Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Dne 11. ledna proběhlo v Olomouci 17. zasedání vedení KZ ZZS ČR

12.01.2017

Dne 11. ledna proběhlo v Olomouci 17. zasedání vedení KZ ZZS ČR

 

Ve středu 11. ledna proběhlo v Olomouci v Hesperia Hotelu plánované 17. zasedání vedení  KZ ZZS ČR. Zasedání se účastnili jen čtyři členové předsednictva a všichni tři členové RKK. Z jednání se omluvil člen předsednictva Mgr. Martin Spurný.

 

Začátek jednání byl stanoven na desátou hodinu dopoledne, aby se do podvečera stihly probrat všechny body schváleného programu zasedání vedení. S některými body vás jako vždy seznámím podrobněji.

 

Bod 3. Kontrola Usnesení loňského XI. Sněmu KZ ZZS ČR 

Usnensení č. 1 Vyzvat dopisem MZ ČR s žádostí k vytvoření a přijetí vyhlášky o zvýšených úhradách za bolest a ztížené společenské uplatnění pro zdravotnické pracovníky ZZS obdobně jako je tomu u dalších dvou složek IZS.

Zatím nesplněno, prezidentka Mgr. Marinella Danosová osloví dopisem MZ ČR do 15. 2. 2017

 

Usnesení č. 2 Vyzvat Asociaci ZZS ČR k vytvoření jednotné metodiky (lékaři i NLZP) a podoby formuláře „Negativního reverzu“ pro ZZS v ČR.

Splněno, AZZS ČR projednala na svém zasedání 9. 11. 2016 v Jihlavě viz bod 4 zápisu 

 

Bod 4. Seznámení s legislativními změnami a přípravou legislativy v uplynulém období

Většina informací byla zveřejněna na webu v aktualitách:

30. 6. 2016 S platností desáté novely zákona č. 96/2004 Sb. se činnosti záchranářů rozšíří i na pracoviště JIP

1. 11. 2016 Připravuje se novelizace Vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech NLZP 

3. 12. 2016 Připravovaná X. novela zákona č. 96/2004 Sb. byla stažena z prosincového jednání PS PČR

V uplynulém období se ještě probírala možnost přeřazení řidičů vozidel ZZS ze 7. platové třídy do vyšší 8. platové třídy viz bod 13 zápisu. Z vyjádření MZ ČR ale tato změna není tak, jak byla požadována a odůvodněna možná viz stanovisko MZ ČR.

 

Bod 8. Příprava XII. Sněmu KZ ZZS ČR a 9. Odborné konference 2017

Členy vedení komory bylo odhlasováno, že akce bude tentokrát jednodenní, kdy dopoledne proběhne konference a odpoledne jednání sněmu, který si mimo jiné bude volit prezidenta, viceprezidenta a tři členy vedení, kterým končí mandát.

Akce proběhne 7. 4. 2017OlomouciHesperia Hotelu. Téma konference s workshopem je: „Záchranář jinak“. Oznámení o konání XII. Sněmu KZ ZZS ČR a 9. Odborné konference 2017 s propozicemi, přihláškou a ceníkem.

 

Bod 11. Seznámení s čerpáním rozpočtu za rok 2016

Viceprezident Mgr. Josef Škroch přítomné informoval, že příjmy a výdaje byly v mezích schváleného rozpočtu. Účetní závěrka a daňové přiznání za rok 2016 se připravuje a budou hotové do konce měsíce ledna.

 

Zasedání vedení skončilo kolem šestnácté hodiny.

 

Sigmund

 

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.