Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání pro zdravotnické záchranáře URGENTNÍ MEDICÍNA

12.01.2024

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání  pro zdravotnické záchranáře URGENTNÍ MEDICÍNA

 

URGENTNÍ MEDICÍNA vzdělávací program specializačního vzdělávání pro zdravotnického záchranáře

 

Koncem roku 2023 byl vydán MZ ČR Věstník 17/23, v němž byl zveřejněn nový vzdělávací program specializačního vzdělávání pro zdravotnické záchranáře URGENTNÍ MEDICÍNA.

 

Na vzniku nového vzdělávacího programu se významným dílem podíleli i členové celého širšího vedení Komory záchranářů ZZS ČR. Vynikající spoluprací zejména s pedagogickými pracovníky katedry ARIPP z NCO NZO, paní PhDr. Nekudovou a paní Mgr. Sasovou, za přispění zástupců SUMMK ČLS JEP, Asociace ZZS, MZ ČR a také za přispění dalších odborníků z praxe, spatřil světlo světa inovovaný vzdělávací program.

Důležité je, že nový vzdělávací program reaguje na požadavky praxe, vznikl na základě výsledků dotazníkového šetření a evaluace, kdy svoje podněty vznesli zejména sami ABSOLVENTI specializačního vzdělávání, vyučující lektoři, ale také zástupci zaměstnavatelů ze ZZS, z OUP nemocnic a samozřejmě také z MZ ČR. Odbornou stránku nového VP pak posoudili zástupci SUMMK ČLS JEP.

Celý nový vzdělávací program reflektuje ve všech modulech poznatky jak z problematiky PNP/ZZS, NNP/OUP i intenzivní lůžkové péče, krizového řízení a operačního řízení PNP.

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína není v žádném případě zcela nahradit lékaře. Vzhledem ke stálému poklesu počtu lékařů v PNP
a následným trendům přenášení širokého spektra kompetencí na nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP) představuje specializační vzdělávání jednu ze systémových možností získání kvalifikované, více vzdělané skupiny nelékařských pracovníků, kteří jsou ochotni přijmout zvýšenou úroveň odpovědnosti a pomoci tak udržet péči na vysoké odborné úrovni. Je velkou škodou, že systematické zavádění specialistů do praxe stagnuje. Zdravotnictví prochází transformací a ZZS musí držet krok. Specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína sice není univerzálním řešením, avšak poskytuje významnou příležitost čelit změnám a zajistit bezpečné a kvalitní poskytování přednemocniční neodkladné péče. Existuje riziko, že v tomto ohledu mohou ZZS zaostávat a dohánění této situace by mohlo být v budoucnosti velmi náročné.

 

Co je tedy nového?

 

·        Změnily se vstupní podmínky k zařazení do specializačního vzdělávání

Délka výkonu povolání zdravotnického záchranáře v oboru urgentní medicíny je stanovena na minimálně 36 měsíců v úvazku 1,0 ve výjezdové skupině rychlé zdravotnické pomoci poskytovatele zdravotnické záchranné služby, nebo urgentním příjmu poskytovatele zdravotních služeb.

Nově tedy mohou studovat i kolegyně a kolegové z UP poskytovatelů akutní lůžkové péče.

Je-li úvazek ve výjezdové skupině ZZS, nebo urgentním příjmu poskytovatele zdravotních služeb nižší než 1,0 – minimálně však 0,5 - musí být délka výkonu povolání adekvátně prodloužena. Tato podmínka, tj. stanovená doba a úvazek výkonu povolání před zařazením do specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína, nemůže být podkročena. Pozor na podmínku výkonu práce ve výjezdové skupině RZP, nikoliv ve VS RLP.

 

·        Byl navýšen počet hodin studia

Vzdělávací program obsahuje nyní celkem 688 hodin výuky, z toho je doba teoretické výuky 304 hodin, doba simulační výuky 80 hodin a doba odborné praxe 304 hodin. Pro srovnání, dříve bylo celkem 560 hodin výuky, z čehož 50 % bylo výuky praktické. Nebyla tolik významně zastoupena simulační medicína, která bude nově nedílnou součástí výuky v počtu 80 hodin a bude se věnovat širokému spektru činností a kompetencí, nejen v PNP, ale i v nemocniční neodkladné péči a v problematice krizového řízení.

 

·        Rozšířila se výuka zejména o problematiku péče o pacienta na UP, ale i v PNP

V původním programu se OM 1 (odborný modul) věnoval Urgentní medicíně teoretickou výukou v součtu 120 hodin a 40 hodinami odborné praxe. Nový vzdělávací program je v OM 1 rozšířen o problematiku péče na UP, vzhledem k možnosti studovat i pro kolegyně a kolegy pracující na UP. Nově obsahuje 40 hodin simulační výuky a došlo k navýšení počtu hodin odborné praxe na 104, z toho 64 hodin na ZZS a 40 hodin na UP. Zvládnutí všech kompetencí v praxi je zásadní pro úspěšné absolvování specializačního vzdělávání. Nově je nedílnou součástí ukončení modulu samostatná zkouška z farmakologie s ohledem na budoucí kompetence záchranáře specialisty. Dalších 40 hodin simulační výuky bude předmětem odborného modulu OM 2.

 

·        Výuka v oblasti krizového řízení byla rozšířena o nová témata

Odborný modul 4 zaměřený na krizové řízení byl navýšen ze 40 na 64 hodin výuky, jejíž součástí je například rozšíření problematiky CBRN, radiokomunikace při MU a nově také simulační cvičení s důrazem na praktické zvládnutí role vedoucího zdravotnické složky, jelikož se jedná o důležitou kompetenci, která v praxi narůstá na významu.

 

·        Zvýšil se počet hodin praxe na ZOS

V souladu s kurzem Operačního řízení byl navýšen, resp. vyrovnán počet hodin praxe na operačním středisku ZZS, aby oba typy vzdělání byly shodné.

 

·        Došlo k úpravám výkonů, na které je orientována praktická výuka

Aby byli budoucí záchranáři specialisté dobře připraveni na výkon práce na ZZS, UP, ale i ZOS a zvládali všechny stanovené kompetence, byla provedena revize výkonů a počtu jejich splnění v rámci praxe tak, aby odpovídala reálným potřebám. Některé výkony byly početně poníženy, jelikož bylo obtížné je reálně splnit, jiné byly naopak navýšeny na doporučení odborné společnosti a také doplněny o výkony nové v souladu s budoucími kompetencemi.

 

Komora záchranářů ZZS ČR dlouhodobě usiluje a spolupracuje na zvýšení kvality vzdělávání a přípravy jak v pregraduálním, tak postgraduálním studiu v oboru zdravotnické záchranářství. V adekvátní přípravě v rámci specializačního vzdělávání vidí Komora záchranářů budoucnost kvalitního poskytování neodkladné péče.

 

Děkujeme všem, kteří se účastnili jak dotazníkového šetření (absolventům, lektorům, zástupcům zaměstnavatelů, vrchním, hlavním sestrám a náměstkům dotčených organizací), tak přípravy a připomínkování vzdělávacího programu.

 

Děkujeme lektorům z NCO NZO, lektorům ze ZZS HMP a dále členům SUMMK ČLS JEP, Asociaci ZZS, UNP ZZS ČR a také zástupcům MZ ČR.

 

Za KZ ZZS ČR

Mgr. Radomír Vlk, DiS., prezident

Mgr. Vladimír Jarušek, MBA, viceprezident

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.