Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Měl to být zákon o nás a pro nás. Zůstal bohužel jen v podobě o nás !

22.09.2011

Měl to být zákon o nás a pro nás. Zůstal bohužel jen v podobě o nás !

Měl to být zákon o nás a pro nás. Zbylo z něj
bohužel jen o nás !Návrh zákona o záchranné službě je již v Senátu Parlamentu České republiky a lhůta pro jeho projednání v Senátu končí dnem 19.10.2011. Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je dlouholetý ředitel ZZS USZS HMP senátor MUDr. Zdeněk Schwarz.

Při projednávání Poslaneckou sněmovnou doznal návrh zákona o ZZS několika změn, které vzešly z jednotlivých pozměňovacích návrhů. V senátním tisku č. 184 tyto změny vidět nejsou. Proto je zde nabízím ještě v v originálním tisku, kde jsou všechny změny pro lepší přehlednost uvedeny žlutě.

Každý čtenář se sám může podívat, co se doplnilo. Proto v tomto sdělení nebudu každou změnu proti původnímu návrhu rozebírat zvlášť.

Zastavím se jen u dvou skutečností.

1) Návrh zákona o záchranné službě už neobsahuje žádný sociální program a ministr Heger dle svého vyjádření či spíše dle svého veřejného slibu jej chce řešit jiným způsobem zvlášť. Nechme se překvapit!!!

2) Naopak byl pozměňovacím návrhem doplněn (tučný text) odst. 1 v § 17 cituji:

“ Název poskytovatele zdravotnické záchranné služby tvoří slova „Zdravotnická záchranná služba“, za která se v příslušném slovním tvaru doplní název kraje, který poskytovatele zdravotnické záchranné služby zřídil. V názvu nebo obchodní firmě jiné právnické nebo podnikající fyzické osoby než je poskytovatel zdravotnické záchranné služby nesmí být obsaženo slovní spojení „zdravotnická záchranná služba“ včetně tvarů z něho odvozených, nejde-li o profesní sdružení poskytovatelů zdravotnické záchranné služby nebo jejich zaměstnanců.

Když jsem ustanovení bez dovětku viděl poprvé, hned jsem si byl jist, že by se vztahovalo i na naši komoru. Pro jistotu jsem ještě nechal udělat právní rozbor a ten mé obavy potvrdil. Ihned jsem se spojil s předsedou Asociace ZZS panem MUDr. Markem Slabým, abych jej o celé věci a právní rozboru informoval. Pan doktor Slabý mne ujistil, že vyvine maximální úsilí, aby byl paragraf doplněn a výjimky. Jak je vidět, slib splnil. Proto bych mu ještě jednou velmi rád za tuto iniciativu poděkoval.

Touto situací jsme se mimo jiné zabývali v předsednictvu komory na zářijovém zasedání vedení KZ ZZS ČR, protože v opačném případě, pokud by pozměňovací návrh na doplnění odst. 1 v § 17 přijat nebyl, museli bychom měnit název komory se všemi důsledky, následky a s veškerou finanční náročností, kterou by změna názvu s sebou nesla.

Uvidíme, jak si návrh zákona o ZS povede v Senátu. Zda bude schválen, nebo zda bude s dalšími pozměňovacími návrhy vrácen k novému projednání zpět do Poslanecké sněmovny. Jistě si vzpomenete, že nedávno jsem vás v aktualitě informoval, že pan senátor MUDr. Zdeněk Schwarz má k návrhu zákona mnoho zásadních připomínek.

Sigmund

Přidáno 23.9.2011

Související článek


Záchranáři se obávají, že jim nemocnice budou odmítat pacienty

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.