Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Jaká je pracovně-právní odpovědnost NLZP při nedodržení indikace

08.12.2012

Jaká je pracovně-právní odpovědnost NLZP při nedodržení indikace

Odpovědnost lékaře a sestry
"Kdo je odpovědný za poškození zdraví pacienta, když jsem jako lékař dal sestře jasný pokyn k péči, a ona ho nesplnila? Konkrétně jsem požadoval, aby sestra měřila každou hodinu pacientovi krevní tlak. Tento pokyn jsem jí dal osobně a zapsal ho také do zdravotnické dokumentace. Už jsem ovšem nekontroloval jeho dodržení. Budu se z poškození zdraví zodpovídat já, nebo sestra?"


Na dotaz čtenáře odpovídá JUDr. Pavel Zajíc


Hned na úvod je třeba uvést, že ve vztahu k pacientovi je za škodu na jeho zdraví odpovědný poskytovatel zdravotních služeb (nemocnice, soukromá ambulance apod.). Pokud by poskytovateli zdravotních služeb (zaměstnavateli) vznikla škoda v důsledku toho, že byl nucen pacientovi zaplatit za poškození zdraví, může zaměstnavatel tento nárok přenést na své zaměstnance (lékaře i sestru).

K tomu, aby zaměstnavatel mohl po zaměstnanci požadovat náhradu škody, mu musí prokázat jeho zavinění (lhostejno zda lékaři či sestře). Zavinění zaměstnance přitom může být nedbalostní nebo úmyslné. Zavinění však vždy musí být prokázáno ve kterékoli formě, jinak zaměstnavatel nemůže vůči zaměstnanci uplatňovat nárok z odpovědnosti za škodu.

Výše požadované náhrady škody způsobené zaměstnancem z nedbalosti přitom nesmí přesáhnout částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Toto omezení však neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek.

Určení míry zavinění

Pokud jde o určení míry zavinění mezi Vámi a sestrou, pak zde platí ustanovení zákoníku práce, podle kterého „odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry svého zavinění“.
K Vašemu konkrétnímu dotazu pak uvádím, že pokud by bylo shledáno zavinění jak na straně Vaší (absence kontroly dodržování pokynů udělených sestře), tak i na straně sestry (neměření krevního tlaku každou hodinu podle Vašich pokynů), bylo by možné, že za poškození zdraví pacienta budete se sestrou spoluzodpovídat.

Závěrem uvádím, že pokud by skutečně byla prokázána škoda způsobená na zdraví pacienta v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, pak by tato škoda měla být pacientovi hrazena především z pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (zaměstnavatele) za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Každý poskytovatel zdravotních služeb je přitom povinen ze zákona tuto pojistnou smlouvu uzavřít.

Zdroj: zdn.cz
Komentáře k článku
 • Dáša Štěpánková Reagovat 09.12.2012
  Dobrý den. Když už jsme u tématu týkajícího se zodpovědnosti, zajímalo by mě jak mám ze své pozice NLZP řešit situaci, že od lékaře dostanu příkaz dát pacientovi lék a přitom vím, že to pacienta poškodí (např. podat Atropin při tachykardii). Kdo je odpovědný? Jak se mám zachovat, mám podání léku odmítnout? Nevím si úplně rady tak, aby to bylo z mé strany vyřešeno správně.
 • Drahomír Sigmund Reagovat 09.12.2012
  Máte na mysli indikaci přímou, např. v posádce RLP, nebo indikaci při konzultaci např. po telefonu (vysílačce) v posádce RZP?
  • Dáša Štěpánková Reagovat 09.12.2012
   Tohle bylo konkrétně v posádce RLP, tudíž před rodinou... Ale znát obě varianty by k zahození nebylo.
  • Dáša Štěpánková Reagovat 09.12.2012
   Tohle bylo konkrétně v posádce RLP, tudíž před rodinou... Ale znát obě varianty by k zahození nebylo.
   • Drahomír Sigmund Reagovat 09.12.2012
    Podobný dotaz byl řešen zde:

    http://www.tribune.cz/clanek/22903-myslim-ze-lekar-ordinuje-spatny-lek-desi-se-sestra

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.