Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Názor z jiného pohledu: Roman Šmucler říká: "pomalu s komorou zdravotních sester"

05.07.2019

Názor z jiného pohledu: Roman Šmucler říká: "pomalu s komorou zdravotních sester"

 

 

Se zájmem jsem si přečetl ve Zdravotnickém deníku  diskusi ohledně možného uzákonění povinné nebo nepovinné komory zdravotních sester, potažmo veškerého nelékařského zdravotnického personálu. Až mě zarazila lehkovážnost, s kterou se o tématu mluvilo, včetně zákonodárců. A podle mého názoru se projevila hluboká neznalost toho, co je smyslem profesních komor. Zcela zjevně si je pletou účastníci diskuse s úplně jinými organizacemi.

 

Čti také: Po osmi letech ožila myšlenka vzniku jedné MEGAKOMORY sdružující všechny NLZP

Nejčastěji dochází k záměně s odborovými organizacemi. Nelékařští pracovníci mají pocit, že pokud by měli komoru, budou lépe zastoupeni ve vyjednávání o platech a dalších úhradách. Jenže to přesně komory nemohou… Odbory navíc mají směřovat své požadavky primárně vůči zaměstnavatelům. Navíc, dle mého názoru, odborové organizace v českém zdravotnictví fungují velmi dobře a růst mezd i platů je nepřehlédnutelný. Pakliže by měl někdo pocit, že tomu tak není, nechť vytvoří další odborovou organizaci.

Jinou mýlkou je plést si profesní komory s odbornými a lobbingovými společnostmi. Opět. Na poli nelékařských zdravotnických pracovníků pozoruji celou řadu vysoce kvalitních organizací (ČAS), které pořádají různé odborné i společenské akce, které mají vysokou úroveň. To samozřejmě může pořádat i eventuelní komora nelékařských zdravotnických pracovníků, ale to není cílem, který měl zákonodárce na mysli. Současné odborné společnosti i významně lobbují za práva nelékařského personálu a tedy ani na tomto poli není prázdného místa pro nový subjekt.

Cílem komor je samospráva a zejména hlídání kvality poskytované péče. Profesní komory jsou orgánem veřejné správy. Volají-li nelékařští zdravotničtí pracovníci po komoře, fakticky tvrdí, že chtějí (zásadně po své vlastní práci, bezplatně, ve volném čase) vykonávat disciplinární činnost vůči členům své vlastní profese. O tom jsem však v materiálech nečetl ani slovo a nejsem si jist, že jsou k tomu v této chvíli připraveni.

Ustanovením profesní komory nelékařských pracovníků (nebo zdravotních sester atd.) by hlavně došlo k vymezení se proti  lékařům. Co víc, ustanovením komory nelékařů by se zcela změnil systém poskytování zdravotní péče v České republice. Já osobně (ovlivněn anglosaským systémem) bych nebyl a priori proti založení takovéto komory, protože by to implicitně znamenalo, že existují zdravotničtí pracovníci, kteří poskytují zdravotní péči na svoji vlastní zodpovědnost, zcela odděleně od lékařů, s kterými lékaři spolupracují, ale nelékaři jsou disciplinárně i trestně zodpovědní. Takový model známe z anglosaského světa, kde chirurgická sestra převezme často pacienta brzy po operaci a sama řídí doléčení.  V takovém případě je jistě vysoce žádoucí, aby ji někdo k takové práci certifikoval, aby ji kontroloval, aby eventuelně vyvozoval disciplinární zodpovědnost.

Systém poskytování zdravotní péče v České republice je ovšem zcela jiný, veškerá zodpovědnost leží ze zákona na lékařích, eventuelně na zdravotnickém zařízení a zdravotní sestry jsou v postavení zaměstnance. Platí premisa středoevropské medicíny, že zdravotní zařízení je loď s posádkou, kterou řídí kapitán-lékař. Jakmile bychom nelékařské komory ustanovili, museli bychom si zvyknout na jiný typ spolupráce nikoli v rámci jednoho týmu ale na koordinaci různých týmů různých typů zdravotnických profesí.  Nejsem si zcela jist, zda jsou na to lékaři, pacienti a v konečném důsledku i nelékařští pracovníci v tuto chvíli připraveni, jak ze škol, tak svým směrováním. Není tajemstvím, že v posledních letech jsme nabrali zcela obrácený kurz a místo zdravotních sester s vysokoškolským diplomem snižujeme jejich kvalifikační předpoklady s premisou, že si to lékaři v rámci své odpovědnosti „nějak“ zorganizují. Nejvíce překvapení by asi nastalo u většiny pacientů, kdyby je lékař poslal k nezávislé zdravotní sestře.

Každopádně diskusi o komoře nelékařských zdravotnických pracovníků vítám, protože nám umožňuje se znovu zamyslet nad jejich prací. Osobně si myslím, že by mohli získat daleko více kompetencí, přebírat řadu činností, čímž by se vyřešil nedostatek lékařů a na straně druhé zase řada činností nelékařských zdravotnických pracovníků by měla postupně přejít na méně kvalifikované pracovníky. Jakmile k tomuto dojde, jakmile se začne fakticky proměňovat poskytování péče, určitě diskuse o komoře nelékařů, bude na místě. Měli bychom ale v této chvíli spíše zapřahat koně před vůz, než vůz před koně.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Česká stomatologická komora, prezident

 

Zdroj: zdravotnickydenik.cz

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku
  • Pepa Vrták Reagovat 05.07.2019
    pan "zubař" Šmucler neví patrně vůbec nic o činnostech komory NLZP, jestli takto vede vlastní komoru, potěš pánbůh...a z článku je více než patrné, jak opovrhuje jen myšlenkou, že by některé činnosti neměl řídit přímo lékař a hned to podporuje vsuvkou o trestní odpovědnosti, jako kdyby dodnes žádná neexistovala :D
  • Jan Žoha Reagovat 08.07.2019
    "Systém poskytování zdravotní péče v České republice je ovšem zcela jiný, veškerá zodpovědnost leží ze zákona na lékařích, eventuelně na zdravotnickém zařízení a zdravotní sestry jsou v postavení zaměstnance."

    Tak to je bomba. Jakože lékař není v postavení zaměstnance (v nemocnici)? Jakože zaměstnanec (NLZP) nemá zodpovědnost? Tak co já v práci vlastně řeším. Když něco podělám, půjde si sednout toho dne sloužící MUDr.. Pohoda, klídek a cigárko. Dochtor Šmucig evidentně přebral.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.