Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Dva rozdílné právní výklady a selský rozum, zákony Made in ČR

15.09.2013

Dva rozdílné právní výklady a selský rozum, zákony Made in ČR

 

Od doby, kdy spatřil světlo světa zákon č. 96/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky (viz. záložka legislativa), vznikl i jeden zcela zásadní problém, ke kterému ovšem existují dva naprosto rozdílné „právní“ výklady.


Otázka zní, zdali zdravotnický pracovník vykonávající svoji profesi dle zákona bez odborného dohledu, a který dle téhož zákona provádí či může provádět odborný dohled nebo přímé vedení nad jiným zdravotnickým pracovníkem, který ale své činnosti může vykonávat pouze pod odborným dohledem tohoto pracovníka, je zároveň odborně způsobilý k vykonávání profese, nad kterou vykonává dohled.

Zrovna v tomto týdnu se na toto téma kvůli profesnímu zneužívání všeobecných sester (což je ale jiná otázka a spíše nešvar) otevřela na webu tribune.cz diskuze, kde ve svém článku Zdravotnický asistent vs. zdravotní sestra pan Mgr. Miloš Máca mimo jiné zcela logicky uvádí:
“Jak je zde vidět, některé druhy činností se u zdravotní sestry i zdravotnického asistenta překrývají. Zásadním rozdílem však je, že některé výkony může sestra provádět samostatně, kdežto zdravotnický asistent veškeré výkony vždy provádí pod odborným dohledem, příp. dokonce i pod přímým vedením všeobecné sestry. Z toho lze dovodit, že je-li zdravotní sestra oprávněna dohlížet na zdravotnického asistenta, může příslušné výkony sama provádět. Nejde to však naopak, neboť vzdělání a kompetence zdravotnického asistenta jsou nižší.“
A to je zároveň ten první právní názor, který jde minimálně i ruku v ruce se zdravým selským rozumem. Protože jestliže má zdravotnický pracovník, který vykonává činnosti bez odborného dohledu vykonávat dohled nad činnostmi, které provádí jiný zdravotnický pracovník, který je nemůže vykonávat sám bez dohledu, měl by zdravotnický pracovník vykonávající dohled či přímé vedení tyto činnosti sám umět provést. Jinak by přeci nemohl posoudit, zdali jsou prováděny správně.

Druhý názor, kterým na stejném webu oponuje Lenka Šnajdrová, a který mimo jiné zastává i Odbor vzdělávání a vědy MZČR se ve svém výkladu jednoznačně kloní k tomu, že to možné není, protože jednotlivá ustanovení zákona u každé profese explicitně uvádí způsoby, kterými se pro výkon zdravotnických profesí odborná způsobilost získává.

Tento výklad říká, že například lékař nebo všeobecná sestra, kteří pracují na ZZS, nemohou vykonávat profesi řidiče vozidla ZZS (kdyby chtěli), protože k ní nezískali odbornou způsobilost, která se získává výhradně kurzem v rozsahu 640 hodin a je určen pro úplného laika. Nemohou dokonce vykonávat ani povolání řidiče DNR, protože nezískali odbornou způsobilost dle zákona, tedy neprošli kurzem řidiče DNR v délce 120 hodin. Dle tohoto výkladu či názoru na tom nic nemění ani skutečnost, že zdravotnické vzdělání a získání odborné způsobilosti pro výkon povolání lékaře trvá minimálně 6 let vysokoškolského studia a u všeobecné sestry minimálně 4 roky střední zdravotní školy s maturitou (dnes už samozřejmě vyšší nebo vysokoškolské), což je mnohonásobně víc, než kurzy a ani skutečnost, že obě profese vykonávají při výkonu povolání na řidičem ZZS odborný dohled. Zvláštní, že?

Záměrně jsem v předchozím odstavci nezmiňoval profesi zdravotnického záchranáře. U něj totiž i Odbor vzdělávání a vědy MZČR a další přiznávají, že zdravotnický záchranář je odborně způsobilý i jako řidič vozidla ZZS a to i přesto, že ani zdravotnický záchranář není v zákoně explicitně vyjmenován mezi způsoby získání odborné způsobilosti řidiče ZZS. Uznávají ji na základě toho, že zdravotnický záchranář má v prováděcí vyhlášce o činnostech uvedeno, že řídí a obsluhuje vozidla atd. atd. Uznávají to tedy na základě činností a ne dle explicitního výkladu zákona. Zastávám názor, že obdobně by se mělo postupovat i u jiných profesí a jsem v naprosté shodě s výkladem, jak je provedl Mgr. Máca.

Co říci závěrem. Je mi jasné, že všeobecné sestry nestudovaly proto, aby primárně dělaly zdravotnické asistentky, že zdravotničtí záchranáři (všeobecné sestry ze ZZS) nestudovali proto, aby se z nich stali primárně řidiči vozidel ZZS. Na druhou stranu by se měl každý zdravotnický záchranář (všeobecná sestra ze ZZS) stydět, pokud by připustil, že není vyškolen nebo nesvede odbornou práci řidiče vozidla ZZS a všeobecná sestra by se měla stydět, pokud by připustila, že není vyškolena nebo nesvede odbornou práci zdravotnického asistenta. A o tom to je! Jak tomu je po právní stránce a který výklad je správný, musí dřív nebo později stejně rozhodnout soud.Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.