Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

ČRR pořádá akreditovaný kurz - Advanced Life Support Provider

27.01.2012

ČRR pořádá akreditovaný kurz -  Advanced Life Support Provider

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ KURZ

Advanced Life Support ProviderČeskou resuscitační rada pořádá v Praze v Hotelu Diplomat ve dnech 8. a 9. března první a ihned po něm ve dnech 10. a 11. března druhý akreditovaný kurz Advanced Life Support Provider.

Kurz je postavený na britském modelu, kde jsou v kurzu do týmu zařazeni všichni bez rozdílu dosaženého vzdělání a formální kvalifikace, doktoři s NLZP. Protože se organizátorům podařilo na zavedení těchto kurzů do ČR získat grant z Evropské komise, mohou lidem, kteří nemohou zaplatit plnou cenu, poskytnout stipendium kryjící velkou část nákladů (toto je cíleno hlavně na NLZP).

Kurz je určen pro lékaře, zdravotní sestry a diplomované zdravotnické záchranáře hovořící anglicky a pracující v nemocniční i přednemocniční akutní péči. Přihlásit se mohou i další osoby pracující v relevantním prostředí, v některých zdůvodněných případech i studenti připravující se na tuto práci. Úspěšní absolventi získávají certifikát platný ve všech zemích Evropské unie a v dalších anglicky mluvících zemích světa. Kurz bude zařazen do mezinárodního informačního systému European Resuscitation Council a plně akreditován.

Vyučovat bude opět mezinárodní lektorský tým zkušených instruktorů ERC a vstupní podmínkouje úspěšné složení vstupního testu na základě učebnice zaslané nejméně měsíc před konáním kurzu.

V březnu budou uspořádány dva kurzy těsně za sebou (tzv. "back-to-back") - první kurz proběhne ve dnech 8. a 9. března a druhý ihned po něm, 10. a 11. března. Místa budou organizátoři plnit podle pořadí obdržených přihlášek s kompletními podklady (viz níže). Místem konání bude Hotel Diplomat v Praze

Informace o kurzu jsou na stránkách České resuscitační rady a ohlasy účastníků z minulého kurzu jsou ZDE

Cena kurzu je v Evropě obvyklých 550 EUR, ale v tomto kurzu je možné požádat o stipendium z grantu Evropské komise, které sníží účastnický poplatek na cca 190 EUR.

Jak o stipendium požádat?

Není to nic složitého:
1. Uchazeč mi pošle e-mailem svůj strukturovaný profesní životopis a připojí kontaktní údaje osoby, která o něm může poskytnout referenci.
2. Napíše nám stručný motivační dopis o tom, co ho vede k zájmu o problematiku resuscitace a proč se rozhodl právě pro kurz ALS Provider. Popíše nám stručně zda se někde podílí na výuce a zda má nějakou formalizovanou zkoušku z angličtiny.

Organizátor podklady předá výběrové komisi. Vzhledem k tomu, že registrace na kurz teprve začala, jsou šance na získání místa v kurzu zatím dosti slušné, alespoň pro ty, kdo budou rychlí.

Za pořadatele zve Marek Uhlíř


Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.