Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Ministr Holcát obnovil funkci Hlavní sestry. Proč teď a proč jen sestry?

03.11.2013

Ministr Holcát obnovil funkci Hlavní sestry. Proč teď a proč jen sestry?

 

Smíšené pocity nad preferováním jedné, byť nejpočetnější skupiny NLZP

 

 

Ministr zdravotnictví Martin Holcát ustavil k 1. 11. 2013 v rámci úřadu Ministerstva zdravotnictví ČR obnovení funkce Hlavní sestry pro ČR. Do funkce je od tohoto data jmenována Mgr. Alena Šmídová, která na ministerstvu dosud vedla oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací. Hlavní sestra pro ČR by měla zastupovat zájmy zdravotních sester, jejichž počet v Česku přesahuje 100 tisíc.


I přesto, že pan ministr zdravotnictví Martin Holcát řekl:„Považuji za podstatné, aby tato funkce byla jasně definována a formalizována, aby měly zdravotní sestry svého zástupce v rámci struktury úřadu – představitele, k němuž se mohou v případě potřeby vždy obrátit“. Tak i přesto bych rád slyšel jasné odpovědi na dvě zásadní otázky.

1) Proč pan ministr nezřídil funkci Hlavního NLZP, který by na MZ ČR zastupoval celou nelékařskou obec zdravotníků, všechny nelékařské zdravotnické pracovníky?

2) Proč když funkce řadu let nebyla, ji bylo potřeba nutně zřídit ministrem v demisi tak narychlo, pátý den po volbách do Poslanecké sněmovny PČR a nemohlo to počkat až na nového ministra zdravotnictví s mandátem? Co když se jednoduše představy nového ministra zdravotnictví nebudou krýt s představami toho odcházejícího?


Ani jednou z otázek nesleduji jakoukoliv animozitu vůči Mgr. Aleně Šmídové, která do funkce hlavní sestry byla od 1. 11. 2013 jmenována, a se kterou jsem měl tu čest mnohokrát jednat, jako s vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších NLZP a uznávání kvalifikací na odboru vzdělávání a vědy MZ ČR. V tomto úřadu si při jednáních s profesními organizacemi vedla z mého pohledu vždy velmi profesionálně a odborně zdatně.

Jediné, co jsem paní magistře vyčítal, bylo její nejasné angažmá v podpoře Mgr. Juráskové při prosazování velenesmyslu, kterým mělo dojít ke vzniku jedné profesní komory pro všech 36 nelékařských povolání s povinnou registrací pro všechny NLZP.

S ustanovením funkce Hlavní sestry počítal § 63 nově připravovaného zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, jehož celé znění naleznete v aktualitě z 15. září 2012. V připomínkovém řízení jsme za KZ ZZS ČR mimo jiné právě místo Hlavní sestry, navrhovali zřízení funkce Hlavního NLZP, který by na MZ ČR zastupoval celou nelékařskou obec zdravotníků, všechny nelékařské zdravotnické pracovníky. Nechtěli jsme i v kontextu souběžné snahy o zřízení jedné profesní komory ovládané všeobecnými sestrami pod vedením Mgr. Dany Juráskové, aby na MZ ČR měly ze všech více jak třiceti profesních povolání svého zástupce zase právě jen sestry. Zákon šel s pádem Nečasovy vlády pravděpodobně k ledu, ale jak vidno, nic to nebránilo alespoň k naplnění jeho jednoho ustanovení a to bez ohledu na připomínky ostatních a ještě k tomu ministrem zdravotnictví v demisi.

Je to škoda. Je to veliká škoda, protože jsem sám za sebe přesvědčený, že pokud by se Mgr. Alena Šmídová dokázala odstřihnout od úzkých vazeb na ČAS a jejich představitelky, tak by se svojí praxí na MZ ČR a znalostí problematiky napříč všemi profesemi NLZP, mohla velmi bravurně zvládat i funkci, ve které by byla dobrým zástupcem všech nelékařských povolání.

 

 


Sigmund


Související článek

Ministr Holcát obnovil funkci Hlavní sestry

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.