Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Instruktážně metodické zaměstnání krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek IZS

30.09.2019

Instruktážně metodické zaměstnání krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek IZS

 

 

Ve dnech 24. – 26. 9. 2019 se konalo v lokalitě lomů „Mexiko“ a „Velká Amerika“ Instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek Integrovaného záchranného systému ČR (IZS). Akci již popáté pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje společně s lektorem pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou Bc. Milanem Linhartem.

 

Letos nově se IMZ konalo pod patronátem Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky. Cvičilo se ve vzduchu, na skalních stěnách, podzemních štolách i ve vodě. V přírodním polygonu se během tří dnů vystřídalo více jak 400 lezců a záchranářů.

 

IMZ byl určen pro lezecké skupiny napříč všemi složkami IZS, posádky leteckých záchranných služeb a další složky provádějící a práci a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou.

Hlavním cílem IMZ byl praktický výcvik výškových specialistů při pohybu v lanových cestách, evakuaci osob pomocí lanových technik v extrémních podmínkách simulujících vysoké fyzické a psychické nároky na zvládnutí úkolů. Dále ověření možností mezikrajské a mezirezortní spolupráce výškových specialistů při práci a záchraně, vzájemná výměna zkušeností a testování nových výrobků.

Příprava stanovišť a zázemí započala již v průběhu neděle a pondělí. Kolegové ze Speleologické záchranné služby vystrojili na severní a jižní stěně lomu Mexiko veškeré lanové cesty. Společně s dalšími lezci-záchranáři přemostili lom stometrovým lanovým traverzem. V těsné blízkosti lomu byl postaven malý lanový trenažér umožňující cvičícím před vstupem do skalní stěny vyzkoušet si techniky postupu přes lanové přepínky a správné nastavení vlastního vybavení. Pro přípravu tohoto přírodního polygonu bylo použito více než 1800 metrů statických lan, cca 150 ks ocelových karabin a řada dalšího vybavení, které poskytli partneři akce.

Vlastní IMZ „Amerika 2019“ byl zahájen v úterý v 9°°hodin. Na začátku každého dne absolvovali všichni účastníci krátké proškolení od Speleologické záchranné služby Český kras o bezpečném pohybu v lanových cestách, specifikách vápencových hornin při činnostech ve výškách. Následně se lezecká družstva vydala cvičit do skalních stěn, podzemních štol a na lanový traverz. V úterý se jednotlivé týmy věnovaly především pohybu v lanových cestách na skalních stěnách, podzemních štolách a nácviku vyprošťování, záchran a evakuace osob pomocí lanových technik.

Ve středu a ve čtvrtek se ke cvičícím připojila i Armáda ČR s vrtulníkem W-3A Sokol. Nácviku leteckých záchran za pomoci vrtulníku s palubním jeřábem a lanovým podvěsem se s piloty, palubními techniky a záchranáři SAR AČR účastnili letečtí záchranáři Zdravotnické záchranné služby JčK a Hasičského záchranného sboru JčK.

Lom Velká Amerika poskytuje pilotům unikátní prostředí pro nácvik pilotáže v „soutěsce“, tento prostor specificky ovlivňuje chování vrtulníku. Letečtí záchranáři trénovali v lomech vyzdvižení osoby ze skalní stěny nebo z lávky nad vodní hladinou za pomoci palubního jeřábu a lanového podvěsu. Výcvik byl v obou dnech zaměřen především na přesné navádění vrtulníku, signalizaci mezi leteckým

záchranářem a palubním technikem a bezpečné provedení evakuace osoby z nepřístupného terénu. Během dvou dnů záchranáři nalétali bezmála 10 hodin a uskutečnili desítky cvičných záchranných operací.

Akce byla podpořena přítomností a prezentací výrobků firem zabývajících se výrobou a distribucí prostředků pro práci ve výškách a nad volnou. Účastníci IMZ se tak v průběhu všech tří dnů mohli seznámit s celou řadou jejich produktů i novinek a otestovat je v náročném terénu.

 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje děkuje všem níže jmenovaným partnerům a společnosti Lomy Mořina s.r.o., bez jejichž podpory by nebylo možné Instruktážně metodické zaměstnání „Amerika 2019“ zrealizovat.

 

Partneři:

Bc. Milan Linhart, lektor pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti; Stanice č. 1 – Český kras

WORK SAFETY-PAVOUCI s.r.o.

LANEX a.s.

HQH SYSTEM s.r.o.

UNION TRADE SERVIS s.r.o.

SINGING ROCK s.r.o.

ROCK EMPIRE s.r.o.

VERTICAL TRADE s.r.o.

CLIMBING TECHNOLOGY s.r.o.

 

Možnost výcviku využily lezecké skupiny a jednotlivci z těchto organizací:

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

 

Speleologická záchranná služba ČSS Čechy

Speleologická záchranná služba ČSS Morava

Horská služba ČR-Jizerské hory

Horská služba ČR-Šumava

Horská služba ČR-Krkonoše

 

Zásahová jednotka PČR Středočeského kraje

Zásahová jednotka PČR Hlavního města Praha

Zásahová jednotka PČR Jihočeského kraje

Speciální jednotka PČR Temelín

Policejní prezidium ČR

Další specialisté z PČR a MV ČR

M2C-ETE a EDU

 

243. vrtulníková letka 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely

Vojenská policie Praha

 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Hasičský záchranný sbor Praha

Hasičský záchranný sbor Prostějov

Hasičský záchranný sbor Pardubice

Hasičský záchranný sbor Přerov

Hasičský záchranný sbor Chrudim

Hasičský záchranný sbor Šumperk

Hasičský záchranný sbor Žatec

Hasičský záchranný sbor SŽDC České Budějovice

Hasičský záchranný sbor Spolana Neratovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hluboká

Hasiči Rescue Praha

 

 

 

 

Bc. Petra Kafková, tisková mluvčí

Zdravotnická záchranná služba JčK

Boženy Němcové 1931/6

370 01 České Budějovice

mobil: +420 604 636 491 e-mail: kafkovap@zzsjck.cz web : www.zzsjck.cz

 

Sigmund

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.