Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Jak to vypadá s X. novelu zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských povoláních (NLZP)?

05.06.2017

Jak to vypadá s X. novelu zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských povoláních (NLZP)?

 

 

Naposledy jsem informoval na webudůležité informaci dne 27. 4. 2017, že vládní novela zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání byla schválena Poslaneckou sněmovnou a odeslána do Senátu PČR.

 

 

Senát 
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 119
(708 kB) 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Mnohé z vás zejména zajímalo, jak si novela povede v Senátu, stran pozměňovacího návrhu paní poslankyně Jany Pauchové (ANO), který by u nově vystudovaných záchranářů vedl k jejich ztížení nástupu do výjezdových posádek ZZS tím, že by po získání odborné způsobilosti museli ještě před nástupem na ZZS vykonávat své povolání minimálně po dobu jednoho roku v nemocnicíích na odd. JIP, ARO nebo OUP. Celý Senátní tisk 119

Bod 52. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu.“.

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu se novelou zabýval na své 6. Schůzi konané 24. 5. 2017 a ve svém Usnesení mimo jiné navrhl vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení. Mezi návrhy je i zrušení pozměňovacího návrhu poslankyně Jany Pastuchové (ANO). Je to hned první návrh.

1. V čl. I bod 52 vypustit.

Následující body nově označit.

Termín vyřízení novely Senátem končí už za tři dny, přesně 8. 6. 2017. Tak teď nezbývá než sledovat, jak to dopadne. Komora záchranářů byla od prvopočátku proti takovému ustanovení a jak v Poslanecké sněmovně, tak i následně v Senátu lobovala proti tomu, aby takové ustanovení v novele zůstalo.

 

Sigmund

 

Komentáře k článku
 • Ctirad Novák Reagovat 06.06.2017
  Ona ta klinická praxe ideálně na traumacentru k něčemu je. Širší pohled na medicínu a další dovednosti vč. třeba zajišťování d.c., návaznosti péče, atd...není na zahození ani v terénu, plno věcí si lze "v klidu" osahat (z vlastní zkušenosti).
  • Host Reagovat 06.06.2017
   Nelze nic jiného než souhlasit s tím že klinická praxe určitě k něčemu je, každopádně už vidím vrchní sestru ARO ,JIP či UP která přijme absolventa VŠ bude jej vést během nástupní praxe, trochu jej profesně vypilá a pak bude čekat na příslovečný "Es komm der Tag" kdy jí záchranář ,kterému věnovala nějaký čas, dezertuje na záchranku.
   • Ctirad Novák Reagovat 07.06.2017
    Tohle je prostě o štěstí, ale troufám si říct, že ve větších kolektivech se vždycky někdo osvícený jako školitel najde.
    • Host Reagovat 08.06.2017
     Ale tady vůbec nejde o štěstí záchranáře. Je to nefér jak směrem k absolventovi záchranáře tak tím více k nemocničnímu oddělení. Záchranná služba již není součástí nemocnic tudíž připravuje momentálně svého zaměstnance na jeho působení v úplně jiné organizaci. Vemte příklad , že jste podnikatel ve výrobě a přijmete absolventa střední školy který sice disponuje většími či menšími teoret. znalostmi ale praxi nemá žádnou. Vy do něj investujete svůj volný čas (ev. čas svého podřízeného který se jinak může věnovat své práci na 100 %) , defacto po dobu 3 měsíců (dle zvyklostí pracoviště) absolventa platíte za poloviční výkon protože musí pracovat pod dohledem a tento člověk vám po roce odejde do konkurenční firmy. Je to sice dovedeno ad absurdum protože ZZS a ÚP či ARO si nemohou co se týče typu práce konkurovat ale v rovině personální si konkurovat již mohou.
     Tento boj o lidi zatím probíhá na úrovni lékařů kdy si nemocnice a ZZS navzájem přetahují lékaře.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.