Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Odatestovali první zdravotničtí záchranáři v oboru Urgentní medicína

15.06.2015

Odatestovali první zdravotničtí záchranáři v oboru Urgentní medicína

 

V novém oboru se vzdělávají tzv. superzáchranáři

 

Záchrankám v Česku chybí 400 lékařů, na jejich místa by mohli nastoupit superzáchranáři, kteří získají atestaci jako specialisté v oboru urgentní medicíny. Prvních pět absolventů tento týden završilo tříleté studium atestační zkouškou, další ji mají skládat v listopadu, řekl šéf pražské záchranky Zdeněk Schwarz.

 

Až 85 procent výjezdů v hlavním městě řeší záchranáři, zasahují i v situacích, kde byli dříve lékaři. Ti jezdí jen k nejvážnějším případům.

"My předpokládáme, že tito superzáchranáři budou použitelní v situacích, kde by standardní záchranář využit být nemohl, a nebude k dispozici lékař. Pakliže bude víc těchto superzáchranářů, a v budoucnu třeba v polovině vozidel, tak to usnadní práci dispečinku a vůbec zajištění péče na území hlavního města," řekl Schwarz.

Podporou a výchovou těchto odborníků pražská záchranka podle něj znovu dokázala, že není žádné "povoznictví". "V záchraně lidských životů jsme na světové špičce," řekl Schwarz, který byl kvůli sporům se zaměstnanci z funkce ředitele k 30. červnu odvolán. Přihlásil se do konkurzu, chce být znovu ředitelem a v zahájených projektech pokračovat.

V Česku nastupují záchranáři do praxe po studiu vyšší nebo vysoké školy. Program celoživotního vzdělávání pro ně neexistuje. Na rozdíl od západních zemí, kde mají tři úrovně záchranářů s různými kompetencemi, v ČR mají všichni záchranáři stejné kompetence bez možnosti další specializace. Změnit to má vznik nového oboru urgentní medicína, který posvětily ministerstvo zdravotnictví i vláda.

Nový obor podle vedoucího vzdělávacího střediska pražské záchranky Alana Mejstříka prohlubuje znalosti a dovednosti zdravotnických záchranářů. Převažuje praktická výuka se zaměřením na nácvik zajištění dýchacích cest, podávání léčiv, řešení mimořádných událostí s větším počtem zraněných, resuscitaci při zástavě srdce pomocí přístroje k automatické srdeční masáži. Běžní záchranáři tyto výkony samostatně provádět nemohou, superzáchranáři ano.

Širší kompetence a větší množství úkolů by podle ředitele měly být ohodnoceny vyšším platem, metodika stanovení platu zatím stanovena není. Bude záležet na managementu záchranných služeb, jak tyto odborníky zaplatí. Schwarz řekl, že k 1. červenci zvýší absolventům kurzu plat. Superzáchranáři mají záchranářský odznak doplněný nápisem specialista.

V českém zdravotnictví pracuje kolem 2000 záchranářů, podle Schwarze ale není cílem, aby všichni získali atestaci, protože by pak chyběli běžní záchranáři pro rutinní zdravotnickou práci.

ČTK

Zdroj: medical-tribune.cz

 

Související článek:

Lékaře u záchranky nahrazují super záchranáři

 

Komentáře k článku
 • Jaroslav Hromý Reagovat 16.06.2015
  A kde se dá tento obor studovat ?
  • Drahomír Sigmund Reagovat 17.06.2015
   Zatím jsou akreditovány dva vzdělavatelé. Vzdělávací středisko ZZS HMP a NCO NZO Brno.
 • Martin Mrázek Reagovat 16.06.2015
  Záchranáři samozřejmě tyto činnosti dnes již provádějí a to nejen v Praze.
  Je proto potřeba vědět, že záchranář pro urgentní medicínu má smysl, ale..
  V tuhle chvíli jen dojde k legalizaci toho co už záchranář dnes dělá.
  Běžně vyjíždíme na výzvy typu - bezvědomí, bolesti na hrudi, poruchy srdečního rytmu a to bez lékaře. S tím, že se máme ozvat z místa..
  Nejdříve řešíme atestaci z oboru urgentní medicíny, poté kompetence a následně plat..
  Nevím kolegové jak vy ? Můžeme se tady plácat po ramenou jak jsme dobří, ale na prvním místě by měl být náš plat a jasně dané kompetence, které v tuhle chvíli prostě nejsou.
  Nejen neustálé zvyšování kvalifikace a suplování výjezdů RLP.

  zdravotnický záchranář ZZSHMP
  student oboru - zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu
  • Alan Mejstřík Reagovat 17.06.2015
   Neplácáme se po ramenou, jak jsme dobří. Jsme hrdí na kolegy, kteří chtějí být lepší. Specializace je o prohloubení kvalifikace. Na první místě by neměl být náš plat, ale kvalita naší práce a ta má globálně velké mezery, můžeme si to přiznat nebo si můžeme lhát. Specializace se nesnaží nahradit doktory, ale zvýšit kvalitu péče. Specialisté samozřejmě mají rozšířené kompetence, i když to zdánlivě nevypadá a budou je v péči o pacienty k jejich prospěchu využívat. Dnes některé z těchto výkonů neprovádějí, rozhodně ne rutinně. Plat ani kompetence nespadnou z Marsu. Za specializací je 8 let práce mnoha lidí, kteří si nestěžovali, ale pracovali. V Praze se právě připravují popisy práce, pracovní náplně i nové-vyšší- platové výměry. Zapojení do provozu bude nějakou dobu trvat, nový zákon, nová vyhláška, nový typ výjezdové skupiny, jednání se zdravotními pojišťovnami. To není práce na týden, ale tato práce běží. A prioritou je jak už jsem řekl neustálé zvyšování kvality poskytované péče, nikoliv sebeuspokojení a plácání po ramenou. Ale těch 5 absolventů si plně to poplácání zaslouží. Věnovali studiu maximum a u zkoušek byli dobří.
   Tu základní kompetenci máme všichni - poskytovat kvalitní, bezpečnou a etickou PNP v souladu s nejnovějším vědeckým poznáním.
 • Petr Bursík Reagovat 17.06.2015
  Dobrý den,
  já bych si dovolil položit pár zvídavých otázek panu Bc. Alanu Mejstříkovi:

  1) jakým způsobem je zajištěno udržování/zvyšování standardu kvality poskytované péče u absolventů specializace?

  2) jaký je klíč ke složení přezkušovací komise a požadavky na její členy?

  3) opravdu je ochota ze strany pojišťoven a zákonodárců jednat o změnách v současném zajištění PNP? Jak taková ochota vypadá v praxi?

  4) poslední otázku bych chtěl směřovat k logbooku, který je bránou pro posluchače specializace k závěrečné zkoušce, konkrétně bych se chtěl zeptat, jak je ošetřeno, aby výkony během přípravy byly opravdu provedeny? (neuvádět prosím razítko s podpisem „dohlížejícího“ lékaře..)
  • Alan Mejstřík Reagovat 17.06.2015
   ad1)A jakým způsobem je zajištěno u nespecialistů, řidičů, lékařů? Zákon dává povinnost celoživotního vzdělávání a poskytování péče lege artis, tj. v souladu s nejnovějším vědeckým poznáním. Dále je to věcí jednotlivých managementů zdr. zařízení, řízení procesů - ISO, akreditací kvality, interního vzdělávání atd. Zde je třeba říci, že je o nás pečováno nadstandardně, obyčejný řemeslník se musí vzdělávat sám, bez tlaku zákonů a nadřízených, protože jinak se prostě neuživí. Je to osobní odpovědnost každého z nás.
   ad2)Jednotlivé členy atestační komise jmenuje ministr zdravotnictví. Současní členové vzešli ze společného návrhu obou profesních organizací, dále společnosti ČLS JEP UMMK a NCONZO. MUDr. Jana Šeblová jako předsedkyně společnosti UMMK byla zkouškám přítomna za lékaře, což považuji za velmi důležitý signál pro vysokou kvalitu zkoušek. Rozhodující je kvalifikace, délka praxe, pedagogická praxe. ZZS HMP je pověřenou organizací MZČR pro zkoušky v tomto oboru, což je také důležité - ne nemocnice, ale ZZS.
   ad3)ochota je věcí jednání a argumentace. Zdravotničtí záchranáři mají díky profesním organizacím při jednáních velmi dobrou pozici. V praxi jsou odrazem ochoty výsledky - nový obor, 11. platová třída, dostatek rezidenčních míst na financování nového oboru, respektování připomínek při jednáních o kompetencích atd.
   ad4)Plnění logbooku je věcí akreditovaného zařízení. Drahoš Sigmund jistě potvrdí, že logbook je nastaven tvrději než požadovalo MZČR, je jasně stanoveno co smí být na modelu a co ne a jako jediný specializační obor máme v programu uvedeno, že se studium adekvátně prodlužuje, pokud nejsou splněny výkony. Proto také 2 letý program studovali kolegové cca 3,5 roku. Ne nepodstatná je i motivace studentů - nezískají titul, možná získají vyšší plat, šli do toho právě pro ty výkony, plnili je pro sebe, ne pro logbook.
   • Drahomír Sigmund Reagovat 17.06.2015
    Souhlasím se vším, co Alan napsal! :-)
   • Petr Bursík Reagovat 18.06.2015
    Děkuji za odpovědi, to mi plně stačí :-)
 • Martin Mrázek Reagovat 17.06.2015
  To ale nebyla kritika oboru, studentů ani vyučujících.
  Já Alane pracuji za plat.. A neznamená to, že svoji práci odvádím špatně..
  A kolegům, kteří atestaci udělali rozhodně můžeme pogratulovat.
  Asi víc nemá smysl psát v internetové diskuzi, ale můžeme si o tom pohovořit osobně.)
  Pokud je to pravda a teď budu citovat "V záchraně lidských životů jsme na světové špičce," řekl Schwarz. - tak na tom asi nebudeme úplně zle, pokud posádka RZP tvoří 85% všech výjezdů..
  • Jan Pokorný Reagovat 17.06.2015
   "V záchraně lidských životů jsme na světové špičce,"
   Pravda to je, platná pro všechny záchranky v ČR, aktuálně je na špičce ZZS Královehradeckého kraje jak z výsledků EURECA tak z roční bilance 2O14, ale jen v jediném parametru a tou je ROSC a life quality po NZO se vstupní VT. Což je dáno celým řetězem přežití včetně TANR, dojezdovou dobou, randezvouz i následné špičkové nem. péče. Takže je to hodně hrubý parametr, který nám říká, že systém PNP u nás funguje skvěle a je v zásadě nastaven dobře (až na to ohodnocení). O práci jednotlivce / záchranky už tak moc nevypovídá a Schwarzovo vyjádření bylo pro laiky a politiky, do nějakého impact periodika by se s tím nedostal. (už jen to porovnání výsledků z roku 2013 vs zahraniční 1980-2004,kdy se o časné defibrilaci max špitalo...) Vzájemná úroveň kvality se jinak nedá dost dobře hodnotit (těch zbývajících 99,5% výjezdů) s jedinou výjimkou a to je Rallye Rejvíz... Kde jsou zas jen ti nejlepší z nejlepších týmů a zde jsou na špici spíše Slováci, takže myslím, že Alan má pravdu, že stále je prostoru pro zlepšování, bohužel i na straně lékařů....
   Bohužel novinářský článek viz odkaz té aktivitě může jen uškodit... Protože především by mělo jít o doplnění mezery v RV systému, kdy lékař nebude od toho, aby jel jen proto aby manuálně provedl, ale dif. dg. rozhodl, což zas pouhý drill praktických zkušeností 6let fakultního drillu teorie nahradit nemůže. A obavám se, že takto novinářsky prezentováno může vést k bojkotu těchto superzáchranářů z obavy před snahou zrušit lékařský systém. Což by nebyla správná cesta ani tak ani tak. (jak sám říkáte na špičce už jsme ...)
 • takyzachranar Reagovat 26.06.2015
  Nic proti absolventům, ale tohle je už masakr! Mám zdravku, diplomovaného záchranáře DiS. na VOŠce a k tomu ještě záchranáře Bc. na VŠ (a věřím, že takových lidí je mnoho)- 10 let studia ve zdravotnictví. A teď se tady někdo bude ohánět, že má 3,5 letý "kurz", má větší kompetence, bude brát vyšší plat, mít méně výjezdů a rutina půjde mimo něj. Tak tohle se může stát jedině v ČR!! HOWGH
  • Jan Pokorný Reagovat 26.06.2015
   S tím nelze než souhlasit.
   Jedni získají titul za dřinu na Univerzitě
   Karlově a druzí za dálkové rychlostudium ne nepodobné plzeňské kauze. Ale to je důsledek naprosto chybějící koncepce.
   Osobně beru, že zvládnutí ovládaní techniky mne může v indikacích oprávnit k jejímu užití (to je ta praxe nad teorií), ale neměl bych rozhodovat a nedej bože diagnostikovat protože k tomu mě skill bez teorie a klinické praxe nestačí. Takže představa superzáchranáře, který vyřeší rozhodování těch teoretiků lékařů je mimo a kdo se do toho pustí zahrává si s osudem pacientů i svým vlastním. Jak jsem psal pokud to má být koncipováno jako náhrada lékařů, které jsem navíc managerským selháním ztratil, je to špatně. Navíc uvidíme jak se k tomu projektu postaví nový ředitel, může to taky skončit jen tím nápisem na odznáčku...
   Jinak z toho výčtu : tracheální intubace bez zkušeností zvyšuje mortalitu v PNP takže gratuluji k této cesté, laryngeální masku mohou zavádět všichni již nyní, používat Lucase nebo autopuls zvládne i cvičená opice je to tak dělané a automatizované, podání léků na to jsem zvědav protože to je ten super tenký lék ono to totiž není tak, že vás někdo může stíhat za to že ho podáte (jak nyní) ale po povolení i za to, že ho nepodáte. A tady se přesouváme od rutinní praxe k diagnoze.
   Jsem na ně zvědav, protože pacient nebo rodina bude nadšená až uvidí jak si záchranář specialista řídí léčbu. Budou dotazy na ředitele, právníky a postup záchranáře bude pod kontrolou větší než u lékařů. O podpoře takového postupu na příjmech nemocnic není potřeba hovořit. Ale kdo chce kam, třeba si konečně ti jež si myslí, že nemá lékař u záchranky co dělat, chytnou za svůj vzhůru postavený rypák dřív než to udělají právníci.
  • Drahomír Sigmund Reagovat 26.06.2015
   Pánové, jak takyzachranar, tak pan Pokorný oba jste prokázali jasnou neznalost systému vzdělávání NLZP v ČR obecně. Toť vše. U pana takyzachranare je to ovšem politováníhodné, protože je zřejmě NLZP a ještě k tomu s VŠ titulem.
   • takyzachranar Reagovat 11.08.2015
    Politování hodné jsou Vaše nekonečné boje s větrnými mlýny, jelikož jste nebyl schopen podnítit vznik jednotného vzdělávání zdravotnických záchranářů na vysoké škole. Místo toho pak vznikají předražené pseudokurzy - podobné těm, které celý systém pouze komplikuji a znepřehledňují, a které budou v budoucnu stejně zatraceny a nahrazeny.
 • Roman Novotný Reagovat 26.06.2015
  Vzkaz pro "takyzachranare".
  Máš DiS, máš Bc., máš 10 let studia za sebou, co Ti chybí ? Já nemám žádný titul, pouze 26 let praxe v sanitce. Škoda, že Tě v těch školách nenaučili trocha pokory a schovívavosti vůči okolí. Nevšiml jsem si, a znám všech 5 absolventů osobně, že by se někdo z nich někde chlubil, případně se oháněl po absolvování 3,5 letého kurzu, že je něco víc než jeho kolega ze stanoviště.Že má větší kompetence. Že bude mít větší plat.Že bude mít míň výjezdů.Možná, že k tomu někdy v budoucnu i dojde, ale nikdo z tech 5-ti nikdy nezpochybní tvoje DiS, VoŠ, Bc. Tomu věř ! Protože Ti lidé nemají v sobě to co Ty. Zahořklost, zapšklost, závist ...Vážně s tím máš takovej problém, že jsme si udělali 3,5 letý kurz a nebo jsi jenom tak primitivní ?
  Vzkaz pro Jana Pokorného - je mi líto, a to upřímně, tvé dřiny na Univerzitě Karlově. Jen doufám, že byla dobrovolná, popř. jednalo se o slib rodičům z dětství získat jednou titul. Já, taky dobrovolně, zvolil cestu dálkového rychlostudia a využil tak naprosto chybějící koncepce ve vzdělávání. Popisuješ zde katastrofické scénáře jak vše dopadne, jak budou rodiny šílet nad mrtvými či poškozenými, jak právníci nebudou stíhat řešit následky škod napachaných těmi 5-ti zloduchy co si udělalo "rychlokurz". Nikdo z těch zloduchů lékaře z PNP nevyhání. Možná by jsi se divil, ale ani rypák nahoru nenosí. Prezentuješ tu svoji představu o práci záchranářů specialistů v oboru UM, ale je vidět, že o ní buď a) nic nevíš, b) a promiň mi ten výraz, jseš taky primitivní.
  P.S..... primitivní mi připadá, Tebou zde používaná argumentace. Pro příklad....tracheální intubace bez zkušeností zvyšuje mortalitu v PNP. Souhlasím. Znamená to, že všichni, co projdou rukama těchto záchranářů, musí mít při příjezdu do nemocnice rouru v krku ?
  Roman Novotný - jeden z těch 5-ti. Omlouvat za to, že jsem si dovolil absolvovat tento kurz, se nebudu. Na to jsem dost starý. Ale zeptám se. Má s tím ještě někdo nějaký problém ?
  • Radomír Vlk Reagovat 26.06.2015
   Znáte ten pocit, když se v něčem fakt dobře vyznáte a pak čtete na webech komentáře „jakože odborné veřejnosti“, u které očekáváte alespoň bazální orientaci, zvláště v problematice, která je živý? To pak máte pocit, že vám prasknou všechny sfinktery… Sice se v problematice Jan Pokorný (oceňuji, že za svým názorem stojí svým jménem!) a Takyzáchranář (co se takyneumípodepsat jako mnozí další anonymní) ne úplně orientují, musím kvitovat, že se snaží rozproudit diskusi. A i když na tomto webu a kongresech komory se specializace opakovaně řešila, jsou tu na stříbrném podnose k dispozici všechny důležité informace, nezbývá než trpělivě vysvětlovat. Pro někoho bude specializace a její praktický průběh užitečněji a přínosněji strávený čas, než dvakrát po sobě studovat ten samý obor z DiS. na Bc…

   Snad mi administrátor odpustí, když se pro případné zájemce, níže dopustím takového malého výčtu dokumentů souvisejících se specializací v oboru Urgentní medicína…. (vím, že jich je většina uvedených v odkazu „legislativa“, ale takhle to fakt dobře vypadá… ;-)). To pro ty co se v dalších diskusích nechtějí dopouštět odborných faux pas. Pracuji ve Vzdělávacím centru ZZS HMP a mám na starosti realizaci průběhu specializačního vzdělávání ve zmiňovaném oboru. Pokud budete mít kdokoliv dotaz související s tématem, rád se pokusím odpovědět (radomir.vlk@komorazachranaru.cz).

   Specializační vzdělávání
   Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších právních předpisů. http://www.nconzo.cz/c/document_library/get_file?uuid=b2b51f48-888b-4a11-9c9e-51f8ab4ad1db&groupId=11063

   Vyhláška 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. §17 Zdravotnický záchranář, § 109 Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu. http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/11-055.htm

   Nařízení vlády č.31/2010 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. http://www.nconzo.cz/c/document_library/get_file?uuid=b1f575f4-01a1-4b07-bd5c-41618d0537f4&groupId=11063

   METODICKÝ POKYN, KTERÝM SE STANOVÍ PRAVIDLA PRŮBĚHU SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. http://www.nconzo.cz/c/document_library/get_file?uuid=00b88590-427d-40b7-9001-11f6efa61a6a&groupId=11063

   Vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/nove-vzdelavaci-programy-specializacniho-vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-pracovniky-dle-narizeni-vlady-c-sb_4225_3082_3.html

   Atestační zkouška:
   ZÁKON 96/2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). § 60 Atestační zkouška http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=57523&nr=96~2F2004&rpp=50#local-content

   VYHLÁŠKA 189 ze dne 10. června 2009 O atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních). www.mvcr.cz/soubor/sb056-09-pdf.aspx
   NAŘÍZENÍ VLÁDY 184/2009 Sb. o stanovení výše úhrad za zkoušky http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=68865&nr=184~2F2009&rpp=15#local-content

   Otázky k atestačním zkouškám http://mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/specializacni-vzdelavani_8883_3082_3.html
   Seznam pověřených organizací zajištěním výkonu atestačních zkoušek file:///C:/Users/1836/Downloads/p%C5%99%C3%ADloha_05_Seznam_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDch_organizac%C3%AD_zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%ADm_v%C3%BDkonu_at_zk_aktualizace_22.12.2014.pdf

   Seznam Členu oborových atestačních komisí http://mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/specializacni-vzdelavani_8883_3082_3.html

   Rezidenční místa:
   Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo - pro rok 2014. http://mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-neleka_8536_3111_3.html

   Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo. http://mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaska-c186/2009-sbvyhlaseni-a-prubeh-vyberoveho-rizeni-na-rezidencni-mi_9266_3111_3.html
  • Drahomír Sigmund Reagovat 27.06.2015
   Pane Novotný, pravděpodobně Vás neznám, a pokud ano, tak o tom nevím. Nicméně, k tomu co jste napsal nemám slova, k tomu by bylo potřeba vložit video se zvukem, na kterém by byl potlesk, ne ledajaký, ale potlesk ve stoje. S úctou Sigmund
 • Martin Čurda Reagovat 27.06.2015
  Ahoj!
  Specializace UM se mi zda nesmyslna. Vzyt uz samotný zdrav zachr. je specializace. Na co dalsi? Vse je to podle meho nazoru zas jen o politice a penezich (o tom se rozepisovat nebudu). Jak bylo psano vyse \"je to zodpovednost kazdeho z nas se vzdelavat...\" Proc tedy tento system (ktery je nyni hlavne jen pro par vyvolenych)? Postupem casu to stejne nejspis dopadne tak, ze UM zacne byt standard (resp ze lidi se specializaci UM bude vetsina). A pak se najdou opet dalsi, kteri budou chtit mit neco vic a zalozi se dalsi nastavba a \"tituly\".
  Kdyby slo opravdu jen o zvyseni urovne poskytovani pnp, tak by kazda zzs mela pro VSECHNY sve zamestnance toto vzdelani interne zajistovat. Opravdu nevidim duvod, proc by vzdelani, tykajici se nasi prace, meli mit jen nekteri (nemluve o \"rezidencnich\" mistech...). Clovek, ktery bude potrebovat pomoc od \"superzachranare\" asi bude muset pockat, proteze jich je ted jen 10 a zrovna slouzi na zakladne 50km daleko a az ve stredu... Proto se mi zda lepsi stavajici rozdeleni - lekari a zachranari, nez vytvaret dalsi, dle meho zbytecny, mezistupen.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.