Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Ministerstvo zdravotnictví SR se ohradilo proti kritice nových sanitních vozidel

27.06.2019

Ministerstvo zdravotnictví SR se ohradilo proti kritice nových sanitních vozidel

 

 

Ministerstvo zdravotníctva SR sa dôrazne dištancuje od tendenčných a zavádzajúcich informácií k téme nákupu sanitiek zverejnených na portály hlavne.sk.

 

Čti také: Česi tiež nakúpili sanitky. O milióny lacnejšie ako my

 

Napriek tomu, že ministerstvo spolu so Záchrannou zdravotnou službou Bratislava opakovane portálu vysvetľuje tému v pravidelných intervaloch už približne pol roka, predmetný portál kontinuálne zverejňuje články s hrubo zavádzajúcimi informáciami a porovnáva neporovnateľné, čo bolo redakcii zdokladované presnými analýzami. Poskytnuté boli zároveň v priebehu pol roka všetky dostupné analýzy, prepočty a zmluvy.

Nakoľko na poslednú žiadosť o reakciu tento týždeň, na ktorú sme zareagovali do 24 hodín, nie do troch dní, ako redakcia v článku zavádzajúco uvádza, keďže sme pracovali na faktoch a analýzach pre podklad na opätovné vyvrátenie zavádzajúcich tvrdení, opäť portál zverejnil článok od ktorého sa dôrazne dištancujeme a považujeme ho za hrubé klamstvo.

Poslanci si volajú Kalavskú: Musí vysvetliť Druckerove sanitky

 

Tu sú základné fakty:

O čo ide:

- Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná zdravotná služba Košice realizovali verejnú súťaž na výber dodávateľa sanitiek. Výsledkom obstarávania je rámcová zmluva o nájme veci s dojednaným právom kúpy medzi úspešným uchádzačom a obidvomi príspevkovými organizáciami na obdobie 60 mesiacov s následným odkúpením do vlastníctva.

Prečo bolo treba kúpiť nové sanitky:

- stav sanitiek už nezodpovedal požiadavkám kladeným na spoľahlivosť, napriek stopercentnej údržbe a investíciám do servisu, nakoľko sa už 10 rokov denne používajú v náročnom teréne a často aj v extrémnych podmienkach pri záchrane životov,
- pri týchto výjazdoch práve mnohokrát minúty či sekundy zohrávajú významnú úlohu, či sa pacienta podarí zachrániť, alebo nie,
- úlohou MZ SR je zabezpečiť také podmienky a urobiť všetko pre to, aby sa životy ľudí v čo najväčšej miere podarilo zachrániť,
- vozidlá, ktoré záchranka aktuálne používa, sú v mnohých prípadoch v teréne počnúc rokom 2008, v priemere majú najazdených 350 tisíc kilometrov, mnohé prekročili 400-tisícovú hranicu, čo si vyžaduje vysoké investície do údržby, nakoľko väčšina jázd znamená zrýchlený presun vozidla k pacientovi alebo s pacientom do nemocnice,
- v mnohých vozidlách bol už menený napríklad motor či prevodovka.

Čo sa nám podarilo dosiahnuť:

- išlo nákup s výraznou úsporou. Výsledná suma zo súťaže je 31 mil. eur, čo predstavuje úsporu 4,1 mil. eur, t.j. 13,3% voči predpokladanej hodnote zákazky (35,3 mil. eur),
- vďaka jasne stanoveným parametrom sa nám podarilo pri obstarávaní cenu oproti predpokladanej hodnote zákazky znížiť o 4 mil. eur,
- prostredníctvom automatizovanej elektronickej aukcie sme dosiahli výraznú úsporu v porovnaní s aktuálnymi nákladmi na súčasné vozidlá,
- vozidlá sú teda financované formou paušálnej platby, kde obrovským benefitom je, že pri takto stanovených fixných mesačných paušálnych platbách za prevádzku sanitných vozidiel bude možné efektívnejšie plánovať finančné toky a eliminujeme riziko nepredvídateľných výdavkov spojených s prevádzkou sanitných vozidiel,
- v nájomnom sú okrem iného zahrnuté aj všetky servisné a iné bežné náklady spojené s prevádzkou týchto vozidiel vrátane kompletného zdravotníckeho a transportného vybavenia vozidiel (zákonné a havarijné poistenie, servisy, dodanie letných a zimných pneumatík, údržba zdravotníckeho prístrojového vybavenia a transportnej techniky, revízia prístrojov, manažment vozového parku, či poskytnutie náhradných vozidiel v prípade potreby),
- cieľom tejto verejnej súťaže je optimalizácia nákladov na kúpu a prevádzkovanie sanitných vozidiel počas doby trvania uzatvorených čiastkových nájomných zmlúv, vrátane zástavby a prístrojového vybavenia sanitných vozidiel,
- Záchranná zdravotná služba Bratislava si požičia prenajme na 5 rokov sanitky s kompletným vybavením, bude platiť len mesačné nájomné a naftu a na konci obdobia si sanitky odkúpi za 100 eur,
- výšku nájomného určil najprv prieskum a následne aukcia, vďaka ktorej, ako spomíname v texte vyššie, sa podarilo cenu znížiť o milióny eur,
- prieskumu a aukcie sa zúčastnili všetky najväčšie spoločnosti na slovenskom trhu, ktoré sú schopné takúto službu poskytnúť,
- urobili sme maximum pre dosiahnutie najlepšej hodnoty za peniaze, bez okamžitého platenia miliónov za nákup sanitiek,
- náklady budú týmto spôsobom rovnomerne rozložené do obdobia 5 rokov. Rokovania o týchto cenách prebiehali medzi subdodávateľmi (firmami, ktoré spolupracujú pri výrobe sanitky),
- našou enormnou snahou bolo dosiahnuť čo najnižšie nájomné za sanitku (elektronickou aukciou vo verejnom obstarávaní), ktorá je vybavená podľa našich požiadaviek,
- dôležité pre nás bolo, aby sme touto formou dosiahli úsporu voči minulým obdobiam a zároveň zdvihli kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti (nové sanitky = nové prístroje = vyššia kvalita),
- Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS Bratislava) má vo svojom vozovom parku 91 vozidiel ambulancií záchrannej zdravotnej služby. V šiestich krajoch SR – Bratislavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom, Banskobystrickom a Žilinskom prevádzkuje 62 bodov ambulancií ZZS.

Chronológia:

- proces získavania podkladov a technických opisov nevyhnutného vybavenia, transportnej a prístrojovej techniky a opis vozidla sa začal pripravovať už v roku 2016 a následne boli v roku 2017 uskutočnené trhové konzultácie s tromi najväčšími spoločnosťami na Slovensku, ktoré ponúkajú podobný typ produktu, aby sa dala určiť predpokladaná hodnota zákazky,
- schválenie verejného obstarávania bolo v júli 2017 a následne bola uskutočnená prvá súťaž,
- predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená trhovými konzultáciami na 35,3 mil. eur. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe prípravných trhových konzultácií tak, ako to stanovuje zákon o verejnom obstarávaní,
- parametre a rozmery požadovaných vozidiel ambulancií záchrannej zdravotnej služby boli stanovené na základe rozmerov a parametrov súčasných vozidiel ambulancií záchrannej zdravotnej služby tak, aby bola zabezpečená ich priechodnosť v existujúcich stavbách nemocníc a budovy Záchrannej zdravotnej služby Bratislava,
- vzhľadom na rozsah a náročnosť zákazky bola, okrem iných, stanovená aj požiadavka na referenciu, ktorá preukazuje dodanie minimálne 100 vozidiel jednému odberateľovi. Táto požiadavka bola primeraná, nakoľko bolo potrebné identifikovať dodávateľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou obdobného rozsahu v súvislosti aj so službami vyžadujúcimi ich dostupnosť v rámci celého Slovenska a aj dostupnosť a kapacita zamestnancov dodávateľa. Odborná verejnosť túto podmienku účasti jednoznačne akceptuje, nakoľko je zrejmé, že vozidlá ambulancií záchrannej zdravotnej služby musia mať dostupný kvalifikovaný servis a všetci relevantní uchádzači takúto podmienku nemajú problém splniť,
- správnosť a reálnosť zadefinovaných podmienok preukazuje aj zapojenie sa viacerých spoločností do procesu obstarávania,
- prvé obstarávanie bolo zrušené, nakoľko dvaja z uchádzačov po výzve po elektronickej aukcií nepredložili potrebné doklady. Záchranná zdravotná služba mohla podľa zákona o verejnom obstarávaní uzavrieť zmluvu aj s tretím uchádzačom v poradí, ale vzhľadom na všeobecné nastavenie sa rozhodli skúsiť znížiť cenu a keď sa to nepodarilo, tak súťaž, pre z ich pohľadu neefektívnu a nehospodárnu ponuku, zrušili,
- opakovaný postup potvrdil správnosť rozhodnutia, nakoľko opakovaním súťaže sa podarilo dosiahnuť cenu nižšiu o 3,3 mil. eur oproti cene, ktorá bola ponúknutá v prvom tendri,
- nedošlo k žiadnej zmene v súťažných podkladoch, išlo o opakovanú súťaž, a preto nebolo potrebné predlžovať celý proces opätovnými trhovými konzultáciami, v ktorých boli pri príprave verejnej súťaže oslovené najväčšie spoločnosti, podľa hodnotenia za rok 2016, poskytujúce služby, aké boli vyžadované v rámci súťažných podkladov,
- tender bol opakovaný dvakrát, bol podaný podnet na ÚVO, ktoré preverovalo pripomienky jedného z vylúčených uchádzačov, no nebolo zistené žiadne pochybenie.

V texte predposlednom článku boli zároveň nepravdivo a zavádzajúco uvedené porovnania nákupov.

Druckerove sanitky sú podľa odborníkov predražené o milióny eur

Tu sú vysvetlenia:

Časť z článku: 
„900 tisíc za kilometre navyše“

V tlačovej správe z roku 2015 ministerstvo zdravotníctva oznamuje: ,,Tieto (pozn. redakcie „sanitky“) spolu v roku 2015 zrealizovali 138 – tisíc výjazdov a najazdili takmer 4 milióny kilometrov, to predstavuje takmer 63 – tisíc km na jednu stanicu“. V súťažných podmienkach leasingu však nastavili pre každú sanitku nájazd iba 55 – tisíc kilometrov ročne. Za každých tisíc kilometrov najazdených navyše musí štát doplácať 0,25 percenta za sanitku. Ročne tak tak môže štát priplatiť viac o 182 tisíc Eur, čo pri päť ročnom lízingu predstavuje doplatok viac ako 910 – tisíc Eur nad rámec medializovanej sumy 30,9 miliónov Eur. A to je len jedna položka tohto nákupu. Ministerstvo zdravotníctva a Záchranná zdravotná služba, ktorá tender vyhlasovala, tak dopredu vedeli, že cena 31 miliónov nebude konečná a štát zaplatí viac.

Stanovisko ZZS BA:

V texte je nesprávny výpočet. 4 000 000 km najazdili všetky vozidlá spolu. Všetkými vozidlami, ktoré máme k dispozícii, prevádzkujeme 62 staníc ZZS. Vozidiel máme však viac, nakoľko nám zákon predpisuje mať aj rezervné vozidlá. Konkrétne máme povinnosť mať 1,3 násobok počtu prevádzkovaných staníc. Obstarávame 90 kusov nových vozidiel, na ktorých budeme jazdiť. Vozidlá spolu najazdia 4 000 000 km, čo znamená cca 63 tisíc km na stanicu, ale v priemere len 44 444 km na jedno vozidlo! Tzn. počítame s rezervou skoro 10 000 km ročne. Navyše, je vysoko pravdepodobné, že sa vďaka tomu budú splátky znižovať, keďže pri nájazde pod 45 000 km na vozidle za jeden rok, dochádza k úprave splátok, takisto o 0,25% za každých ušetrených 1000 km, avšak smerom nadol.

Časť z článku: 
„Mercedes v Čechách o 45 tisíc lacnejší“

Hlavne.sk nedávno porovnalo nákup slovenských fordov s nákupom sanitiek v u našich susedov v Českej republike, ktorý tento rok nakúpili 30 mercedesov za 4,7 miliónov eur. Jedno vozidlo, teda získali Slováci priemerne za viac ako 203 tisíc eur, pričom v Českej republike zaplatili za mercedes o 45 tisíc menej, čiže 157 tisíc eur. Naše ministerstvo zdravotníctva sa však snaží verejnosť presvedčiť, že vyššia cena pri tomto nákupe je vlastne úsporou.

Stanovisko ZZS BA:

Opät text uvádza len čiastočné, alebo nie úplne pravdivé informácie. Disponujeme zmluvou na nákup vyššie zmieňovaných českých Mercedesov. Spomínaná suma (157 000,- Eur, ani to nie je správna suma, v aktuálnom kurze CZK/EUR je to vyše 159 000,-EUR ) je len suma, ktorú zaplatila pražská záchranka za 1 ks sanitného vozidla dodávateľovi, ktorý ich vyrábal. Zmluva však obsahuje aj ďalšiu položku, časti vybavenia sanitky, ktoré dodáva samotná pražská záchranka – teda vybavenie, ktoré si oni kúpia a dodajú ho firme, ktorá sanitky montuje. Toto vybavenie vychádza na jedno sanitné vozidlo cca 154 000,- Eur. Tzn. po sčítaní kompletných nákladov na nákup jednej sanitky to vychádza cca 313 000,- Eur na jedno vozidlo. Takže pražská záchranka zaplatí za jedno vozidlo už pri nákupe o 110 000,- Eur viacej. A to je len nákup! Ešte budú platiť poistky, servis, pneumatiky, revízie, opravy prístrojov a pod. Tieto položky boli v minulosti cca 14 000,- Eur ročne na jednu sanitku. Ak by sme teda k pražskej sanitke pripočítali aj tieto náklady (za 5 rokov 70 000,- Eur) bude stáť jedna česká sanitka 383 000,- Eur. My máme všetky tieto položky na obdobie 5 rokov v cene nájmu.

Časť z článku: 
„Ceny vybavenia sanitiek utajujú“

Podľa analýzy portálu hlavne.sk sú predražené aj sumy za sanitnú zástavbu, ktorú dodávateľsky realizovala spoločnosť Chirosan Piešťany. Pri 152 vozidlách ide sumu presahujúcu milión eur. Napriek našej snahe, získať ceny sanitnej zástavby sa nám túto informáciu nepodarilo dostať ani od ministerstva zdravotníctva, samotnej záchrannej služby, ani spoločnosti Chirosan, ktorá sa odvoláva na obchodné tajomstvo. Rezort pod vedením Andrei Kalavskej uviedol v zmluve len technickú špecifikáciu sanitnej výbavy. Ceny vybavenia nevyžadoval, preto ju v zmluve nenájdete.

Stanovisko ZZS BA:

Nikto nič nezatajuje, bolo viackrát vysvetlené, že tieto informácie nemá k dispozícii ani MZ SR, ani záchranné služby.

Stanovisko MZ SR: Dodávame zároveň poznámku, že naši analytici prepočítali na základe technickej špecifikácie, koľko by vybavenie sanitiek stálo, z čoho vychádza, že v žiadnom prípade nejde o predraženie a redakcia tento výpočet k dispozícii má.

Časť z článku: 
„Tender lacnejší o 3 milióny zrušili pre nehospodárnosť?!“

Pripomeňme si, že tender na sanitky bol definitívne ukončený až na druhý pokus. S ponukou takmer 31 miliónov ho vyhrala spoločnosť LeasePlan Slovakia. Rozdiel medzi ponukou víťaza a druhého v poradí bol len 53 eur. Oveľa zaujímavejšie však je, že pôvodná prvá súťaž vygenerovala obstarávaciu cenu vozidiel vo výške 28 miliónov, čo je až o 3 milióny eur menej. Zvíťazila v nej spoločnosť Volkswagen Finančné služby Slovensko, ktorá sa už do opakovanej súťaže nezapojila. Čerešničkou je, že pôvodnú súťaž rezort ešte pod vedením Tomáša Druckera zrušil pre údajnú nehospodárnosť.“

Stanovisko ZZS BA:

V pôvodnej súťaži nezvíťazil Volkswagen Finančné služby, ale LeasePlan Slovakia. Tu ide o účelové skresľovanie informácií, nakoľko podrobné informácie o výsledkoch verejného obstarávania sú verejne dostupné a taktiež boli redakcii dodané viackrát detailné vysvetlenia o priebehu prvého tendra. Bulvárny zvyšok textu článku neobsahuje žiadne relevantné a komentovateľné informácie.

MZ SR


Pozn. redakce: Obě slovenské státní záchranky mají nové sanitky, ano, poněkud drahé převozové sanitky, nikoliv vozy ZZS. Je to uvedeno v katalogu subdodavatele, kterým je renomovaný Ambulanz Mobile, na vozidlo pod obchodním označením Novaris, které spadá do kategorie převozových sanitek, ve zkratce KTW, čili Krankentransportwagen, nikoliv jako záchrankové vozy RTW/Rettungswagen. Stačí se podívat na tento odkaz.

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku
  • Jarka Sokolova Reagovat 30.06.2019
    Zlte sanitky typu Transportwagen su nechutny biznis. . Prejdime si pekne s kamerou interier tej prevozovky a porozpravajme sa o nedostatkoch...nemusite byt z fachu, aby ste videli, ze je to absolutne nevhodne, nesposobile, neprakticke....smiesne. Ale iba do urciteho momentu...napriklad nedavna nehoda sanitky, ktora viezla babätko... v ambulantnej casti tejto prevozovky su dve miesta na sedenie, pri prevoze boli traja ludia....ako bol zabezpeceny ten treti?? Ako bol zabezpeceny inkubator..??? Skoda, ze ti, ktori sedia v tych pseudosanitkach kazdy den, nemaju gule povedat to nahlas.....

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.