Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Jak je to se všeobecnými sestrami na ZZS. Mohou na záchrankách pracovat? Které a za jakých podmínek?

01.05.2019

Jak je to se všeobecnými sestrami na ZZS. Mohou na záchrankách pracovat? Které a za jakých podmínek?

 

 

Množí se dotazy všeobecných sester, jak je to v současné době s možností výkonu jejich profese v podmínkách zdravotnické záchranné služby. Proto jsem se rozhodl udělat takový malý, ale myslím, že zcela jasný přehled a časový sled událostí, který ozřejmí, které všeobecné sestry na ZZS pracovat mohou a které nikoliv.

 

 

Na začátku je potřeba podívat se do nedávné historie a zjistíme, že všeobecné sestry dříve tvořily 100 % nelékařského zdravotnického personálu (NLZP) na záchrankách, ať už ve výjezdu nebo na v té době dispečincích. Bylo to dáno tím, že obor ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ vznikl až v polovině devadesátých let minulého století.

V začátcích stačila pouze odborná způsobilost všeobecné sestry. V polovině roku 2004 po vstupu do EU spatřil světlo světa první zákona o NLZP a tím byl zákon č. 96/2004 Sb., který v tu dobu stanovil přechodné období, ve kterém si všeobecné sestry vykonávající profesi na záchrankách musely dodělat specializaci ve specializačním programu ARIP nebo PSS-IP (pomaturitní specializační studium v intenzivní péči). Po splnění této podmínky mohly zůstat na ZZS i po skončení přechodného období.

Všechny všeobecné sestry na ZZS musely mít od roku 2009 specializaci v intenzivní péči. Zdravotničtí záchranáři jsou pro práci na ZZS připravováni už v rámci kvalifikačního studia.

 

Jak je to ale s těmi sestrami?

Dalším zlomovým okamžikem se stal rok 2011. V tomto roce se změnily osnovy u specializačních programů pro NLZP a PSS-IP pro všeobecné sestry se změnil natolik, že všeobecné sestry s novou PSS - IP už nemohly vykonávat činnosti u zdravotnických záchranných služeb.

Takže, všeobecné sestry se specializací v intenzivní péči (ARIP, PSS-IP), které zahájily studium specializace postaru do roku 2011, mohou pracovat na ZZS a v roce 2011 dokonce získaly automaticky odbornou způsobilost zdravotnického záchranáře. Ovšem všeobecné sestry se specializací v intenzivní péči PSS-IP, které zahájily studium až podle nového vzdělávacího programu v roce 2011, už nemohou na ZZS, dokud si nedodělají ještě certifikovaný kurz.

 

PSS – IP od roku 2011

Je to dáno ve Vzdělávacím programu specializačního vzdělávání v oboru INTENZIVNÍ PÉČE, který jako nový vstoupil v platnost v roce 2011, a hned v bodu č. 1 Cíl specializačního vzdělávání je v druhém odstavci uvedeno: „Absolvent/ka, který/á získal/a specializovanou způsobilost podle tohoto vzdělávacího programu není oprávněn/a v rámci přednemocniční péče včetně letecké záchranné služby vykonávat činnosti v rámci zdravotnického operačního střediska tj. přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky a provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu, a dále zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování imobilizaci, transport pacientů a zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu. Toto oprávnění získá po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu.“  Jestli tedy někomu MZ ČR sdělilo, že mohou, tak nemají patřičnou znalost v problematice.

 

Certifikovaný kurz

Je de facto novinkou a jeho studium je možné až od letošního roku. Je to Rámcový vzdělávací program certifikovaného kurzu OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI A OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE, kterým absolvent opět dle bodu č. 1 Cíl certifikovaného kurzu: Připravit všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče pro výkon činností v přednemocniční neodkladné péči (dále jen PNP) a na zdravotnickém operačním středisku poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále jen ZOS) tak, aby tyto činnosti mohly vykonávat kvalifikovaně, samostatně a bezpečně.  Certifikovaný kurz (dále jen CK) si klade za cíl seznámit účastníky CK se specifickými postupy v rámci PNP a doplnit znalosti a dovednosti v této problematice.“

Na NCO NZO Brno naleznete možnost přihlásit se do tohoto kurzu v následujících dvou termínech červen a září, dubnový už probíhá.

4 Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program zahrnuje výuku teoretickou a odbornou praxi v rozsahu, který účastníkům poskytne ucelený soubor znalostí nezbytných pro poskytování PNP a pro práci na ZOS. 

4.1 Celková délka vzdělávacího programu

 Minimální celková délka vzdělávacího programu certifikovaného kurzu je 250 hodin výuky (1 vyučovací hodina trvá 45 minut) v průběhu 12 měsíců z toho:  teoretická výuka včetně výuky teoreticko-praktické v celkovém počtu minimálně 154 hodin zahrnuje přednášky, panelové diskuse, konzultace, odborné semináře, samostatné a skupinové práce, prezentace, praktické nácviky aj.,  odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu minimálně 96 hodin, z toho minimálně 48 hodin ve výjezdové skupině zdravotnické záchranné služby a 48 hodin na ZOS. Počet hodin je uveden jako minimální, garant CK může počet hodin teoretické i praktické výuky dle potřeby navýšit.

 

Takže když si to na závěr shrneme. Všeobecné sestry se specializací v intenzivní péči, které zahájily studium podle starého RVP do roku 2011 na ZZS vykonávat činnosti mohou. Všeobecné sestry se specializací v intenzivní péči, které zahájily studium podle nového RVP od roku 2011 na ZZS vykonávat činnosti nesmí! Tuto možnost získají až po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI A OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE.

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.