Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Megakomora pro všechny NLZP je možná opět ve hře :-(

12.08.2020

Megakomora pro všechny NLZP je možná opět ve hře :-(

 

 

aktualitě ze dne 1. 7. 2020 jsme vás informovali, že poslanci na návrh České asociace sester (ČAS) navrhují vznik České komory všeobecných a dětských sester podobné stavovské organizaci lékařů či lékárníků. Zákon by měl podle navrhovaného znění platit od roku 2022.

 

 

Záměrem navrhovatelů je aby zdravotničtí pracovníci vykonávající zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a s praxí založenou na důkazech, s důrazem na ochranu práv a oprávněných zájmů pacienta.

Dále je v návrhu zákona uvedeno, že členství v komoře nebude povinné jako u lékařů, pro výkon povolání ale bude nutné se zapsat do seznamu zdravotnických pracovníků za poplatek. Na základě informací od ministerstva bude mít komora povinnost vést i evidenci cizinců, kteří v ČR budou jako zdravotní sestry pracovat.

Následně jsme v aktualitě ze dne 13. 7. 2020 informovali, že Ke vzniku komory zdravotních sester bude vláda zřejmě neutrální, protože navrhovaná komora podle vládních legislativců vybočuje z úpravy nynějších samosprávných profesních organizací. Dále se vládní legislativci pozastavovali nad tím, že členství v komoře by bylo dobrovolné na rozdíl od placeného zápisu do seznamu všeobecných a dětských sester, který by komora vedla. „S ohledem na členský princip, jenž stojí v jádru logiky každé samosprávné profesní komory, je nepřijatelné, aby profesní komora mohla vykonávat pravomoc i nad nečleny,“ stojí v předběžném stanovisku, které po schválení vládou dostanou zákonodárci.

Ze začátku se tedy jednalo o komoru pro dvě odbornosti, a sice všeobecné a dětské sestry. Připomenu, že ještě existuje senátní návrh zákona o České komoře porodních asistentek

Nicméně, prezidentka ČAS bez konzultace s ostatními profesními organizacemi NLZP odeslala premiérovi ČR dne 29. 6. 2020 ještě Stanovisko ČAS k návrhu zákona České komory všeobecných sester a dětských sester, ve kterém už premiérovi mimo jiné píše, že „Je všeobecně známo, že ČAS dlouhodobě usiluje o vznik komory nelékařů a to i za předchozích vedení.“ K prosazení tohoto nesmyslu ještě navíc využívají ve svém stanovisku opakovaně odkaz a souvislost s pandemií SARS CoV – 19. Proto u dalších organizací, které sdružují jiné odbornosti NLZP, jiné nelékařské zdravotnické profese, včetně Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky, existuje oprávněná obava, že v těchto souvislostech by premiér mohl vedení ČAS vyhovět a že by na jednu MEGAKOMORU pro všechny NLZP pod taktovkou ČAS mohl slyšet.

Naposledy se pokusila MEGAKOMORU pro všechny NLZP ze zákona téměř před deseti lety zřídit bývalá prezidentka ČAS a také bývalá ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA  a KZ ZZS ČR byla už tehdy proti. Těch jednání kolem bylo mnoho a důvodů proč jsme byli proti bylo ještě více. Pro připomenutí si můžete přečíst aktualitu ze dne 13. 10. 2012.

 

Bude tedy nutné se spojit s ostatními profesními organizacemi NLZP a zvážit v této věci společný postup. Vedení KZ ZZS ČR by se přiklánělo k modulu komor pro NLZP, který je u sousedů na Slovensku. Zjednodušeně lze říci, že ty nelékařské profese/odbornosti, které si své záležitosti chtějí spravovat sami mají ze zákona komoru svoji a ty nelékařské profese/odbornosti, které svoji organizaci samostatně nechtéjí, jsou pak sduženy v komoře sdružující tyto profese.

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.