Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Na NCONZO v Brně proběhly další atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína.

05.05.2017

Na NCONZO v Brně proběhly další atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína.

 

 

 

Koncem března proběhly na půdě NCONZO Brno další atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína. K atestační zkoušce se na Ministerstvo zdravotnictví přihlásilo 5 studentů ze tří krajských záchranných služeb. ZZS Olomouckého kraje, ZZS Zlínského kraje a ZZS Moravskoslezského kraje.

 

 

Podle standardního scénáře atestační zkoušky studenti řešili v rámci praktické zkoušky modelové situace u život ohrožujících stavů, a to v posádce RZP, při nedostupnosti lékaře RLP. Zajímavou kazuistikou bylo řešení stavu pacienta s AVB III. stupně, kdy bylo nezbytné dle kompetencí, správně vyhodnotit stav, včetně zhodnocení EKG, po konzultaci s lékařem předvést prakticky zevní dočasnou kardiostimulaci, včetně aplikace nezbytné medikace. Další studenty čekala „pouze“ rozšířená neodkladná resuscitace, avšak na podkladě odlišných etiologií, tedy i nutnosti medicínské rozvahy a zvolení správného postupu. Jako vždy bylo nutné předvést zručnost a dokonalou znalost postupů při endotracheální intubaci, intraoseální inserci a při použití Lucase. Jednoduché nebylo ani praktické řešení modelových mimořádných událostí. Vžít se do role velitele zdravotnické složky, či vedoucího odsunu a neopomenout žádný z důležitých kroků, vyžaduje silné soustředění a koncentraci.

V teoretické části atestační zkoušky ze tří hlavních oborů, tedy Urgentní medicína, Intenzivní péče a Krizové a operační řízení, studenti museli reagovat na dotazy všech členů atestační komise a předvést vynikající znalosti. Jako nejtěžší a nejsložitější se zdají otázky z intenzivní péče a z oblasti krizového řízení.

I tentokrát byli členové atestační komise jmenováni Ministerstvem zdravotnictví, z řad lékařů a NLZP pracujících jak na několika ZZS, tak ze zástupců Komory záchranářů ZZS ČR a obou vzdělávacích institucí. Opět se zkoušek v Brně jako host účastnil i kolega ze ZZS HMP, kde budou probíhat další atestační zkoušky v dalším termínu.

Členové atestační komise jsou spravedliví, objektivní, ale i nároční, což se projevilo i u této zkoušky, a tak bylo na závěr možné pogratulovat čtyřem úspěšným absolventům z pěti přihlášených.

Všem kolegyním a kolegům, kteří úspěšně absolvovali atestační zkoušku, srdečně a upřímně blahopřeji a všem, které zkouška čeká, přeji hodně píle, úspěchu a také štěstí.

Doufejme, že řady záchranářů specialistů se budou i dále rozšiřovat do dalších krajů. Uvidíme, jakou strategii zvolí zaměstnavatelé při zařazování specialistů do provozu a jak využijí jejich rozšířených kompetencí. Další otázkou do budoucnosti je pak reakce odborníků a také zákonodárců na další možný typ výjezdové skupiny ZZS. 

 

Okruhy atestačních úkolů a otázek 

 

Mgr. Vladimír Jarušek

 

 

Související články

ZZS HMP opět první v ČR - Superzáchranáři v provozu pražské záchranky

Kdo je a jak vznikl tzv. „SUPERZÁCHRANÁŘ“ aneb zdravotnický záchranář – specialista v UM

Odatestovali první zdravotničtí záchranáři v oboru Urgentní medicína

Ve dnech 18. až 19. 11. proběhly druhé atestační zkoušky Urgentní medicíny

Proběhly třetí atestační zkoušky oboru Urgentní medicína, poprvé Brně

 

Komentáře k článku
  • Jan Žoha Reagovat 05.05.2017
    To je otázka, jak se s tím poperou krajské záchranky. Pokud vím, nejlépe je na tom pražská, kde již vznikly samostatné výjezdové skupiny specialistů (i když tam je to, vzhledem k portfoliu výjezdů, asi zbytečné). Pokud záchranáři - specialisté, nebudou mít možnost praktikovat v terénu to, co se naučili na SV, za rok z nich opět budou jen obyčejní záchranáři.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.