Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Došlo k prvním dohodám o úhradách pro příští rok, včetně segmentu ZZS. Otázkou je, zdali to bude stačit, Antone Pavloviči?

04.05.2019

Došlo k prvním dohodám o úhradách pro příští rok, včetně segmentu ZZS. Otázkou je, zdali to bude stačit, Antone Pavloviči?

 

Koncem dubna se podařilo zdravotním pojišťovnám a koordinátorům tří segmentů zdravotní péče uzavřít dohodu o úhradách pro rok 2020. Jedná se o segmenty fyzioterapie-nelékařských profesí,  ambulantní hemodialyzační péče a zdravotnických záchranných služeb, včetně převozu pacientů neodkladné péče. Všechny dohody vycházejí z nabídky zdravotních pojišťoven na čtyřprocentní nárůst úhrady oproti roku 2019 a případného zohlednění mandatorních výdajů. Nadále probíhají jednání o dohodách v dalších 11 segmentech.

 

Letos se v Dohodovacím řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních rozděluje balík peněz  o 20 miliard korun větší, než byl loni. Z této částky by mělo jít zhruba 7,8  miliardy na „mandatorní výdaje“, zejména na centrovou péči (2,5 miliardy), urgentní příjmy (1 miliarda) a další oblasti jako je reforma primární péče a psychiatrie, či léčebné konopí. Po odečtení mandatorních výdajů zbývá částka více než 12 miliard korun, která má pokrýt průměrné tempo možného meziročního nárůstu segmentů, tedy necelá čtyři procenta.  Podrobněji o tom Zdravotnický deník před časem hovořil s náměstkem VZP Davidem Šmehlíkem u příležitosti zahájení prvního kola jednání Dohodovací řízení.

Podle informací, které Zdravotnickému deníku poskytla VZP, je dohoda v segmentu fyzioterapie – nelékařských profesích postavena na stejném úhradovém mechanismu jako v roce 2019. Klíčovou změnou je zaměření na preferované diagnózy, které jsou náročné na poskytovanou fyzioterapeutickou praxi (např. pojištěnci s následky cévních nemocí mozku, či děti s nedostatkem předpokládaného normálního fyziologického vývoje). Poskytovatelé, kteří budou mít mezi svými ošetřenými pojištěnci minimálně pět procent pojištěnců s takovými diagnózami, si významně finančně polepší. Kromě toho bude část navýšení úhrady, stejně jako v roce 2019, navázána na kvalitativní ukazatele (nízký podíl výkonů, které nevyžadují neustálou přítomnost fyzioterapeuta, vysoký podíl výkonů s požadavkem vysoké kvalifikace fyzioterapeuta).

Dohoda v segmentu ambulantní hemodialyzační péče navazuje na rok 2019, kdy bylo poprvé zavedeno hodnocení výsledkové kvality poskytované péče. Navýšení úhrady poskytovatelům dialyzační péče bude v roce 2020 vázáno na kvartální reporting výsledků poskytované dialyzační péče do registru dialyzovaných pacientů a vyhodnocení kvalitativních výsledků poskytované péče. Dohoda dále obsahuje podporu včasného zařazování pacientů s chronickým onemocněním ledvin na čekací listinu k transplantaci ledviny ve formě bonifikačních výkonů.

Dohoda v segmentu zdravotnických záchranných služeb a převozu pacientů neodkladné péče směřuje k valorizaci dopravních výkonů, u kterých je především zohledněn růst mezd. Zároveň bude navýšena i úhrada za poskytované zdravotní výkony. Kromě navýšení úhrady se dále poskytovatelé se zdravotními pojišťovnami dohodli na spolupráci na tvorbě společných indikátorů pro měření efektivity poskytované péče v tomto segmentu.

-cik-

Zdroj: zdravotnickydenik.cz

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.