Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Nová vyhláška MZ – těhotné vylučuje z práce ve výjezdové posádce ZZS

11.08.2015

Nová vyhláška MZ – těhotné vylučuje z práce ve výjezdové posádce ZZS

 

MZ: kde nesmí pracovat těhotné

 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vydalo vyhlášku o pracovištích a pracích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, jež kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracovištích a pracích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

Na vyhlášce se MZ dohodlo s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jak je uvedeno ve vyhlášce, práce a zaměstnávání těhotných je upraveno podle předpisů Evropské unie.

Vyhláška č. 180/2015 Sb.

Těhotným je například zakázáno pracovat za podmínek vyžadujících používání izolačních dýchacích přístrojů, vykonávat práci při zapojení velkých svalových skupin s převažující dynamickou složkou svalové práce, práce, při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2 000 kg za průměrnou směnu, práce vykonávané vsedě, které jsou spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg.

Těhotné mají také dle vyhlášky zakázáno pracovat v pozicích hlubokého předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony a nesmí vykonávat práce spojené s tlakem na břicho.

 

Ve zdravotnictví

Pro těhotné pracující ve zdravotnictví jsou důležité zákazy práce spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi.

Při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků nesmí těhotné pracovat s látkami obsahujícími hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu.

Vyhláška také uvádí, že těhotné nemohou pracovat na výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených
cytostatiky nebo antimitotickými léky.

Nemohou být také vystaveny expozici viru zarděnek, jinému biologickému činiteli skupin 2 až 4 (zařazené jako rizikové) nebo původci toxoplasmosy. Obecně nesmí těhotná pracovat tam, kde u ní není možné prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu.

Zdroj: zdravi.E15.cz

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.