Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Opět se pracuje na zlepšení kvalifikačního standardu pro přípravu zdravotnických záchranářů

07.02.2019

Opět se pracuje na zlepšení kvalifikačního standardu pro přípravu zdravotnických záchranářů

 

 

Začátkem letošního roku byl opět vrácen do hry Kvalifikační standard (KS) Zdravotnický záchranář. KS podrobně specifikuje minimální požadavky na bakalářský studijní program (studium na VOŠ bylo novelou zákona č. 96/2004 Sb. letošním rokem zrušeno) pro získání odborné způsobilosti v oboru Zdravotnický záchranář.

 

Čtěte také Studenti oboru zdravotnický záchranář se budou připravovat podle nových osnov, podle nového kvalifikačního standardu. Bohužel není dobrý!

 

Velmi oceňujeme vstřícnost Ministerstva zdravotnictví, že toto téma znovu otevřelo a dalo nám opět šanci podílet se na zlepšení stávajícího KS. Této nové šance na zlepšení a zkvalitnění nedávno vydaného kvalifikačního standardu si vážíme a přistupujeme k této problematice přípravy budoucích zdravotnických záchranářů velmi zodpovědně. I proto jsme se v této věci spojili s některými profesními a vzdělávacími organizacemi a také se zástupci vysokých škol abychom naše návrhy a připomínky na schůzce 17. 1. 2019 vzájemně prokonzultovali a koordinovali naše návrhy společně, protože takový postup dává větší šanci na úspěch. Společná i vlastní stanoviska jsme pak zaslali každý za svou organizaci na MZ ČR zvlášť.

Následně MZ ČR svolalo na 31. 1. 2019 jednání, na které pozvalo zástupce organizací, které podaly ke KS své připomínky. Komora záchranářů měla na jednání také svého zástupce. Velmi věcně a konstruktivně se nad podanými připomínkami diskutovalo. Vzájemně jsme připomínky přizpůsobily našim profesním požadavkům, možnostem VŠ a legislativním předpisům. Nakonec jsme se shodli, že výsledek jednání je pro KZ ZZS ČR, zástupce VŠ a další partnery přijatelný. A to i přesto, že některé naše připomínky byly akceptovány zcela, některé částečně a některé se formálně posunuly do jiných pozic. Nicméně hlavní smysl našich návrhů byl však většinou zachován.

Takto připravený návrh KS je velkým posunem ke zkvalitnění přípravy zdravotnických záchranářů. Nyní bude kvalifikační standard procházet vnitřními procesy a formálními úpravami MZ ČR a během několika měsíců by měl být zveřejněn. Doufáme, že se s ním setkáme v podobě, v jaké jsme jej zanechali.

Děkujeme všem participujícím a spolupracujícím partnerům za možnost se podílet na úpravě KS.

 

Radomír Vlk

člen RKK KZ ZZS ČR

ZZS HMP

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.