Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Co pro záchranáře, řidiče ZZS a studenty letos chystáme? Řešilo se 12. 4. 2019 na 21. zasedání vedení KZ ZZS ČR.

14.04.2019

Co pro záchranáře, řidiče ZZS a studenty letos chystáme? Řešilo se 12. 4. 2019 na 21. zasedání vedení KZ ZZS ČR.

 

 

V pátek 12. 4. proběhlo v Brně v prostorách NCO NZO v pořadí 21. zasedání vedení KZ ZZS ČR, kterého se účastnili všichni členové předsednictva a z Revizní a kontrolní komise se účastnil pouze člen Bc. Drahomír Sigmund. Další člen RKK Mgr. Radomír Vlk se účastnil jiného důležitého jednání a předseda RKK Bc. Oldřich Škorňák si neudělal čas.

 

 

Na začátku jednání po zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu byl po několika úpravách schválen program jednání, kterým se zasedání po celou dobu řídilo.

Poté došlo na kontrolu splnění úkolů z minulého prosincového zasedání vedení. I přes skutečnost, že ne všechny úkoly se podařilo splnit, tak lze konstatovat, že od minulého zasedání vedení byl udělán kus poctivé práce.

 • Bc. Denisa Šrotířová provedla revizi členské základny, což byl časově velmi náročný úkol a všichni členové KZ ZZS ČR byli kontaktováni a na webu komory byly informace o prováděné revizi členské základny prezentovány v aktualitách.
 • Mgr. Vladimír Jarušek, MBA představil už hotový leták v tištěné podobě, na kterém se podílel zejména on společně s Mgr. Radomírem Vlkem. Leták je mimořádně povedený a jeho náklad je dostatečný, takže by měl být distribuován jak na jednotlivé ZZS, tak i na všechny VOŠ a VŠ disponující kvalifikační přípravou v oboru Zdravotnický záchranář. Také je předpoklad jeho distribuce v rámci odborných konferencí. Věříme, že se brzy dostane do rukou každému z vás.
 • Bc. Tomáš Ježek, Bc. Denisa Šrotířová připravili ve spolupráci s účetní organizace finanční uzávěrku a daňové přiznání za rok 2018, Bc. Oldřich Škorňák provedl jejích kontrolu a Bc. Drahomír Sigmund zajistil podání na FÚ Olomouc.
 • Mgr. Vladimír Jarušek, MBA přítomné seznámil s dosavadními výsledky jednání, které vede s firmou Symma spol. s.r.o., která by měla být nápomocna při přípavě 10. Odborné konference KZ ZZS ČR spojené s jednáním XIII. Sněmu KZ ZZS ČR. Je už dohodnuto, že akce se bude konat ve dnech 3. – 4. 10. 2019LedniciHotelu Galant.  Hlavní motto konference bude „Co nás pálí“. V této souvislosti si vás dovolujeme požádat o vyplnění on-line formuláře, do kterého může napsat, co VÁS pálí. Jednu, dvě, tři, … věci.

Připravovaná témata jednotlivých bloků:

 • Ponechání pacienta na místě posádkou RZP (Mgr. Jarušek připravuje i aktualitu na web)
 • Předávání pacientů do zdravotnického zařízení
 • Indikace výjezdů pro jednotlivé typy posádek
 • Krizová připravenost a další

Zájemci si tak už s dostatečným předstihem mohou rezervovat tento termín ve svých diářích.

 • David Klouček velmi poctivě připravil podklady pro aplikaci zákona o GDPR do naší organizace. Tato legislativa se dotkne mnoha našich dokumentů a i členové budou v rámci aplikace zákona osloveni k nezbytné spolupráci. Za vstřícný přístup děkujeme.

 

Co je rozpracované a co v nejbližší době chystáme?

 1. Písemně oslovit zasláním podnětu úřad ombudsmana ve věci diskriminace zdravotnických záchranářů na trhu práce ustanovením odst. 4) § 18 zákona č. 96/2004 Sb., který pro absolventy oboru stanoví povinnou pracovní praxi na intenzivních lůžkách nebo OUP nemocnic.
 2. Písemně oslovit úřad ombudsmana s žádostí o poskytnutí informace, jaký závěr byl učiněn v oblasti dřívějšího podnětu ohledně břemen na ZZS.
 3. Dopis ministru zdravotnictví ve věci znovupřiznání příplatku za práci ve ztíženém prostředí (infekční příplatek)i členům výjezdových složek ZZS. Jistě si vzpomenete, že v této věci jsme už jednou v říjnu roku 2014 MZ ČR  oficiální dopis zaslali a to i s důvody, které nás k této žádosti vedli. Jelikož jsme tehdy ani po uplynutí šesti neděl od MZ ČR odpověď neobdrželi, obrátili jsme se dne 3. 12. 2014 přímo na ministra dalším dopisem, ve kterém jsme urgovali žádost o vyjádření ministerstva na náš původní dopis. Na sklonku roku, dne 29. 12. 2014 jsme konečně obdrželi ODPOVĚĎ od tehdejšího náměstka pro zdravotní péči MZ ČR prof. MUDr. Josefa Vymazala, DSc., kde v zamítavém stanovisku mimo jiné uváděl, že pracovníci – členové výjezdových posádek ZZS nenaplňují podmínky pro přiznání příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a důvody pro nenaplnění podmínek by se daly přeložit do srozumitelného jazyka takto: „Speciální prostředky (speciální OOPP, biovaky apod.) pro ošetření a případný transport pacienta nakaženého vysoce nebezpečnou nákazou (VNN) byly do vozidel ZZS a na základny ZZS pořízeny za statisíce a miliony korun proto, jelikož u pracovníků – členů výjezdových posádek ZZS není předpoklad reálného přicházení do styku s těmito pacienty, například s pacienty zasaženými virem Ebola apod.“

S přiznáním příplatku se opět připomeneme současnému vedení MZ ČR, protože nejen, že naše důvody z roku 2014 nepominuly, ale naopak přibyly další, ze kterých musí být už snad každému zcela jasné, že tento příplatek na ZZS členům výjezdových skupin prostě náleží. Už to nejsou jen v minulém dopisu zmiňované biovaky a speciální OOPP, na ZZS už vznikají biohazard týmy, nakupují se za desítky milionů korun sanitní vozidla pro přepravu pacientů s vysoce nebezpečnou nákazou (VNN) a v neposlední řadě spatřila světlo světa typová činnost, která stanoví tyto úkoly právě záchrankám.

 

Sami vidíte, že toho chystáme dost a uvidíme, jak v jednotlivých věcech pochodíme.

 

Děkujeme za přízeň

 

Vedení KZ ZZS ČR

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.