Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Na palubě vrtulníku ZZS MSK bude při zásazích připravena zásoba plné krve

13.08.2022

Na palubě vrtulníku ZZS MSK bude při zásazích připravena zásoba plné krve

Text z externího zdroje:

 

Přinášíme informaci u příležitost zavedení novinky ZZS MSK v léčebných metodách při zásazích týmu letecké záchranné služby (LZS) Ostrava. Ta se po náročných přípravách stala druhou v České republice, která přistoupila k zajištění možnosti podávání plné krve pacientům v přednemocniční neodkladné péči. Události byli přítomni vedoucí pracovníci ZZS MSK, zástupci Fakultní nemocnice Ostrava a Moravskoslezského kraje.

Foto ZZS MSK

Náměstek ředitele a primář ZZS MSK David Holeš uvedl: „Použití krve v terénu bylo přitom ještě před dvěma lety určeno výhradně pro vojenské zdravotnictví. Studie zjišťující přežití těžce zraněných vojáků ve válečných konfliktech ukázaly, že ideální čas pro zahájení aplikace krve je asi 15 minut po závažném úraze. Proto má tato metoda i jednoznačné uplatnění v podmínkách přednemocniční péče v Evropě, kde se průměrný čas předání pacienta do traumacentra pohybuje kolem 60 minut. Dosud bylo v okolních zemích využíváno především podávání separovaných částí krve – červených krvinek a plasmy. Podávání plné krve mimo USA se zavádí především v severských zemích a Velké Británii. V ČR pak tuto metodu praktikuje pouze LZS Hradec Králové.“

Zavedení novinky do praxe vyžadovalo pečlivou přípravu, a to za úzké spolupráce s Krevním centrem FN Ostrava. Jedním z důvodů je, že musí být splněny specifické podmínky skladování, transportu a použití v prostorách mimo nemocniční zařízení. „Používá se univerzální krev skupiny 0, Rh negativní, ochuzená o bílé krvinky. Pacienti tak dostávají zpět tekutinu, jejíž složení se co nejvíce blíží krvi, kterou po úrazu ztratili. Výběr dárců zahrnuje přísná kritéria, a ne každý je vhodný. V případě nevyužití krve v terénu lze přípravek podat krvácejícím pacientům v nemocnici, takže nehrozí plýtvání touto nesmírně cennou tekutinou. Pacient je pro nás vždy na prvním místě a jsme rádi, že jsme součástí tohoto život zachraňujícího projektu,“ shrnula za Krevní centrum FN Ostrava jeho primářka Zuzana Čermáková.

Je prokázáno, že čím dříve je zahájeno podávání krve, tím menší je u daného pacienta celková potřeba krevních derivátů v nemocnici. „Metoda prokazatelně zvyšuje šanci na přežití těžkého zranění s velkou krevní ztrátou. Posádky ZZS MSK loni ošetřily více než 21 tisíc pacientů s úrazy, jen několik set však bylo v život ohrožujícím stavu. Z dosavadních zkušeností lze předpokládat, že vhodnými příjemci této metody léčby přímo na místě zásahu a během transportu vrtulníkem, se stane v našem kraji skupina asi 20 pacientů rok. Těmto budeme moci zvýšit šanci na přežití v prvních desítkách minut po úrazu“, sdělil ředitel ZZS MSK Roman Gřegoř.

Nezbytností je samozřejmě i perfektní spolupráce s cílovým pracovištěm, do něhož je pacient záchrannou službou směrován, tedy s urgentním příjmem, traumacentrem a resuscitační klinikou FN Ostrava, kde následně pokračuje intenzivní snaha o záchranu pacienta.

„Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje je jednou z největších a nejvytíženějších v Česku. Loni moravskoslezští záchranáři zasahovali téměř ve 138 tisících případů. Kraj coby zřizovatel záchranky do ní ročně vkládá stovky milionů korun. Je jasné proč – neustálé zvyšování kvality a rychlosti zásahu ve prospěch všech lidí, kteří denně potřebují neodkladnou přednemocniční péči. Podávání plné krve těžce zraněným pacientům už v terénu zvýší jejich šanci na přežití a významně znásobí efektivitu zásahu,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Vice, včetně fotogalerie na modrahvezdazivota.cz

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.