Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Kladenská výzva záchranářů k zákonu o zdravotnické záchranné službě

27.05.2011

Kladenská výzva záchranářů k zákonu o zdravotnické záchranné službě
Vládní koalice je ve fázi, kdy má na stole první část zdravotnické reformy, do které spadá i Zákon o záchranné službě. Z dostupných zdrojů je známo, že základem pro tuto normu se stal materiál připravený ještě ministrem Tomášem Julínkem, ze kterého ale dnes mimo jiné bylo odstraněno ustanovení o tzv. sociálním zabezpečení zdravotnických zaměstnanců pracujících na ZZS.

Novináře a média v materiálech k první části zdravotnické reformy zajímají hlavně dvě věci. Zaprvé je to stanovení standardů a nadstandardů při poskytování zdravotní péče a zadruhé stanovení dojezdového času ZZS.

Samotní zdravotníci ale řeší i jiné problémy a jiná ustanovení navrhovaných norem. To je i důvod, proč se internetem a po emailech šíří tzv. “Kladenská výzva“, která je jakýmsi voláním zdravotnického personálu záchranek o znovuvložení ustanovení o sociálním zabezpečení do připravovaného zákona o ZZS.

Netroufám si odhadnout, jakou v dnešní době škrtů a úspor může tato výzva mít účinnost. V dnešním pohledu, kdy armáda řeší že nemá na výsluhy, výsluhy příslušníků AČR, PČR a HZS byly zdaněny a dluh státu stále roste, můžeme o to více litovat, že zákon i se sociálním programem byl na jaře 2008 z PS ČR stažen a nebyl propuštěn k projednání, kde měl v té době velmi slušnou šanci na schválení.

Sigmund


Text kladenské výzvy:

Kladenská výzva záchranářů

My, zaměstnanci záchranek, prosíme, žádáme, apelujeme na naše poslance, senátory a pana prezidenta: Nezapomeňte na nás! Záchranná služba, to nejsou jen sanitky a dispečinky, ale především lidé, jednotlivci a kolektivy, a ti při své práci potřebují zvýšenou ochranu zdraví a existenčních jistot. Myslete na nás a při tvorbě zákona o záchranných službách svůj hlas dejte pouze takové normě, která obsahuje ustanovení o sociálním programu pro záchranáře. Děkujeme, zůstáváme.

Datum:

Podpis:
Připomeňme si sociální program z návrhu zákona z roku 2008Část osmá
NĚKTERÉ NÁLEŽITOSTI ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH SKUPIN A DALŠÍCH OSOB
§ 20


(1) Člen výjezdové skupiny, který vykonává své povolání v pracovním poměru k poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby alespoň 15 let, má nárok na ozdravný pobyt k upevnění tělesného a duševního zdraví v trvání 14 dnů nepřetržitě v kalendářním roce. Ozdravným pobytem se rozumí poskytnutí léčebně rehabilitačních zdravotních služeb.

(2) Ozdravný pobyt organizuje a náklady s ním spojené hradí poskytovatel zdravotnické záchranné služby. Účast na ozdravném pobytu se považuje za výkon práce v rozsahu, který připadá na 2 týdny při rovnoměrném rozvržení pracovní doby.

(3) Členovi výjezdové skupiny, který nemohl ozdravný pobyt v kalendářním roce nastoupit pro překážky na jeho straně, nárok na ozdravný pobyt zaniká. Nemohl-li člen výjezdové skupiny nastoupit ozdravný pobyt pro překážky na straně poskytovatele zdravotnické záchranné služby, určí mu poskytovatel zdravotnické záchranné služby nástup na ozdravný pobyt v následujícím kalendářním roce.

§ 21Jednorázové odškodnění ve výši 230 000 Kč se poskytne členovi výjezdové skupiny, jehož pracovní poměr k poskytovateli zdravotnické záchranné služby skončil v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.


§ 22(1) Zemře-li člen výjezdové skupiny následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinen každému po něm pozůstalému poskytnout jednorázové odškodnění při úmrtí.

(2) Pro účely poskytnutí jednorázového odškodnění při úmrtí se za pozůstalého považuje manžel, manželka, druh, družka, registrovaný partner, nezaopatřené dítě a za podmínky, že člen výjezdové skupiny byl povinen poskytovat výživu, také jeho rodič nebo další osoba.

(3) Výše jednorázového odškodnění při úmrtí činí pětinásobek průměrného měsíčního výdělku zemřelého zdravotnického pracovníka.

§ 23(1) Člen výjezdové skupiny, který vykonával své povolání v pracovním poměru k poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby alespoň 10 let a dosáhl věku 50 let, má nárok na jednorázové odchodné; to neplatí, jestliže jeho pracovní poměr skončil okamžitým zrušením nebo výpovědí z důvodů, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr.

(2) Základní výměra odchodného činí 1 průměrný měsíční výdělek a za každý další ukončený rok pracovního poměru se zvyšuje o jednu třetinu tohoto výdělku. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek průměrného měsíčního výdělku.

§ 24(1) Bývalý člen výjezdové skupiny, který vykonával své povolání v pracovním poměru k poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby alespoň 15 let a dosáhl věku 50 let, má nárok na výsluhový příspěvek; to neplatí, jestliže jeho pracovní poměr skončil okamžitým zrušením nebo výpovědí z důvodů, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr.

(2) Výsluhový příspěvek náleží za 15 let nepřetržitého trvání pracovního poměru podle odstavce 1 ve výši 20 % průměrného měsíčního výdělku. Výměra výsluhového příspěvku se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok trvání takového pracovního poměru o 3 % průměrného měsíčního výdělku, za dvacátý první a každý další ukončený rok trvání takového pracovního poměru o 2 % průměrného měsíčního výdělku a za dvacátý šestý a každý další ukončený rok trvání takového pracovního poměru o 1 % průměrného měsíčního výdělku. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50 % průměrného měsíčního výdělku.

(3) Při opětovném vzniku pracovního poměru podle tohoto zákona zaniká zdravotnickému pracovníkovi nárok na výplatu výsluhového příspěvku dnem, který předchází dni opětovného vzniku pracovního poměru.

Adresy, na které je doporučeno adresovat výzvu:

posta@hrad.cz;
jiri.weigl@hrad.cz;
epodatelna@senat.cz;

andrysoval@psp.cz; adamv@psp.cz; antoninp@psp.cz; babakm@psp.cz; baborj@psp.cz; bartos@psp.cz; bastyrv@psp.cz; bauerj@psp.cz; bartav@psp.cz; bebarovaz@psp.cz; bendam@psp.cz; bendlp@psp.cz; besserj@psp.cz; bezecnyz@psp.cz; bemp@psp.cz; bohacz@psp.cz; bohdalovav@psp.cz; bohnischr@psp.cz; bubenikoval@psp.cz; info@frantisekbublan.cz; buresj@psp.cz; cempirekv@psp.cz; coganj@psp.cz; cechlovskyj@psp.cz; cernochovaj@psp.cz; cernya@psp.cz; karel.cerny@iol.cz; dedicf@psp.cz; dobesj@psp.cz; doktor@psp.cz; dolejsj@psp.cz; dolejsr@psp.cz; drastichovaj@psp.cz; drabekj@psp.cz; drobilp@psp.cz; ecekj@psp.cz; emmerovam@psp.cz;
farskyj@psp.cz; fialar@psp.cz; filip@psp.cz; filipid@psp.cz;
fischerovaj@psp.cz; florianj@psp.cz; foldynaj@psp.cz;
frankovas@psp.cz; fuksai@psp.cz; gandalovicp@psp.cz; gazdikp@psp.cz; grebenicekm@psp.cz; gregoram@psp.cz; grospics@psp.cz; halikovam@psp.cz; hamacekj@psp.cz; hanakovaa@psp.cz; hasek@psp.cz; hegerl@psp.cz; hojda@psp.cz; holikp@psp.cz; horacekv@psp.cz; hornikova@psp.cz; hubackovag@psp.cz; hulinskyp@psp.cz; humls@psp.cz;
husakj@psp.cz; chalankovaj@psp.cz; chaloupkao@psp.cz; chladr@psp.cz; tchalupa@praha6.cz; chvojkaj@psp.cz; jalowiczorp@psp.cz; jandakv@psp.cz; janekm@psp.cz; jenistal@psp.cz; jenikm@psp.cz; jirkul@psp.cz; jiroutr@psp.cz; johnr@psp.cz; kalousek@psp.cz; radovaj@psp.cz; kadnerd@psp.cz; klasnovak@psp.cz; klanj@psp.cz; kluckav@psp.cz; kocik@psp.cz; kohoutoval@psp.cz; koncickak@psp.cz; konecnak@psp.cz; konicekv@psp.cz; korted@psp.cz; koskubaj@psp.cz;
kostricar@psp.cz; kotalikovap@psp.cz; kovacik@psp.cz;
krakoraj@psp.cz; kratkyj@psp.cz; krupkaj@psp.cz; krecek@psp.cz;
kubatav@psp.cz; langsadlovah@psp.cz; laudatf@psp.cz; latkaj@psp.cz; lesenskav@psp.cz; levai@psp.cz; lobkowiczj@psp.cz; luksap@psp.cz; markovas@psp.cz; martinuj@psp.cz; vaclav.mencl@email.cz; michalika@psp.cz; navratilovad@psp.cz; petr.necas@odsvs.cz; nedvedovam@psp.cz; neklj@psp.cz; neubauerv@psp.cz; nemcovam@psp.cz; nemecekv@psp.cz; novosadf@psp.cz; novotnyj1@psp.cz; novotnyj2@psp.cz;
ohlidali@psp.cz; olivaj@psp.cz; opalkam@psp.cz; orgonikova@psp.cz;
paggiov@psp.cz; pajerj@psp.cz; papez@psp.cz; parkanova@psp.cz;
paroubekj@psp.cz; peakek@psp.cz; pecinam@psp.cz; peckovag@psp.cz; petruj@psp.cz; plachy@psp.cz; plocp@psp.cz; polcaks@psp.cz; pospisilj@psp.cz; putnovaa@psp.cz; rathd@psp.cz;
ales.radl@seznam.cz; roztocila@psp.cz; rusnokj@psp.cz;
rusovam@psp.cz; rykalaa@psp.cz; rapkovai@psp.cz; sedaa@psp.cz;
semelovam@psp.cz; schejbalovaj@psp.cz; schwarzenbergk@psp.cz;
siveraf@psp.cz; skalickyj@psp.cz; sklenakr@psp.cz; skokanp@psp.cz; skopal@psp.cz; smutnyj@psp.cz; smykalj@psp.cz; sobotka@psp.cz; stanekp@psp.cz; stanjuraz@psp.cz; suchaj@psp.cz; suchanek@psp.cz; svobodap@psp.cz; svojaki@psp.cz; sarapatkab@psp.cz; kontakt@seich.cz; senfeldj@psp.cz; sidlok@psp.cz; sincll@psp.cz;
skarkaj@psp.cz; slegrj@psp.cz; snajdrm@psp.cz; stetinaj@psp.cz;
boris.stastny@psp.cz; stovicekm@psp.cz; sulcj@psp.cz;
tancosj@psp.cz; tancosj@psp.cz; tejcj@psp.cz; tluchorp@psp.cz;
urbanm@psp.cz; ulehlat@psp.cz; vacekm@psp.cz; vandasj@psp.cz;
vahalovad@psp.cz; vanam@psp.cz; vanar@psp.cz; velebnyl@psp.cz;
vidim@psp.cz; vilimecv@psp.cz; vodrazkad@psp.cz; vostram@psp.cz;
votavav@psp.cz; vyslouzilr@psp.cz; weberovai@psp.cz;
wenigerovaj@psp.cz; witoszovar@psp.cz; zaoralek@psp.cz;
zapletalc@psp.cz; zemanekj@psp.cz;
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.