Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Novela vyhlášky o činnostech NLZP přináší vyšší kompetence pro záchranáře se specializací v oboru Urgentní medicína

02.07.2022

Novela vyhlášky o činnostech NLZP přináší vyšší kompetence pro záchranáře se specializací v oboru Urgentní medicína

 

V pátek 1. července 2022 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Novela reaguje na vznik nových oborů specializačního vzdělávání, jejichž činnosti nebyly dosud upraveny.  Jedná se například o sestru pro domácí a hospicovou péči nebo sestru pro péči v geriatrii. Větších změn se tak dočkají především zdravotníci se specializovanou způsobilostí.

                                           

„Vyhláška byla ve smyslu kompetencí novelizovaná naposledy v roce 2017 a od té doby zdravotní péče pokročila. Pro zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče je nutné vzdělání i činnosti zdravotnických povolání přizpůsobovat potřebám praxe. Proto jsme na novele vyhlášky jako vždy spolupracovali i s profesními sdruženími a odbornými společnostmi,“ uvedla hlavní sestra ČR Alice Strnadová.

 

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru urgentní medicína.

 

Na změnách činností zdravotnického záchranáře se specializovanou způsobilostí v oboru Urgentní medicína se podílela významnou měrou naše Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky (KZ ZZS ČR). V dnešní době řeší posádky rychlé zdravotnické pomoci, tedy bez přímé přítomnosti lékaře až 80 % všech výjezdů zdravotnické záchranné služby. Některé kraje (ZZS HMP, ZZS SčK, v přípravě ZZS KVK) už posádky s vyššími kompetencemi obsazené zdravotnických záchranářem se specializací v urgentní medicíně využívají, další se k tomuto kroku chystají. Doposud rozsah vyšších kompetencí umožňoval záchranáři specialistovi navíc zejména podání nezbytných léčiv pro resuscitaci. Neumožňoval však řešit stavy bezprostředně následující po provedené úspěšné kardiopulmonální resuscitaci. Nově bude moci poresuscitační péči zdravotnický záchranář se specializací provádět na základě kritérií stanovených protokolem. Taktéž se na základě požadavků odborných znalostí a dovedností rozšiřuje rozsah péče záchranáře pro urgentní medicínu o další život zachraňující výkony, které by mohl provádět bez přímé přítomnosti lékaře, pouze na základě indikace lékaře, jedná se například o punkci hrudníku u tenzního pneumotoraxu a koniotomii.

Vyhláška dále posílila roli všeobecných sester a dalších NLZP. Prošla také legislativně technickou úpravou, když novela napravila některé dílčí nedostatky a zpřesnila některé pojmy.

 

Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činostech NLZP v aktuálním znění vyhlášky č. 158/2022 Sb. ze dne 10. 7. 2022

 

Novelizace vyhlášky je prvním dokončeným úkolem směrem ke specialistům. Probíhají jednání o zavedení nového úhradového kódu ze zdravotních pojišťoven, který by reflektoval specialisty ve výjezdové činnosti posádek RZP. Také v rámci novelizace katalogu prací je navrženo, aby zdravotnický záchranář se sepecializací v oboru Urgentní medicína byl zařazen o jednu platovou třídu výše, než zdravotnický záchranář po získání odborné způsobilosti.

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.