Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

IV. Vedecké odborné sympózium – Záchranár, živly, krízový manažment

05.09.2011

IV. Vedecké odborné sympózium – Záchranár, živly, krízový manažment

UNIVERSITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Lekárska fakulta

Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK
Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia v Bratislave

Pracovná skupina zdravotnických záchranárov
4the RESCUE life


v spolupráci s

IPVZ Praha
Katdra urgentnej medeicíny a medicíny katastrof

Vysoká škola zdravotnická o.p.s. Praha

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta


pozývajů na

IV. Vedecké odborné sympózium s medzinárodnou účasťou


ZÁCHRANÁR, ŽIVLY, KRÍZOVÝ MANAŽMENT

ktoré sa uskuteční dne

07.09.2011

V Bratislave

Lekárska fakulta UK /Nové teoretické ústavy, Veľká poslucháreň, Sasinkova 4,Bratislava/
INFORMÁCIE
Vedecký výbor:

Prof.MUDr.Oto Masár, PhD.- prednosta KUM a MK LF UK,Bratislava
Doc.MUDr.Jarmila Drábková,CSc.- FN v Motole Praha /ČR/
plk.MUDr.Božetěch Jurenka- ARIP ÚVN Praha /ČR/
Mgr.Jan Tamele, DiS.- ZZS HMP Praha /ČR/
Mgr.Oldřich Škorňák, DiS.- ZZS Stredočeského kraje /ČR/
MUDr.Marcel Brenner- primár OUP DFNsP v Bratislave
MUDr.Jozef Köppl- zástupca prednostu DKAIM SZU v Bratislave
MUDr.Marián Hargaš- zástupca prednostu DKAIM SZU v Bratislave
MUDr.Martina Kvantová- DKAIM SZU v Bratislave
MUDr.Daniel Knapp- UN akad. L. Dérera v Bratislave
MUDr.Iveta Križalkovičová- VZZS ATE
MUDr.Martina Ciklaminiová – KAIM UN sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
PhDr.Dušan Sysel, PhD.- KUM a MK LF UK, Bratislava
PhDr.Hana Belejová, PhD.- KUM a MK LF UK, Bratislava
Mgr.Margita Vernarcová- OS ZZS SR


Organizačný výbor:

Zuzana Tašká, DiS- záchranár špecialista
Bc.Ivana Zajíčková- sestra MIJ DFNsP v Bratislave
MUDr.Peter Rebro – odborník pre UM
Mgr.Katarína Venécziová- sestra DKAIM SZU v Bratislave
Michael Varga- zdravotnícky záchranár


Registrácia:

Karin Bergmannová- vedúca registrácie


PR podujatia:

Zuzana Tašká, DiS.
taska.rr@gmail.com
0904 017 974

Mediálna podpora:

Slovenský rozhlas
Krimi noviny TV JOJ
TASR
TV Markíza
Rescue report
Urgentná medicína
Zdravotnícke noviny
komorazachranaru.cz
www.akutne.sk
www.fmed.uniba.sk
www.vszdrav.cz


PROGRAM8.00-8.30 Registrácia účastníkov
8.40 Slávnostné otvorenie

8.50-9.10
Otváracia prednáška a krátky dokument

Zuzana Tašká a kolektív:
„Keď živel vstúpi do života záchranára et človek- V.živel“

9.15-10.00
I. Blok prednášok

Predsedníctvo:
doc.MUDr. Jarmila Drábková,CSc. /ČR/, plk.MUDr.Božetěch Jurenka /ČR/,
Prof.MUDr.Oto Masár,PhD., MUDr.Marcel Brenner

Doc.MUDr.Jarmila Drábková, CSc.: Živly a další záludnosti v první linii a pro záchranáře
plk.MUDr.Božetěch Jurenka: Mezinárodní polní STRATEVAC kriticky nemocného

Diskusia

10.15-11.30
II. Blok prednášok

Predsedníctvo:
MUDr.Jozef Köppl,MUDr.Iveta Križalkovičová, Mgr. Oldřich Škorňák /ČR/, Mgr. Jan Tamele /ČR/

I.Križalkovičová: Vrtuľník a živly
O.Masár: Festival Pohoda Trenčín včera a dnes
J.Köppl: Úrazy elektrickým prúdom u detí
D.Knapp: Trauma v dôsledku pôsobenia živlov

Diskusia

11.30-12.45
III. Blok prednášok

Predsedníctvo:
MUDr.Martina Kvantová,MUDr.Daniel Knapp,PhDr.Andrea Bratová, Bc.Renáta Bakošová

M.Brenner: Význam expektačnej časti OUP DFNsP pri liečbe akútnych intoxikácií
O.Škorňák: Ošetření popáleninového traumatu posádkou RZP
M.Ciklaminiová: Úskalia starostlivosti o podchladeného pacienta
M.Kvantová: Dieťa a živel – topenie

Diskusia

12.45-13.45 Prestávka na obed

13.45-15.00
IV. Blok prednášok

Predsedníctvo:
MUDr.Marián Hargaš,MUDr.Martina Ciklaminiová, PhDr.A.Faborová, Mgr.Arpád Esztergályos

M.Vernarcová, A.Esztergályos: Komunikácia v krízových podmienkach na úrovni operatívneho riadenia alebo prečo METHANE?
J.Slovák, J.Minár: Návrh odborného usmernenia na zlepšenie komunikácie zložiek ZZS a nemocníc pri NHPO
J.Tamele/ČR/: Naše technika pro mimořádné události
M.Hargaš: KPR vo vode

Diskusia

15.00-16.00
V. Blok prednášok

Predsedníctvo:
Mgr.Margita Vernarcová, Mgr.Jozef Minár, Ing.Juraj Slovák, MUDr.Ľudovít Priecel

F.Šimčík, R.Šín,R.Sviták,M.Šebek /ČR/: Automatizovaná nepřímá srdeční masáž mechanizovaným prístrojem u ZZS Plzeňského kraje
O.Masár,Z.Tašká: Úloha krízového manažmentu a médií v následku pôsobenia živlov
J.Bradáčová /ČR/ : Zlatý záchranársky kríž SR a ČR – záchranári ocenení za boj so živlami

Diskusia

16.00
Slávnostné uvedenie a krst knihy

Prvá pomoc v ambulancii praktického lekára
Autor: Prof.MUDr.Oto Masár, PhD.

16.30
Záver sympózia, odovzdávanie potvrdení o účasti /certifikáty SACCME/

Pozvánka na
V. Vedecké odborné sympózium s medzinárodnou účasťou
ZÁCHRANÁR,DETSKÝ PACIENT, TRAUMA
/december 2011/


Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.