Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců od 1. 1. 2019

03.12.2018

Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců od 1. 1. 2019

 

Od ledna 2019 se Nařízením vlády č. 263/2018 Sb., zvýší platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách. Konkrétně u pracovníků vykonávajících nelékařská zdravotnická povolání bude zvýšení činit 7 procent. Nerovnoměrné zvýšení platových tarifů se bude týkat i lékařů a zubních lékařů – ti v 11. až 13. platové třídě si polepší o 7 procent, od 14. platové třídy (ZZS) výš jen o 2 procenta. Další schválenou změnou je zvýšení spodní hranice příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku cca o 25 procent, protože tento příplatek změnil naposledy od 1. ledna 2007.

 

Co z toho plyne pro zdravotnické pracovníky záchranných služeb? Všeobecné sestry, zdravotničtí záchranáři a řidiči vozidel ZZS si v tarifní tabulce přilepší plošně o 7 % a lékaři o 2 %, viz Příloha č. 3. Dále se všech profesí dotkne zvýšení spodní hranice pro směnný přípatek, která se zvýšila z 500,- Kč na 750,- Kč, viz ČÁST PRVNÍ, Čl. I. odst. 2. Také došlo k navýšení horní hranice tzv. příplatku výjezdového na 5000,- Kč, viz. ČÁST DRUHÁ, Čl.II. odst. 2.

 

Naopak se zdravotníků ZZS stejně jako v minulosti netýká plošné zvyšování směnného přípatku, které je určeno výhradně pro zdravotníky u lůžka ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu.

 

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifu podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3

(v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 roku

11920

12930

14010

15210

16470

17860

19390

21040

22800

24790

26840

29100

31590

34280

2

do 2 let

12400

13410

14560

15810

17100

18550

20120

21830

23650

25710

27850

30220

32770

35580

3

do 4 let

12870

13930

15100

16400

17750

19240

20900

22660

24570

26710

28930

31370

34020

36930

4

do 6 let

13340

14470

15660

17020

18430

19980

21690

23510

25500

27700

29990

32530

35290

38310

5

do 9 let

13840

15020

16270

17650

19130

20750

22520

24400

26470

28750

31130

33760

36630

39760

6

do 12 let

14350

15580

16870

18330

19840

21520

23370

25300

27450

29840

32310

35030

37990

41250

7

do 15 let

14930

16170

17530

19010

20590

22310

24270

26280

28490

30950

33530

36350

39470

42800

8

do 19 let

15490

16780

18170

19750

21360

23150

25180

27280

29570

32140

34790

37730

40920

44440

9

do 23 let

16050

17410

18870

20480

22190

24040

26110

28290

30680

33340

36110

39130

42470

46120

10

do 27 let

16690

18090

19590

21280

23020

24930

27120

29370

31850

34600

37480

40630

44090

47860

11

do 32 let

17300

18760

20320

22090

23890

25890

28160

30490

33060

35870

38890

42140

45760

49650

12

nad 32 let

17960

19490

21070

22920

24800

26860

29230

31630

34320

37250

40350

43750

47480

51510

                                 

 

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 se číslo „400“ nahrazuje číslem „500“.

2. V § 8 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a) I. 500 až 1300 Kč,

b) II. 750 až 2500 Kč,

c) III. 1250 až 5000 Kč,

d) IV. 1880 až 7500 Kč,

e) V. 2500 až 10000 Kč.

(3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.“.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. II

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb. a nařízení vlády č. 342/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se číslo „400“ nahrazuje číslem „500“.

2. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a) I. 500 až 1300 Kč,

b) II. 750 až 2500 Kč,

c) III. 1250 až 5000 Kč,

d) IV. 1880 až 7500 Kč,

e) V. 2500 až 10000 Kč.

(3) Pro služební místo se určí pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení, a to v rámci rozpětí, které je hodnotově nejvyšší. Právo na zvláštní příplatek za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.“.

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.