Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

MZ ČR připravuje nový zákon o odměňování ve zdravotnictví a novely stávající legislativy

27.02.2024

MZ ČR připravuje nový zákon o odměňování ve zdravotnictví a novely stávající legislativy

 

 

Brzy uplynou tři měsíce od podpisu dohody mezi vládou a lékaři, kde se mimo jiné ministerstvo zdravotnictví zavázalo, že v průběhu letošního roku připraví zcela nový zákon o odměňování ve zdravotnictví, který by dle dohody měl začít platit už od 1. ledna 2025.

 

Tento zákon má sjednotit odměňování všech zdravotnických pracovníků v České republice a mělo by být jedno, zdali zdravotnický pracovník pobírá plat nebo mzdu. Pro přípravu návrhu by měla být ustanovena pracovní skupina složená ze zástupců ČLK, OSZSP, LOK-SČL, AN ČR a AČMN. Předmětem jednání skupiny mají být také otázky možných finančních i nefinančních benefitů pro zdravotnické pracovníky včetně odchodu do starobního důchodu.

Ministerstvo zdravotnictví toho bude mít letos v legislativních přípravách na práci dost, protože kromě tvorby zcela nového zákona o odměňování zdravotnických pracovníků, který zcela jistě nevznikne ze dne na den a každé jeho ustanovení a parametry budou výsledkem dlouhých a nelehkých jednání, bude ministerstvo letos novelizovat i zákony o zdravotních službách a jejich vyhlášky. Vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb a vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. Na návrzích novelizace těchto vyhlášek se v letošním roce aktivně podílí i KZ ZZS ČR.

K tomu mají letos projít novelizacemi Zákon o veřejném zdravotním pojištění a Zákon o ochraně veřejného zdraví, který by měl mimo jiné pro zdravotníky přinést pozitivní novinku, kterou je doplnění zákona o možnost testování pacienta na HIV i bez jeho souhlasu v případě, že byl při jeho ošetření poraněn zdravotník.

Do novely zákona o veřejném zdravotním pojištění se mimo jiné zase chystá možné rozšíření výčtu zdravotníků, kteří mohou indikovat nelékařskou péči ve svém oboru (provádění konkrétních výkonů) na základě doporučení tohoto typu péče ošetřujícím lékařem. 

 

Musíme doufat, že zástupci nelékařských profesí zastoupeni v pracovní skupině pro přípravu nového zákona o odměňování zdravotníků budou mít silnější pozici a ostřejší lokty než v loni v prosinci a že se debata nepovede téměř výhradně o lékařích, jejich platech a prebendách. Musíme doufat, že tentokrát budou mít z nového zákona benefity i všichni nelékařští zdravotničtí pracovníci napřič všemi segmenty poskytovaných zdravotních služeb.

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.