Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Kdyby ministr přijal naše pozvání, věděl by, jak ZZS funguje

01.07.2014

Kdyby ministr přijal naše pozvání, věděl by, jak ZZS funguje

 

Práce záchranářů by si měla společnost vážit  a ne jí být šokována 

 

Během posledních dnů se rozpoutala velmi intenzivní diskuze a mediální humbuk kolem letitého problému, kterým je předávání pacientů do zdravotnických zařízení, které se zejména v Praze v některých případech dostalo až na hranici ohrožení života a zdraví pacientů a blokaci posádek ZZS poskytujících PNP na území hlavního města Prahy.

 

Nyní to začalo článkem z 25. června tohoto roku, kdy během jedné noci měly posádky ZZS v Praze problém předat tři pacienty s CMP a jednoho mladého pacienta s kardiálním problémem vozili záchranáři déle, než dvě hodiny. Nemocnice se proti tvrzení ZZS ohradily, pan ministr slíbil, že jmenuje komisi, která to vyšetří, pak nemocnice napadly ZZS, primátor Prahy se ZZS zastal a zatím tato mediální přestřelka v tuto chvíli skončila včera 30. 6. 2014, kdy ZZS opět vozila pacienta po Praze více jak dvě hodiny (v odkazu naleznete i další odkazy na články spojené s touto kauzou).

Největším paradoxem na celé věci je, že jen jeden den před novou eskalací problému ředitel ZZS HMP MUDr. Zdeněk Schwarz posledním případu z letošního února se situace s předáváním pacientů výrazně zlepšila. Tato skutečnost dle mého soudu zcela bezpečně vyvrací nesmyslný argument „potrefených hus“, že humbuk kolem předávání dělá ředitel ZZS HMP kvůli politickým ambicím v nadcházejících senátních volbách, jak je ze strany některých ředitelů pražských nemocnic vykládáno. Jak celá kauza dopadne, můžeme společně v médiích dále sledovat.

Přidáno 2. 7. 2014 Ministerská komise: U předávání pacientů pražské záchranky nikdo nechyboval 

 

Procitnutí pana ministra – je šokován!?!?!? 

Já se ale v tomto článku chci zabývat spíše neznalostí odpovědných, jak funguje PNP a systém ZZS v ČR. Trvalým opomíjením práce NLZP v systému PNP na ZZS. Začnu tím, že pan ministr se ve svém prohlášení podivil, že cituji:

 

„Chtěl bych také vyzvat

Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy,

aby řešila personální obsazení – má totiž

ve svém stavu pouze šest lékařů, v posádkách jsou v drtivé většině

střední zdravotničtí pracovníci, což je šokující,“ uvedl ministr.

 

Zaprvé ZZS HMP má ve svých řadách 60 lékařů (přepočtených úvazků 42) a z toho 6 na směně. Zadruhé nejen ZZS HMP, ale všechny ZZS v ČR mají v posádkách v drtivé většině nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP). Jsou to totiž dlouhodobě právě NLZP na kterých už několik let, ať se to někomu líbí nebo ne, systém poskytování PNP v ČR stojí.

Je opravdu veliká škoda, že pan ministr Svatopluk Němeček nevyužil našeho pozvání na letošní 6. odbornou konferenci KZ ZZS ČR, která se hledáním problémů ZZS v ČR a hledáním východisek zabývala. MZ ČR nevyslalo ani jiného zástupce ministerstva, který by poté pana ministra o problémech ZZS, problémech NLZP a fungování PNP v ČR po svém návratu spravil. Když nic jiného, tak by se alespoň dozvěděl, že ZZS v ČR je ze dvou třetin postavena na posádkách RZP bez lékaře (Praha dokonce ze 4/5), jaké mají NLZP na ZZS kvalifikace a jaké mají kompetence a odpovědnosti. Také by se dozvěděl, proč je nezbytné společně hledat finanční prostředky na specializace záchranářů a sester ze ZZS v oboru Urgentní medicína.

Že se nejedná jen o neznalost systému PNP a ZZS, ale flagrantní neznalost problematiky získání kvalifikací a výkonu profesí nelékařského zdravotnického personálu obecně pan ministr ukázal tím, že nelékaře označil hodně postaru termínem střední zdravotnický personál SZP, který se drahně let pro svou dnešní nepoužitelnost nepoužívá a byl nahrazen. Prostě pane ministře, nejen zdravotničtí záchranáři a všeobecné sestry u ZZS, ale i ostatní nelékaři už dávno nejsou SZP! Je to dáno i tím, že kvalifikace mnoha nelékařských profesí se dnes získávají vysokoškolským studiem. Samozřejmě, že to není jen problém tohoto ministra. Neznalost problematiky NLZP byla vlastní většině ministrů, jak vidno Česká lékařská komora si s tím také hlavu nedělá. Pro většinu lékařů jsme prostě stále jen středňáci!!! Jen jakési podržtašky a donesdrátové.

 

Lékařů na ZZS stále ubývá

Problematikou snižování stavu lékařů jsme se pravidelně zabývali v aktualitě poukázal na fakt, že budoucností ZZS v ČR je kvalitní záchranář. I na letošní konferenci jsme vyzývali odpovědné, aby nám pomohli při alokaci prostředků pro studium specializace v oboru Urgentní medicína.

Snažíme se od února letošního roku domluvit k této problematice schůzku na MZ ČR. Přímým dopisem jsme v této problematice oslovili pana ministra. Ten agendu předal na svého náměstka profesora Vymazala. I přes urgence z naší strany se zatím termín schůzky sjednat nepodařilo. Zatím jsme o tom jen letmo 9. 5. 2014 jednali s předsedou AZZS ČR MUDr. Markem Slabým. O této schůzce jsem okrajově informoval v aktualitě ze dne 18. 5. 2014.

 

NLZP na ZZS – nedocenění dělníci PNP

Jak píši už výše. Každoročně více jak dvě třetiny (cca 650.000) výjezdů ZZS v ČR (vloni celkem 945.348 výjezdů) obslouží posádky RZP bez lékaře. Samozřejmě v těch lékařských jsou NLZP také, podílí se tedy na všech výjezdech ZZS. Na rozdíl od lékařů, jejichž výkon práce na ZZS spočívá skutečně v drtivé většině jen při výjezdové činnosti, které mají proti NLZP jen třetinu, musí NLZP dále mezi výjezdovou činností na základnách plnit harmonogramy a dělat spoustu další práce a povinností, bez kterých by prostě výjezd po všech stránkách připravených vozidel, materiálu a léčiv nebyl možný.

V titulku píši – nedocenění dělníci PNP – a nemám tím v tuto chvíli na mysli nedocenění finanční. Tím nechci říci, že finanční ohodnocení je naprosto adekvátní. Mám ale na mysli zejména nedocenění společenské, nedocenění ze strany jak odborné, tak i laické veřejnosti. Prostě, čím více NLZP na ZZS dělají, tím měně se o tom mluví nebo možná spíše se o tom tím více mlčí. Je to dokonce utajeno tak dobře, že to neví ani sám ministr, kterému jsem tyto informace osobně 5. 2. 2014 donesl na MZ ČR.

Samostatnou kapitolou jsou zdravotničtí záchranáři, ze kterých se stává, čí spíše možná už stala, jak se tak nějak slušněji říká „holka pro všechno“. Ubývají nám v systému lékaři a máme jich málo? Posíláme na dříve indikačně výhradně lékařské výjezdy zdravotnické záchranáře. A záchranář? Musí si nějak poradit. Ubývají nám na trhu práce kvalifikovaní řidiči vozidel ZZS, nebo už je v systému někde nechceme? Nevadí! Vezmeme na jejich místa zdravotnické záchranáře, kteří nezískali pro veliký přetlak práci v oboru. Jinými slovy, zdravotničtí záchranáři mnohdy suplují lékaře (nezaměňovat prosím za výraz nahrazují), můžeme je použít a používáme je na pozicích řidičů vozidel ZZS, obsazujeme jimi místa operátorů ZOS a samozřejmě pak ještě dělají ve výjezdové činnosti a mimo ní to, nač byli původně školeni, tedy zdravotnické záchranáře.

Jeden kolega na poslední odborné konferenci položil v diskusi řečnickou otázku: „Obešel by se v ČR systém PNP bez zdravotnického záchranáře?“ Odpovězte si sami.

 

Já za sebe mohu říci,

že by mě jako prezidenta KZ ZZS ČR zatím plně uspokojilo,

kdyby ministra zdravotnictví naše práce nešokovala a

kdyby ji naopak dokázal odborně i lidsky ocenit.

 

Sigmund

 

P. S. připravil jsem pro vás na prázdniny novou anketu, ve které se můžete vyjádřit, zdali jsou NLZP na ZZS dostatečně doceněni.

Komentáře k článku
 • Lukáš Vančura Reagovat 03.07.2014
  Moc pěkně jsi to napsal Drahoši!! Kdyby ministr zahraničí použil termín SZP nikdo by se na něj určitě nezlobil, ale pokud vyjde z úst ministra ZDRAVOTNICTVÍ je to k pláči...pan ministr by se nad sebou měl zamyslet...
 • Štěpán Kušnierik Reagovat 04.07.2014
  Ať mi pan ministr říká "středňáku" nebo klidně "zdravotní sestro". S tím se snad i vyrovnám a pro mě osobně není ona "taxonomie" tak zásadní. Ale že neví jak to funguje na záchrance v půlce druhé dekády jednadvacátého století se smiřuji podstatně hůře. Hádám, že je tu další ministr "zdravotních pojišťoven" a resort zdravotnictví jako celek je zase ten tam ;-)
  • Sigmund Reagovat 05.07.2014
   Jde o to, že ministři obecně na NLZP s..ou a proto ani neví, že už nejsou SZP. Přitom se jedná o ministra ZDRAVOTNICTVÍ ne o ministra LÉKAŘŮ, přitom NLZP je cca 3x tolik než lékařů. MZ se ale stále zabývá jen lékaři, jejich studiem jejich požitky, jejich problémy atd. atd. :-(
 • Jana Pastuchová Reagovat 08.07.2014
  Zdravím všechny diskutující,
  i když jsem byla na 6. odbornou konferenci KZ ZZS ČR pozvána, bohužel jsem se nemohla dostavit. Nicméně problematika vzdělávání a kompetence NLZP je v Plánu legislativních prací Ministerstva zdravotnictví na rok 2014. Koncepční změny na základě požadavků z praxe k Zákonu č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání..... je v plánu k projednávání v nejbližší době. Požádala jsem MZ ČR o účast pracovní skupině - mám schváleno. Přímo o vzdělávání a kompetencích zdravotnických záchranářů jsem mluvila s MUDr. Slabým - dokonce jsme společně navštívili MZ ČR právě ohledně připravovaného projednávání koncepce vzdělávání NLZP. Trochu nesouhlasím s názvem \\\"nedocenění dělníci PNP\\\". Nabízela jsem Vám svoji pomoc, kulaté stoly, diskuze, ale prozatím jste se nikdo neozval.
  • Drahomír Sigmund Reagovat 10.07.2014
   Omlouvám se, že mi chvíli trvalo, než jsem na Váš komentář zareagoval.

   Potřeboval jsem ale potřebný čas, abych si prošel veškerou korespondenci, kterou jsme spolu vedli, abych se nedopustil nějaké nepřesnosti.

   Od chvíle, kdy jsem si přečetl Váš komentář, jsem měl pochyby o jakékoliv nabídce na kulaté stoly a diskuze. Takové věci si zpravidla pamatuji. Proto jsem prošel onu korespondenci a žádnou takovou nabídku jsem tam nenašel. Pokud se dobře pamatuji, nabídla jste, že nás pokud to bude možné, budete v našem snažení podporovat a pomáhat nám. Konkrétní nabídka setkání, diskuze, kulatého stolu však zcela jistě nezazněla. Kdyby totiž například nabídka na kulatý stůl přišla, tak bych na ni z několika důvodů musel bezodkladně reagovat.

   1)Chtěl bych znát termín,místo,téma/témata a přítomné diskutující
   2)To proto, že běžně KZ ZZS ČR pořádá z důvodu časových a finančních zpravidla jen jednu větší akci do roka
   3)Proto bych ji musel předem plánovat, vyčlenit finance, oznámit členům atd.

   Právě konference, které jste se nakonec nemohla zúčastnit, měla za cíl v panelových diskuzích tyto věci probrat.

   Jsem ale přesvědčen, že ještě nalezneme spoustu příležitostí, jak naši spolupráci nastartovat v ideji zlepšení podmínek výkonu profesí NLZP na ZZS a změny kvalifikačního a zafinancování specializačního vzdělávání pro zdravotnické záchranáře.

   Na závěr zopakuji, že i nadále plně stojím za titulkem „NLZP na ZZS – nedocenění dělníci PNP“ a věřte, že budu velmi rád, pokud napíšete XY bodů, proč si myslíte, že je toto tvrzení nadnesené nebo že to není pravda.

   S pozdravem

   Sigmund
 • Rudolf Veleta Reagovat 08.07.2014
  Připadá mi, že si v tom článku odporujete. Na začátku tvrdíte, že není potřeba více lékařů a na konci zase píšete, že ze zdravotnických záchranářů se staly "holky pro všechno", protože musí suplovat práci řidičů a lékařů (kterých je tedy málo?)
  • Sigmund Reagovat 08.07.2014
   Můžete citovat větu, kde je napsáno, že není potřeba více lékařů??? Děkuji
   • Rudolf Veleta Reagovat 08.07.2014
    Nejdřív se chci omluvit za to, že jsem předchozí zprávu napsal asi 4x, ale neumím to smazat. A teď k věci, máte pravdu že doslova to tam napsané není, ale pokud jsem to správně pochopil, tak kritizujete výrok, ve kterém ministr tvrdí, že by se měl zvýšit počet lékařů.
    • Sigmund Reagovat 08.07.2014
     Už jsem ty opakující se příspěvky smazal :-). A teď k věci. Kritika ministra a je to z textů patrné není směrována na počet lékařů. Kritizoval jsem jej za to, že jako ministr zdravotnictví nezná systém fungování PNP a ZZS a dále že ani neví, že NLZP už dávno nejsou SZP. Alespoň toto by měl ministr zdravotnictví znát. Od Dr. Schwarze schytal kritiku za to, že uváděl jako počet všech lékařů ZZS HMP číslo 6 a Praha jich má na ZZS 30. Překrucoval fakta?
     • Rudolf Veleta Reagovat 08.07.2014
      V tom případě jsem si to zřejmě jenom špatně vyložil, což je zřejmě způsobené tím, že jsem úplný laik. Omlouvám se a díky za objasnění.
 • Ctirad Novák Reagovat 18.08.2014
  Je to jasně podle modelu doktoři doktorům, žádné jiné profese neexistují a média to pouze potvrzují - "na místo přijeli záchranáři, ale dál už jsou tam jenom lékaři". Ministr je evidentně pouze hloupá figurka strany jako tomu bylo před revolucí, problém politiky je hlavně politika.
  • Lojzek Reagovat 20.08.2014
   Pane Novak,na Vas komentar jednoducha odpoved:kdyby jste se lepe ucil,mohl jste take delat lekare a pri trose sikovnosti i na zachrance.
   PS: cekal jsem na nejakou vasi reakci v diskusi na tema paramedicky system.Zde Vam nejaky nas kolega dostatecne vysvetlil plusy a zapory tohoto systemu.Diky
   • Ctirad Novák Reagovat 20.08.2014
    Co je to za debilní reakci? Kdybych chtěl být doktor, tak to vystuduju. A co se týče paramedického systému, nejde o plusy nebo mínusy, místo toho, aby na něm někdo (ministerstvo) pracoval, nezbyde nám ho než zavést ze dne na den, protože buď dojdou doktoři na záchrankách nebo peníze, ale ty peníze na ně asi dřív. Takže to jste mě teda utřel....
    • Lojzek Reagovat 21.08.2014
     Ja jsem Vas nechtel utrit,ale rici,ze si myslim,ze paramedicky system je u nas zbytecny.Pokud jsou miliadry na predrazene silnice a statni zakazky, nemel by byt problem zachvat lekare.Muj nazor je,ze se musi chtit.A lekare nikdy vedomostne nemuze paramedik zastoupit, tak nevidim duvod proc se do toho tak zenete.
     • Ctirad Novák Reagovat 21.08.2014
      Celé je to jednoduché, přednemocniční péče není urgentní medicína, tady nejde o žádné zastupování. Celý systém musí být vícestupňový, jako když jdete po schodech. Tady se naprosto nesmyslně roubuje megalomansky nesmyslný systém bývalého režimu. Je téměř 100% jisté, že kdyby tady 40 let neničili naši zemi rudí primitivové, paramedický systém by byl i zde. Jde totiž o přirozený vývoj. Nedostatek lékařů na ZZS byl i v minulém režimu (celkem paradoxně, když to byl systém, který sami vytvořili), všichni lékaři na ZZS ztrácejí lékařskou odbornost, proto mají další úvazky v nemocnicích. Většina to i přizná a záchranku dělají, protože je to snadný a výhodný přivýdělek. Narozdíl od záchranářů, kteří oddřou většinu práce, rozhodně tu těžkou. Doporučuji všem, aby se zajímali o to jak fungují systémy PNP v jiných zemích, nejsem zastáncem USA, spíše bych doporučoval Austrálii a Velkou Británii. Když pracujete na záchrance na pozici zdravotnického záchranáře a zjistíte jak to funguje např. v Austrálii a také po stránce vzdělávání, potom náš systém působí naprosto neefektivně a někdy trapně.
   • Ctirad Novák Reagovat 20.08.2014
    A co se týče reakce v diskuzi o paramedickém systému, je to snůška nesmyslů a dogmat, JE NUTNÁ ZMĚNA SYSTÉMU, potom všechno ostatní. A vzkaz pro všechny co nepřežijí bez doktora na záchrance - NA CO JSTE TEDA STUDOVALI?? ASISTOVAT LÉKAŘI MŮŽE I ŘIDIČ S 850 h KURZEM, TO V POSÁDCE MŮŽOU BÝT DVA A ZÁCHRANÁŘI NEBUDOU TŘEBA.
 • mudr. franz Reagovat 22.08.2014
  Občasná diskuzní exploze – již fousatá a letitá – na téma paramedický systém ANOxNE vypadá skoro vždycky jako poté, když Hospodin „zmátl“ jazyky na Babylonské věži tak, aby si ti lidé nerozuměli. Každý si pak vykládal to svoje, ale dohromady to nešlo. Nevysmívám se Starému zákonu, neboť v případě Babylonské věže to zmatení jazyků mělo jiný hlubší, teologický a v důsledku správný význam, včetně poselství o nezbytné pokoře. Právě ta nám zhusta chybí. Ale to nevadí.
  Znám plno záchranářů, kteří opravdu lékaře nepotřebují, ale znám také nemálo těch co se nevyrovnají ani onomu nesmyslně podceňovanému řidiči s jakýmsi 850 hodinových kurzem. A podobně je to i s lékaři. Jsou tací, kteří by prostě nedokázali ani natočit 12 svodové EKG apod. – ale na druhé straně proč by to měli umět ? Plno paradoxů, rozličných úhlů pohledu, oprávněná pro a proti, jasně rozdílné krajové „zlozvyky“ – bez ohledu na nějaký zákon a nebo dílenské listy.
  A změna systému ? Nepochybně ano, ale to bude trvat v zemi České padesát let. Možná i víc. Navíc je to velmi nekonkrétní fráze. Vše je ponořeno především do toho, co jsme si pustili na linku 155 a co tam odsud budeme jen těžko odstraňovat. Bude čím dál tím složitější o sebe odlišit v telefonu co je skutečně urgentní a nebo kde hrozí nějaká nespravedlivá stížnost pro nic za nic. Je to o stávající morálce národa a společnosti. To žádná změna přednemocničního systému jen tak nezmění. Anglie nebo Nový Zéland ? To je daleko a občas mám obavy, že vždy bude.
  Dohady či rozličné jalové řevnivosti na úrovni lékař kontra záchranář ? Nevím. To taky nikam nevede a ani se mi nechce jen opakovat všechna pro a proti. To už zná každý a pokud ne tak se to dočte ve stovkách „fejetonů“ na rozličných diskuzních webech.
  Závěrem jedno vyprávění. Ve starém Římě se prý jeden den v roce konaly tzv. Saturnálie. Z otroků se stávali páni a naopak. Co si z toho zúčastnění odnesli - kromě chlastání, přežírání se a tanečních lascivních rejů – záleželo asi na každém jednotlivci. Někdo nic, někdo se zamyslel, jiný se divil a skoro se raději druhý den vrátil k tomu svému. Na klinice jsme před mnoha roky – při nějaké hromadné oslavě narozenin – spolu s dalšími mladými sekundáři hecovali ty naše učitele, staré docenty a asistenty. A že bychom také někdy měli udělat jakési „Saturnálie“ a my mladí, že bychom to vzali do rukou a docent by makal jako sekundář etc. Tehdy jeden starý moudrý muž řekl :“ Dobrá chlapci, udělejme to. Ale jistě víte co se stane. Nejprve začneme chodit pozdě do práce, pak budeme odbývat vizitu, budeme čmárat nečitelné a nepoužitelné dekurzy a chorobopisy, budeme se vás stále chodit na něco ptát, nebudeme připraveni na vypsané operace, budeme usínat „na hácích“ a budeme se chovat jako hulváti k příbuzným. A vy to za nás budete chodit vysvětlovat rozlícenému přednostovi !“
  Měl pravdu. Nakonec jsme se dohodli, že by to byla pitomost. Možná to na první pohled moc nesedí k dané debatě, ale často si tím nejsem tak jistý.
  • Ctirad Novák Reagovat 24.08.2014
   To je sice hezké, ale protože stále všichni tvrdí, jak je to vlastně složité, jak to bude dlouho trvat, potom nikdy nic nebude. Chápu, že změna celého systému je dlouhodobý proces, ten by měl být realizovaný postupnými kroky. Problém je, že ani ty se nerealizují. Prvním krokem a takovou volavkou by mohlo být alespoň odstranění nesmyslů - například - vyhl 55/2011 - podávat kyslík (což běžně jako záchranáři děláme sami) můžeme pouze na základě indikace lékaře, což znamená - bez zavolání o tel. ordinaci je to nezákonné, dalším nesmyslem je - samostatně můžeme "provádět neodkladné úkony při probíhajícím porodu" - což znamená samostaně odrodit, pokud je to nutné vč. prvního ošetření novorozence, A zároveň pouze na základě indikace lékaře můžeme asistovat při porodu vč. prvního ošetření novorozence. To jsme vlastně kde?? V Kocourkově??
   • Drahomír Sigmund Reagovat 24.08.2014
    Ctirade,

    těch kroků se udělalo hodně. Stačí si dát vedle sebe staré znění vyhlášky a současné znění vyhlášky. Podařilo se napravit minimálně 75% nesmyslů. Pak je těch 25%, mezi které patří kyslíková terapie, ale tak už to v životě a při prosazování čehokoliv chodí. Zahájení KPR bylo také po indikaci, když to má dělat běžně každý občan. To byl asi největší nesmysl. Na druhou stranu ale například tebou zmiňovaný porod patří mezi těch 75%, které se nám podařilo upravit. Bez indikace (písm. m) v posádce RZP provádí ZZ všechny potřebné úkony. Po indikaci (písm. f) v posádce RLP asistuje lékaři. To je myslím košer. Je to na dlouhou debatu, co vše se změnilo a proč a co se zatím nepodařilo a proč, ale to jsem ti psal, že to chce až ústně, v klidu to probrat.
    • Ctirad Novák Reagovat 26.08.2014
     To já nezpochybňuji, možná jsem to měl zdůraznit. Někdy jsem trochu razantnější co by se hned mělo, chápu, že to s tou sebrankou hrabivců nahoře není jednoduché....
   • MUDr. Jiří Franz Reagovat 24.08.2014
    Ale pane ! Špatně jste to četl nebo pochopil. Nechce si mi do detailů. Vůbec to není složité,vůbec to nemusí dlouho trvat... ale prostě to tak dosud je a bude. I vy - a není pochyb, že věci chápete celkem obstojně - kdyby jste se posadil s vašimi razantními názory plnými odsudků - k nějakému tvůrčím u zelenému stolu který má vše rychle a brzy rozhodnout, budete patřit mezi ty, kteří nakonec selžou.Zdravotnictví je přeplněné odpornou stranickou a parlamentní politikou a ti kompetentní buď nerozumí, ale spíš nechtějí rozumět, nesmí rozumět, bojí se rozumět.... A to bude trvat padesát let - i víc. Rád uzavřu poklidnou sázku s kýmkoliv. Sám se toho nedožiji, ale můj syn si určitě rád tučnou výhru převezme :-). Každý, kdo není kompetentní ať začíná a končí sám u sebe. To bude bohatě stačit.
    Jinak platí to zmatení... skutečně se každý bavíme úplně v jiných rovinách....A to asi nemá cenu. Za sebe už toho zase na nějaký čas nechám. :-)

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.