Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Odpověď MZ ČR na dopis prezidenta KZ ZZS ČR - odměny

19.03.2021

Odpověď MZ ČR na dopis prezidenta KZ ZZS ČR - odměny

 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 dnes jsme obdrželi oficiální vyjádření MZ ČR k odměnám za "druhou vlnu", jako reakci na můj dopis z 11. 3. 2021. Snad Vám pomůže se v aktuální situaci trochu lépe orientovat. Nyní probíhají jednání o technickém průběhu čerpání těchto odměn. Jsme ve spojení s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče a Asociací zdravotnických záchranných služeb, které v těchto jednáních mají zásadní roli.

S odměnami za tzv. „druhou vlnu“ se v současné době počítá plošně pro všechny zdravotníky ve zdravotnictví, tedy jak pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče, tak i pro pracovníky zdravotnických záchranných služeb. Výše odměny na zdravotnického pracovníka bude stanovena na 75 000 Kč hrubého, navýšeno o zákonné odvody. Způsob vyplacení odměny se však bude lišit u lůžkových a nelůžkových poskytovatelů, kde poskytovatelé lůžkové péče dostanou finance na odměny skrze dotační program Ministerstva zdravotnictví.

Pro segment ZZS, stejně jako pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb mimo lůžková zařízení, budou prostředky na mimořádné odměny poskytnuty navýšením plateb od zdravotních pojišťoven skrze novelu tzv. „Kompenzační vyhlášky“, na které ministerstvo v současné době usilovně pracuje. Cílový termín vyplacení financí pro poskytovatele na tyto odměny je konec května 2021.

Řešení skrze úhrady ze zdravotního pojištění je zvoleno z důvodu výrazně rychlejšího a jednoduššího vyplacení, než kdyby byl vypisován mimořádný dotační program pro všechny nelůžkové poskytovatele. Ministerstvo zdravotnictví tedy na pracovníky ZZS určitě nezapomnělo a velmi si ceníme Vaší práce za současné mimořádné situace.
 

O výši odměny a způsobu jejího vyplacení můžeme vést ještě dlouhé diskuse. Nicméně je důležité vyjádřit poděkování všem odborovým, profesním organizacím a některým našim voleným zástupcům, kteří se bez ohledu na politickou příslušnost snaží, aby se na ZZS nezapomnělo.O případných změnách Vás budeme informovat.Mgr. Radomír Vlk
prezident

Komora záchranářů ZZS České republiky
tel.: 604 631 095
e-mail: prezident@komorazachranaru.cz
www.komorazachranaru.cz

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.