Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Další otočka! Příplatek za směnnost pro sestry má stoupnout na 7000 korun. Tarif o deset procent se nezvýší všem!

26.05.2018

Další otočka! Příplatek za směnnost pro sestry má stoupnout na 7000 korun. Tarif o deset procent se nezvýší všem!

 

Příplatek za směnnost pro sestry má stoupnout na 7000 korun. Tarif o deset procent se asi nezvýší všem, vedení nemocnic by mohlo víc odměnit lepší pracovníky. Zvažuje se i obnovení smluvních platů. S těmito závěry skončilo setkání premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha 24. května s řediteli nemocnic z celé ČR.

 

Čtěte také: Na jednání 4. 5. 2018 premiér v demisi slíbil zvýšení tarifních platů o 10 % i pro rok 2019

 

Debata trvala 2 hodiny 40 minut a ředitelé ocenili, že poprvé za 29 let mohli s předsedou vlády a ministrem diskutovat, navrhovat a kritizovat. „My dva v demisi a bez důvěry jsme přišli, protože chceme problémy řešit, a dlouhodobě,“ vyzdvihl na úvod tiskové konference po setkání s řediteli premiér.

Dlouhodobé řešení problémů nemocnic přinese podle něj DRG, zavedeno by mělo být v horizontu dvou let. Srovnatelné nemocnice budou mít za stejnou péči od zdravotních pojišťoven stejně, což jim umožní získat stejné prostředky na odměňování pracovníků.

Aktuálně je nutno řešit akutní nedostatek sester, například ve Fakultní nemocnici v Motole, kde se setkání premiéra a ministra s řediteli konalo, není obsazeno 130 lůžek, nejsou sestry.

Ředitelé nemocnic nechtějí plošné navyšování

„Všichni ředitelé dnes vystupovali, že nechtějí plošné navyšování. Chtějí mít kompetenci, aby rozhodli, že je potřeba navýšit platy hlavně nelékařským profesím, to znamená nejenom sestrám, ale i dalším pomocníkům ve zdravotnictví. Ředitelé se shodli také v tom, že to není ani o změně tarifu, ale o příplatku, který dnes činí 3000 korun a my i na základě dnešní debaty uvažujeme, že ho navýšíme na 7000 korun,“ řekl premiér. Diskuse by podle něj mohla být i o výsluhách pro sestry, i když už vyslechl i kritiku tohoto plánu.

„Chci jenom říct, že bez sester to zkrátka nedáme. Když nebudou sestry, budou se zavírat oddělení,“ řekl Babiš. Nedostatek lékařů sice je také, ale není to tak zásadní problém jako nedostatek sester. Diskuse byla o personálu ze zahraničí, podle ředitelů jsou aprobační zkoušky diskriminační. Nemocnice zahraniční personál potřebují, hlavně ty blízko hranic, v Chomutově, Karlových Varech atd. „Byli jsme požádáni, abychom dosavadní systém prodloužili a nebránili příchodu zahraničních pracovníků, protože jinak může být ohrožena péče,“ řekl premiér.

„Máme skvělou zdravotní péči, máme skvělé doktory, sestřičky, ale je to o efektivitě, transparentnosti. Naše zdravotnictví bylo pod vlivem lobbistů a defacto nebyla jasná objektivní strategie,“ řekl Babiš s tím, že ze setkání s řediteli nemocnic získal plno informací a podnětů, má popsaných pět stran A4. Podněty se bude zabývat.

Setkání s řediteli nemocnic navázalo na nedávné setkání s odboráři (kde ovšem premiér v demisi naopak navýšení tarifů o 10 % slíbil). Chystá se setkání se zdravotními pojišťovnami a další diskuse s odbory. Setkání by se měla opakovat zhruba dvakrát do roka.

Ministr Vojtěch doplnil, že zejména v posledních měsících intenzivně objíždí regiony a navštěvuje nemocnice. „Hlavní problém českého zdravotnictví je nedostatek středního zdravotnického personálu v lůžkové péči, nedostatek sester, sanitářů. U lékařů problém zdaleka tak zásadní není, byť je to otázka regionality, v nemocnicích blízko německých hranic musejí vykrývat kapacity ukrajinskými lékaři,“ řekl.

Ministr Vojtěch chce řešit zejména odměňování sester

Ministr uvedl, že u lékařů je mezi lety 2010 až 2016 navýšení o 32 procent, u sester o 17 procent, tedy zhruba poloviční. I proto by příští rok mělo být navýšení cíleno pro zdravotní sestry, potažmo další zdravotnický personál, laboranty, radiologické asistenty a další. „My určitě chceme navýšit příplatek za směnnost o 4000 korun, kdy by celková částka dosáhla 7000 korun. Myslím si, že to už je poměrně signifikantní nárůst, který by mohl být vnímán pozitivně a motivovat k práci v nepřetržitém provozu, s tím výhledem, že příplatek by se navyšoval dál,“ řekl ministr.

Vedle akutních řešení, která souvisejí s nedostatkem personálu, zmínil i řešení dlouhodobá. „Jasně jsem dnes ředitelům nemocnic řekl, že problém je ve dvou rovinách, jednak v otázce financování, v úhradách zdravotní péče, kde stále chybí systém. Určitě dokončíme projekt DRG Restart v době dvou následujících let. Mělo by to znamenat sjednocení základní sazby pro všechny nemocnice s tím, že by tam byla určitá diferenciace mezi velkými nemocnicemi fakultního typu a okresního typu. Aby se nestávalo, že podobný typ nemocnice má rozdíl v úhradách v desítkách procent. To není akceptovatelné, pokud to není zdůvodněno například nějakou regionalitou,“ řekl ministr.

Nutné je řešit také organizaci péče

Pacienti primárně jdou do nemocnice, místo aby šli ke svému praktickému lékaři nebo ke specialistovi. „V zahraničí praktičtí lékaři obsluhují 80 až 90 procent pacientů. Nemocnice mají sloužit pro akutní případy, nikoli aby nahrazovaly terén. To musíme změnit větší motivací terénních lékařů, aby se zapojili do péče,“ uvedl ministr. Specialisté by mohli sloužit v nemocnicích, gynekologové by byli ochotni mít v nemocnici dvě služby měsíčně. „Takže větší propojení, větší integrace segmentů, je také na místě,“ poznamenal ministr.

Důležité podle něj je, aby pacient měl možnost z nemocnice jít dál, aby existovala péče následná, aby „průtok pacienta systémem se zlepšil“. Problém nyní způsobuje právě to, že nemocnice obstarávají spoustu péče, již by mohly zajistit jiné segmenty, které dnes podle ministra nefungují optimálně.

Předsedkyně Asociace nemocnic ČR ing. Jaroslava Kunová ocenila snahu premiéra i ministra měnit systém, a to i přes tlaky lobbistických skupin. „Mluvíme-li o potížích nemocnic, protože musejí převzít péči, a nedostatečné celodenní péči ambulantních specialistů, tak když se někdo pokusil to změnit, přišli protestující před ministerstvo s rakvemi, všichni se lekli a nic se zase nedělalo. Doufám, že teď se nikdo nebude muset bát říct veřejně svůj názor a systém se konečně začne kultivovat,“ řekla.

MT se zajímala o to, zda desetiprocentní navýšení slíbené vládou na rok 2019 opravdu nedostanou v plné výši všichni zdravotníci, jak zaznělo v diskusi s řediteli nemocnic, a zda ředitelé budou moci prostředky rozdělit i jinak?

„Taková je představa, konsenzuální názor prakticky všech v sále, kteří se setkání zúčastnili, že nejsou příznivci plošného navýšení, ale byli by rádi, kdyby rozhodování zůstalo více na nich a mohli lépe odměnit kvalitní pracovníky, nebo směřovat peníze tam, kde je situace nejvíce pálí, pokud jde o strukturu personálu,“ řekl ministr. Navýšení úhrad za péči by tedy měli dostat všichni, ale rozdělení by mělo více záležet na jednotlivých nemocnicích.

„Odboráři mají samozřejmě na to jiný názor, chtějí to plošně,“ poznamenal premiér a na doplňující dotaz MT, jak tedy rozhodne on, premiér Babiš uvedl: „Musíme najít konsensus, potřebujeme si vyslechnout názory, protože odboráři na setkání tvrdili, že nám ředitelé neříkají pravdu. Já za sebe říkám, že preferuju to, aby ředitelé nemocnic měli větší kompetence. Každá nemocnice je jiná, každá má jiné problémy, jiné fakultní, jiné krajské, jiné soukromé nemocnice. U soukromých nemocnic kompetence ředitelů je taková, jak po ní volají všichni ředitelé nemocnic, tak jsme to dnes pochopili,“ řekl Babiš.

Ministr Vojtěch k tomu doplnil, že na setkání s řediteli nemocnic zazněl i návrh, aby byly obnoveny smluvní platy, aby byla možnost odměnit vynikajícího odborníka více, než říká tabulka. Tento požadavek mělo několik ředitelů fakultních nemocnic.

O požadavku na sjednocení tarifů se bude vyjednávat

Co se týká požadovaného sjednocení tarifů, podle Babiše se „bude vyjednávat.“ Podle ministra Vojtěcha sjednocení není právně možné. „Je velmi těžko představitelné, abychom tabulky aplikovali na nemocnice, které jsou v zásadě soukromé, nejsou ve vlastnictví státu, jsou buď krajské nebo soukromé. To je něco, jako by ministerstvo řeklo jakékoli společnosti, že bude platit podle tabulek, právně bychom to asi neustáli, možná by to bylo protiústavní. Odboráři na to mají jiný názor, budeme se o tom ještě bavit, ale za mě osobně to považuji z právního i faktického pohledu za velmi problematické,“ řekl ministr.

Za holding Jihočeských nemocnic uvedl ředitel nemocnice Prachatice a člen představenstva Jihočeských nemocnic, a.s., ing. Michal Čarvaš, MBA, že každoročně dosahují zisku a odměňují podle mzdových tabulek, ne podle platových tarifů. „V posledních třech letech veškeré prostředky, které jsme dostali od zdravotních pojišťoven, jsme dali do mezd. Navyšujeme, jak stanoví vláda, což neumožňuje zaplatit víc tomu oddělení, kde personál má výrazně větší výkonnost, nebo motivovat k obsazení volných míst. Určitá volnost pro ředitele, který o finálním konsensu vyjednává s odbory, je určitě daleko lepší,“ řekl Čarvaš, k čemuž premiér dodal, že na setkání s řediteli zaznělo varování, že plošné navyšování dostává nemocnice do červených čísel.

Peníze na slibované nárůsty dostanou nemocnice od zdravotních pojišťoven. „Je potřeba říct, že za posledních pět let nateklo do českého zdravotnictví o 65 miliard korun navíc a příští rok odhady jsou kolem 19 miliard navíc, možná to bude ještě více. Musíme přesně spočítat potřeby a potom diskutovat o tom, kolik za státní pojištěnce eventuálně do rozpočtu doplnit,“ řekl premiér Babiš.

Ministr setkání s novináři uzavřel připomínkou, že pokud se hovoří o tom, kolik peněz půjde do nemocnic, tak nemocnice také musejí přijmout větší zodpovědnost. „Je třeba hledat i úspory uvnitř provozu nemocnic, nikoli pouze mít nataženou ruku, i proto cílím teď na to, aby nemocnice pod ministerstvem zdravotnictví nakupovaly centrálně, máme vytipovaných pět oblastí prvních komodit, jako centrové léky nebo lůžka,“ řekl s tím, že pokud bude ministrem, bude tlak na zefektivnění provozu jednou z priorit pro přímo řízené organizace.

Zdroj: tribune.cz

 

P.S. KZ ZZS ČR obdržela v minulém týdnu z MZ ČR odpověď na DOPIS a konečně je nám jasné, proč se v ODPOVĚDI z MZ ČR o navýšení tarifů o 10 % nic nepíše.

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku
 • Lukáš Vančura Reagovat 26.05.2018
  Jsem zvědavý, zda bude příplatek za směnost v uvedené výši navýšen i pro NLZP na ZZS ???
  U ZZS Pk mám na výplatnicici příplatek za směnost 400Kč což je směšná částka za narušený rodinný život (jeden max. dva víkendy v měsíci volné pro rodinu) a danou dovolenou na rok dopředu bez možnosti změny v případě potřeby.
  • Plebs Reagovat 27.05.2018
   Vzhledem k době a některým kolegům zůstanu, s laskavým odpuštěním, v anonymitě. Příplatek za směnnost u ZZS ZK 500 Kč. Benefity - stravenky a týden dovolené navíc. Tím veškeré benefity končí. Osobní ohodnocení v řádech několika set korun, mimořádné odměny, které jsou doprovázeny srdceryvným prohlášením, jednou za rok v takové výši, že se chce člověku smát a zároveň ronit slzy. A když někomu řeknu, jaká je moje hrubá a následně čistá mzda, nikdo tomu nechce věřit, protože kdejaký dělník ve fabrice nebo pokladní v Kauflandu má o několik tisíc vyšší mzdu, než je můj plat řidiče - záchranáře. Dění ve vládě, nekonečný kolotoč keců a prázdných slibů současného MZ a premiéra v demisi snad už nejde ani komentovat. Nevěřím už ničemu. A už vůbec ne tomu, že by se mohlo snad přidat i NLZP na ZZS. Pro některé kraje jsou ZZS jen a pouze nutným zlem. A co teprve pro stát?
   • Anomym Reagovat 28.05.2018
    U nas letos nebyly odměny žádné - na poradě nám bylo sděleno, že jsme peníze na odměny dostaly rozděleny ve výplatách v rámci 10% přidání v r.2018... takzě míchání jablek s hruškami...výjezdový příplatek se nezměnil za posledních 8 let přitom počet výjezdů za tu dobu dle statistiky azzs narost raketově...takže asi tak...kdybych montoval Škodovky donesl bych si domů víc :-) než za záchranu života
 • Jan Žoha Reagovat 29.05.2018
  Je smutné, že se někteří kolegové bojí projevit veřejně svůj vlastní názor a musejí psát příspěvky v anonymitě. Svědčí to o záchranářské "kultuře" a přetrvávání BONZ manýrů z předrevolučních let.
  • Plebs Reagovat 30.05.2018
   Je to, pane Žoho, smutný fakt. Když jsem nastupoval na ZZS, byl jsem plný optimismu a iluzí. Postupem času jsem se přesvědčil, že vlastnosti jako soudržnost, podpora, táhnutí za jeden provaz, profesionalita a v neposlední řadě důvěra (možnost někomu věřit) je pouze zbožné přání. Řitní alpinismus, donášení, závist, každý sám za sebe, pomluvy, intriky... A nejsou to pouze ti, kteří se narodili dávno před revolucí. Bohužel.
 • Tomáš Olšina Reagovat 12.06.2018
  Zdravím. Ohledně navýšení směnného příplatku jsem se již zde jednou vyjadřoval. Osobně jsem toho názoru, že namísto tohoto absurdně nespravedlivého kroku, by měly odbory tlačit na sjednocení platových tarifů tak, aby všichni zdr. pracovníci pracovali dle stejné tabulky. To by zapříčinilo srovnání základních platů mezi F.N, ZZS, PN a nemocnicemi a.s. Krok, kdy hodlají navýšit pouze sestrám u lůžka příplatek za směnnost na 7000 Kč, je nesmírně nespravedlivý, kdy například pracovníci ZZS mají tyto příplatky v řádu stokorun (u nás 500). Dávají tím najevo, že noční, víkendová a sváteční práce je na ZZS méněcenná a čas záchranářů méně důležitý. Vezmu-li navíc v úvahu výši výjezdového příplatku (u nás 2800 Kč), tak ve srovnání se 7000 Kč. za práci u lůžka, se opět jedná o bezbřeze nehorázné popření míry rizik práce záchranářů v terénu (vysoké riziko DN, pohyb v rizikových komunitách, agresivita, návykové látky, apod.) se sice náročnou, přesto rizikově nesrovnatelnou činností sestry u lůžka. Tedy po sečtení příplatků na naší ZZS nejsme ani na polovině příplatku za práci u lůžka, což je, sestry prominou, principiálně zcela špatně. Takže všichni stejná tabulka, +/- stejné peníze za stejnou práci a +/- stejné příplatky za práci ve směnách, která je pro všechny blázny, kteří si ukrajují z vlastního spánku, atd. STEJNÁ!!!
  • Jan Žoha Reagovat 12.06.2018
   Já ti Vám nevím, pane kolego. Nalijme si sklenku čistého biolihu. Hovoříte o těžké dřině na ZZS, napadání apod. Ze svých zkušeností Vám mohu potvrdit, že jsem nezažil větší dřinu než ve zdravotnickém zařízení. Téměř každou noční službu jsem byl fyzicky i verbálně napadán geronto-psychiatrickými pacienty, kteří byli špatně medikováni, nebo ožralou svoločí, která k nám byla přivezena zdravotnickým uberem k "dospání". Přidejte si k tomu fyzické a psychické vyčerpání a téměř 100 percentní využití pracovní doby, bo ve zdravotnickém zařízení prostě oči nezamhouříte. Naproti tomu na ZZS jsem za těch pár let nebyl ani jednou napaden (verbální agresi od ožralců nepočítám) využití pracovní doby je v průměru nějakých 60 percent, takže se občas i vyspím. Jasně, morbidně obézní biologická struktura mi dá zabrat, ale já si zavolám požárníky a za 15 minut ji stejně skládám chudinkám holkám na interně, které tam slouží ve dvou a musejí s sním poradit další týden. Přejme to sestrám. Pravdou ale je, že sedm táců se mi zdá moc, ale není jiné řešení, bo sestry prostě a jednoduše nejsou...na rozdíl od záchranářů, kterých jsou snad tisíce, a každý jeden z nich po práci na ZZS baží. Takže není důvod nám nic přidávat. Kapitalismus je kapitalismus
   • Tomáš Olšina Reagovat 13.06.2018
    Upřímně řečeno se domnívám, že jste nedobře pochopil, co jsem chtěl říci. Předně jsem nikde nepsal, že práce na ZZS je těžká dřina. Pouze jsem nastínil, že rizika, která jsou při práci v terénu přítomna, jsou dle mého názoru rozhodně větší, než při práci u lůžka a že více než jednou vyšší příplatek je z principu špatně. Případy úmrtí, nebo vážného úrazu záchranářů při DN jsou dohledatelné a reálné. Nevím, zda byste něco obdobného zaznamenal u sester. Tvrdit tedy, že riziko práce na ZZS je menší, než u nemocničního personálu, je z mého úhlu pohledu nereálné. Dále jsem opravdu nepsal, že si sestry nezaslouží přidat na platech. Naopak jsem jasně uvedl, že zásadní je srovnat platové tabulky tak, aby nebyly dvě, tedy platová a mzdová, ale pouze jedna a to platová. A přesně tohle je příčina sváru. Sestry v nemocnicích a.s. mají o cca. 5000 Kč. nižší tarify, než jejich kolegyně a kolegové ve F.N, ZZS a PN. Proto jediný systémově správný krok k srovnání platů, je tedy nikoliv v navýšení příplatků za směnnost, ale ve sjednocení základních tarifů!!! To by sestrám v a.s. zvedlo plat o cca 5000 Kč. A co myslíte, že nastane nyní. Zvedne se směnný příplatek na 7000 Kč, ale sestry v a.s. nemocnicích budou STÁLE brát o 5000 méně!!! A to je podle vás správné??? Nikdy jsem nechtěl zabíhat do diferenciace charakteru práce u lůžka, ale zmínil jste, jak nemocniční personál trpí a využití jejich času je 100%. Tak si tedy opravdu nalijme čistého biolihu. Opravdu mne chcete přesvědčovat, jak strašně trpí personál na ORL, očním, kožním, nebo plicním??? Sloužím 21. let a když náhodou přijedeme v noci na tato oddělení, slyšel byste tam špendlík spadnout a nezřídka máte problém se od zamčených dveří vůbec na personál dozvonit. A je správné, aby na těchto odd. ve F.N. měla sestra o 5000 Kč. více, než na ARO, JIP, apod. v nemocnici a.s.??? Není. Ale přesně takovému srovnání jsem se chtěl vyhnout, neboť není zcela fér. Takže znovu. Tvrdím, že za stejnou práci by měli být zdravotníci napříč všemi provozy +/- stejně tarifně ohodnoceni. A tvrdím, že směnnost jedné skupiny zdravotníků ohodnotit 7000 Kč a směnnost jiné 500 Kč. je z principu špatně. Čas záchranářů ve štědrovečerní směně je zcela stejně cenný, jako kohokoliv jiného!!! O tom jsem přesvědčen. Howg.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.