Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Dvoudenní kurz v Brně - AIRWAY MANAGEMENT A DIFFICULT AIRWAY

05.04.2014

Dvoudenní kurz v Brně - AIRWAY MANAGEMENT  A DIFFICULT AIRWAY

 

 

 

 

 

Anesteziologicko - resuscitační klinika,

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Centrum simulační medicíny

a

Teleflex Medical s.r.o.

 

pořádají


14. - 15.4. 2014


Dvoudenní odborný kurz
pro zdravotnické záchranáře na témaAIRWAY MANAGEMENT A DIFFICULT AIRWAY

 

Kurz je ohodnocen 8 kreditními body

Bližší informace ke konání kurzu v Brně:

TELEFLEX

Jitka Koníčková

Teleflex Medicla s.r.o.

Telefon: +420 776 808 800

Email: jitka.konickova@teleflex.com

Web: www.teleflex.com

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 

 

 Struktura kurzu

1. Přednáškové symposium
a. „LMA Family“ - základní principy použití laryngeálních ProSeal, Supreme, Fastrach
b. LMA Supreme; „zlatý standard“ pro záchranáře
c. Advanced skills: masky pro obtížnou intubaci - Fastrach
d. Novinky v KPR, intraoseální přístup - intraoseální vrtačka, FAST1, masáž srdce
a defibrilace
e. MAD nasal – aplikace léků intranasálně
f. Invazivní přístup do DC – koniopunkce, koniotomie – Quicktrach, Minitrach
g. Imobilizace krční páteře v nestandardních situacích za pomoci trauma límce Xcollar
h. Stavění krvácení – tlakové obvazy, turniket E-MAT
i. Imobilizace pánve – T-POD

2. Hands - on trenink - basic skills na modelech
3. Simulace na SIM MAN - scénáře difficult airway management - advanced skills
4. Debriefing - diskuse participantů po SIM MAN trainingu
5. Diskuse
6. Závěrečný test

 

Program kurzu

DEN 1.

Zhodnocení hladiny znalostí s nimiž participant vstupuje do kursu.
Hlavní zřetel bude však spíše kladen na zjištění postojů participanta k filosofii airway managementu a
na navození příjemné atmosféry před začátkem kursu.

1.Přednáškové symposium

I. Uvítání participantů, představení MU, FNUSA, ARK FNUSA a CSM FNUSA, KZ ZZS ČR
II. Jak jsme začínali s LMA – počátky LMA v Československu
III. Přehled anatomie důležité pro zabezpečení dýchacích cest LMA
IV. Historický vývoj laryngeální masky od prvotní ideje do roku 2007
V. LMA Family – přehled jednotlivých typů laryngeálních masek – indikace kontraindikace, správná příprava, správné zavedení a uložení, správné vedení anestezie – úvod udržování, správné vyvedení z anestezie.Těsnost vůči respiračnímu traktu a GIT.
VI. LMA™ Supreme – zlatý standard supraglottického airway managementu
VII. LMA™ Fastrach – v algoritmu difficult airway managementu
VIII. Kde se často chybuje v airway management a v anestezii LMA - lidský faktor
IX. Airway injuries (maxilofaciální poranění, otok DC, laryngospasmus, cizí těleso v DC, aspirace …)
X. The best of… přehled současné publikované literatury
XI. LMA a pediatric airway management
XII. Novinky v KPR, intraoseální přístup - intraoseální vrtačka, FAST1, masáž srdce a defibrilace
XIII. Invazivní přístup do DC: koniopunkce - Quicktrach
XIV. Imobilizace krční páteře v nestandardních situacích za pomoci trauma límce X Collar:
* Aplikace trauma límce ve stísněných prostorech
* Aplikace trauma límce u pacienta s objemným oblečením
* Aplikace trauma límce u pacienta nacházejícího se v nestandardní poloze
* Aplikace LMA a zajištění dýchacích cest u pacienta s poraněním C-páteře

2.Hands on trenink na jednoduchých modelech

V této fázi bude kladen zřetel na drill k osvojení správných základních (basic skills)
návyků LMA airway managementu – zejména správná příprava LMA před použitím, správné
uchopení, manipulace s hlavou a dolní čelistí. Odlišnosti zavádění jednotlivých typů LMA.Role
asistenta/sestry při zavádění LMA.Nejčastější chyby a jejich následky. Vztah polohy hlavy,
jazyka, palatopharyngeálního úhlu, epiglottis na zavedení LMA.Nejčastější malpozice – jak se
jich vyvarovat a jak je odhalit- bubble test ProSeal, užití gum elastic bougie, žaludeční sondy,
zavaděče LMA. Review zaváděcích metod.
Nácvik KPR na modelech, zajištění žíly pomocí intraoseální techniky
Nácvik koniopunkce na modelu

 

DEN 2.

3.Simulace SIM MAN 2- LAERDAL

Dvojici dobrovolníků z řad participantů - “operatér” a “asistent” bude úvodem vysvětlena
jednak jejich situace – tedy - kde se nacházejí a na jaké funkci a jednak problém pacienta
včetně stručné anamnesy. Řeší se nejrůznější urgentní klinické život ohrožující situace dle
jednotlivých scénářů. Simulátor SIM MAN 2 spolu se sofistikovanými scénaři představuje
celosvětově nejoblíbenější adrenalinový sport záchranářů – advanced skills.Participanti
budou mít k dispozici všechny typy pomůcek k zabezpečení dýchacích cest – laryngoskopy,
trach. rourky, laryngeální masky, koniopunkční sety, zavaděče etc…

4.Debriefing: Dle názoru předních světových expertů na simulační medicinu se jedná o
nejdůležitější část simulací - diskuse všech participantů a lektorů po skončení jednotlivých
simulačních scénářů – probrání a zhodnocení postupu, možnost alternativních
přístupů.Debriefing probíhá zásadně v přátelském ovzduší – cílem je klady vyzdvihnout,
zápory spíše komentovat, vyvodit z nich poučení – avšak bez emocionálního doprovodu.

5. Diskuse: Ponecháváme velmi významný prostor pro neformální řízenou diskusi v příjemném prostředí z těchto důvodů:
* vždy bude možnost pohovořit se světovým expertem airway management a vyměnit si zkušenosti
* airway management hands on workshopy jsou pro participanty vesměs životní premierou a je dobré, aby se v klidu probraly veškeré dotazy a připomínky a byla ev. možnost v diskusi korigovat své postoje. Participanti diskutují mezi sebou a navzájem s lektory
* Diskusi a výměnu názorů považujeme za plnohodnotnou součást edukativního procesu 

6.Klinická praxe – operační sály (dle zájmu)

Participanti po malých skupinkách se rozejdou pod vedením zkušených lektorů po oborových
operačních sálech. Dle aktuálních operačních programů bude cílem pobytu na sálech:

I. Zavést LMA různých typů různým pacientům pod dohledem lektora – v poloze supinační, laterální, pronační
II. Intubovat pomocí LMA Fastrach™
III. Řešení a anticipace problémů v airway managementu
IV. Praxe s novými typy LMA – Supreme
V. Záměna tracheální rourky laryngeální maskou
VI. Vynětí LMA na sále/mimo sál – anesteziologem/sestrou/pacientem samotným
VII. Dle momentální situace nasazení LMA včasně ve scénaři neočekávané obtížné intubace cannot ventilate/cannot intubate

7. Závěrečný test: posouzení nárůstu vědomostí. Mnohem důležitějším aspektem se jeví ev.změna filosofických postojů k airway managementu u jednotlivých participantů. Test probíhá v příjemném prostředí. Závěrem obdrží participanti certifikáty.

 

Sigmund

 

Komentáře k článku
  • Monika Hadincová Reagovat 14.06.2014
    Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda budete tento kurz ještě opakovat. Jaká je cena kurzu.
    Děkuji Hadincová

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.