Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

PhDr. Matej Polák, prezident AZZS SR - Hrozí personálny kolaps systému „záchraniek“

16.02.2020

PhDr. Matej Polák, prezident AZZS SR - Hrozí personálny kolaps systému „záchraniek“

 

MZ kvalitu v ZZS, ktorá je jeho zákonným záujmom, v posledných 12 mesiacoch bezpríčinne pravidelne poškodzuje trojakým spôsobom.


Predmetné konanie „...charakterizujú opakované činy bez jasnej racionálnej motivácie, ktoré nemožno ovládnuť a ktoré obyčajne poškodzujú vlastné záujmy príslušnej osoby aj druhých ľudí.“ Zároveň poškodzujúci subjekt „udáva, že správanie je spojené s impulzmi na akciu. Príčina týchto porúch nie je známa a sú zoskupené na základe nejakých iných spoločných čŕt“.

Úvodný odsek dokonale charakterizuje prístup a činy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ) smerom k záchrannej zdravotnej službe (ZZS) za posledných menej ako 12 mesiacov. Žiaľ, uvedenú charakteristiku činov MZ SR nachádza čitateľ v katalógu MKCH v časti duševných porúch a porúch správania pod bodom F63.MZ kvalitu v ZZS, ktorá je jeho zákonným záujmom, v posledných 12 mesiacoch bezpríčinne pravidelne poškodzuje trojakým spôsobom: 

reputačne, personálne a ekonomicky.


Reputácia

Reputačné poškodzovanie ZZS sa začalo v júni 2019, keď vládnym návrhom novely zákona zmenilo podmienky výberového konania na poskytovateľov ZZS. Podmienky súťaže zmenilo iba 14 dní pred vyhlásením výberového konania. MZ sa výberu zbavilo a presunulo ho na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) napriek jeho zásadnému nesúhlasu. Keď následne ÚDZS prísne zákonným spôsobom aplikoval novelu vo výberovom konaní, vrcholní predstavitelia MZ začali spochybňovať tak samotný proces výberu (slovami ministerky – „výberové konanie dopadlo inak, ako sa čakalo“), ako aj jeho nemennosť. MZ 28. 11. 2019 predložilo do pripomienkového konania ďalšiu novelu zákona č. 578/2004 Z. z., ktorou mení svoju vlastnú novelu schválenú v júni 2019.

„Novelou novely“ chce MZ zaviesť pre ZZS povinnosť vypracovať „bezpečnostný projekt“ – povinnosť nevyžadovanú od žiadneho iného typu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na Slovensku. MZ takto siaha po právomoci odoberať bez jasných kritérií licencie poskytovateľom ZZS. K tomuto nezmyselnému a protiprávnemu návrhu dostalo MZ 239 pripomienok, z toho viac ako 80 zásadných, od ostatných ministerstiev a orgánov štátnej správy. Jeho presadenie je našťastie nepravdepodobné pre jeho zjavnú protiústavnosť a rozpor s európskymi podmienkami hospodárskej súťaže. Ďalšie zneistenie verejnosti si však vyžiadalo svoju daň. Zdravotnícki pracovníci, ktorí prisľúbili jednotlivým poskytovateľom záchraniek, že prídu pracovať do segmentu ZZS, teraz so svojím prechodom váhajú a čakajú, iní z neho odchádzajú.


Personál

MZ poškodzuje ZZS aj priamo v personálnej oblasti. Nedostatok zdravotníkov sa týka všetkých častí zdravotníctva, záchranky nevynímajúc. 73 % ambulancií ZZS tvoria záchranárske posádky (RZP) bez lekára, spoliehajúce sa na profesionálnych záchranárov väčšinou s vysokoškolským vzdelaním. 12. 6. 2019 zasadilo MZ záchrankám ďalšiu, možno smrteľnú ranu. Dovtedy tvoril posádku RZP jeden vodič s nižším zdravotníckym vzdelaním (sanitár, zdravotnícky asistent a pod.) a jeden zdravotnícky záchranár so špecifickým vzdelaním v oblasti ZZS. MZ bez akejkoľvek odbornej diskusie určilo povinnosť obsadiť pozíciu vodiča v RZP zdravotníckym záchranárom.

Ambulancia RZP je takto od 12. 6. 2019 jedinou ambulanciou v segmente zdravotníctva, kde sa o pacienta majú povinne starať dvaja špecialisti s rovnakým vzdelaním, aj keď za diagnostiku a terapiu pacienta je zodpovedný len jeden z nich. Predpíše MZ analogicky od zajtra pre ambulancie všeobecných lekárov povinnosť dvoch lekárov so špecializáciou všeobecné lekárstvo? Zmena vyhlášky znamenala, že normatívne požiadavky na počet záchranárov v posádkach RZP vzrástli zo dňa na deň o 860 záchranárov (187 RZP x 4,6 vodiča záchranára). Že na trhu práce takáto zásoba záchranárov neexistuje, MZ pri zmene vyhlášky nijako neriešilo.

Zároveň novelou zákona MZ zriadilo od 1. 1. 2020 aj 48 nových posádok nového typu RZP „S“. Do nich je potrebné personálne obsadiť ďalších 220 záchranárov. Spolu s 860 záchranármi nasadenými „za volant“ posádok RZP tak malo za uplynulých 8 mesiacov nastúpiť do segmentu ZZS spolu takmer 1 100 nových záchranárov. Zmeny presadené MZ tak vyzerali „na papieri“ ako posun vpred, v praxi však spôsobili iba to, že dnes sú záchranári nútení slúžiť také počty nadčasov, že ročný limit nadčasovej práce si vyčerpajú najneskôr v marci/apríli. Akútne tak hrozí personálny kolaps systému ZZS.


Ekonomický rozmer

Od 1. 1. 2020 doplnilo MZ aj tretí likvidačný – ekonomický rozmer. Záchranky si nemôžu ceny za služby vyrokovať s poisťovňami, ale musia rešpektovať cenu určenú MZ v cenovom opatrení. MZ je ako cenový regulátor podľa zákona povinné sledovať zmeny cien vstupov a podľa nich upravovať cenu za poskytovanie ZZS. MZ však pre nový typ posádok RZP „S“ neuviedlo do cenového opatrenia úhradu za najazdené kilometre – tak ako ju majú všetky ostatné typy ambulancií ZZS. Tento omyl už písomne uznal aj zastupujúci minister zdravotníctva, avšak k náprave MZ do dnešného dňa nepristúpilo. Pre segment ZZS to znamená stratu za neuhradené kilometrovné vo výške 2,4 milióna eur. Zároveň MZ vykalkulovalo, že posádka RZP „S“ má byť mesačne platená o 3 tisícky eur menej ako posádka RZP. Tieto dve posádky sú však materiálne vybavené identicky, rozdiel je len vo vzdelaní vodiča. MZ dodnes nedokázalo zdôvodniť uvedený rozdiel a evidentne ide o ďalšiu chybu v postupe MZ pri výkone cenovej regulácie. Napriek urgenciám zo strany ZZS však MZ dodnes ani jednu z uvedených chýb neodstránilo. Posádky RZP „S“ fungujú už druhý mesiac a generujú hlboké straty.

MZ zostalo nečinné aj pri ostatných typoch posádok ZZS. Od 1. 1. 2020 sa razantne zvýšil minimálny mesačný zárobok zdravotníckych záchranárov a lekárov, minimálna mzda vodičov, nadčasové, nočné, sviatočné a víkendové príplatky, príspevky na stravu a ďalšie náklady, MZ si opäť nesplnilo povinnosť reagovať na zmeny v nákladovej štruktúre ZZS. MZ tvrdí, že k prípadnej zmene ceny za ZZS pristúpi najskôr o pol roka, ak dovtedy zozbiera a vyhodnotí potrebné údaje. Koná tak napriek faktu, že takmer polovica záchraniek je v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ a na rok 2020 už dnes prognózujú straty na úrovni niekoľko miliónov eur. MZ takto nielen zvyšuje skrytý dlh v zdravotníctve, ale priamo ohrozuje poskytovanie ZZS. V prípade ZZS Bratislava, ktorá zabezpečuje takmer 30 % všetkých sanitiek na Slovensku, je plánovaná strata na rok 2020 približne 8 miliónov eur, pričom pri nezmenenom financovaní môžu byť ohrozené už marcové výplaty.

Otázkou zostáva, či táto súhra náhod je skutočne iba náhodná, alebo ide o skrytú dobre načasovanú bombu pre novú vládu, ktorá vzíde z volieb v posledný februárový deň.

Zdroj: mediweb.hnonline.sk

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.