Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Chceš být vrchní sestrou? ZZS Vysočina vyhlašuje VŘ na obsazení funkčních míst vrchních sester oblastních středisek Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a ZOS

12.10.2023

Chceš být vrchní sestrou? ZZS Vysočina vyhlašuje VŘ na obsazení funkčních míst vrchních sester oblastních středisek Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a ZOS

Text + foto z externího zdroje:

 

Ředitelka ZZS kraje Vysočina, p.o. Ing. Vladislava Filová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčních míst vrchních sester oblastních středisek Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a zdravotnického operačního střediska ZZS Kraje Vysočina, p.o.

 

Požadujeme:

 • ukončené studium všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář
 • minimálně 3 roky praxe na ZZS, na oddělení intenzivní péče nebo urgentního příjmu
 • občanskou a právní bezúhonnost
 • znalost principů řízení příspěvkové organizace
 • znalost právních norem pro činnost ZZS
 • základní znalost ekonomiky, financování zdravotnických organizací a vztahů se ZP
 • organizační schopnosti
 • schopnost efektivní komunikace
 • smysl pro týmovou práci
 • schopnost motivace zaměstnanců
 • schopnost samostatného rozhodování

 

Nabízíme:

 • odpovídající ohodnocení
 • pracovní seberealizaci a osobní rozvoj

 

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

 • ověřené kopie dokladů o vzdělání
 • strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou, telefon, e-mail
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • návrh koncepce řízení oblastního střediska s důrazem na kvalitu poskytovaných zdravotních služeb, motivaci NLZP, základní principy managementu z pohledu vrchní sestry a to v rozsahu max. 2 stran A4
 • označení oblastního střediska event. středisek, na které je přihláška podána.

 

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete v listinné formě na adresu Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava, obálku označte heslem: Výběrové řízení – vrchní sestra oblastního střediska (do závorky uveďte oblast, případně oblasti, pro kterou se do VŘ hlásíte) nebo vrchní sestra ZOS ZZS KV, nebo elektronicky na adresu filova.v@zzsvysocina.cz, do předmětu uveďte Výběrové řízení – vrchní sestra oblastního střediska (do závorky uveďte oblast, případně oblasti, pro kterou se do VŘ hlásíte) nebo vrchní sestra ZOS ZZS nejpozději do 6.11.2023. Originály nebo ověřené kopie elektronicky zaslaných dokladů budou předloženy v rámci ústní části výběrového řízení. 

 

Výběrové řízení proběhne 20.11.2023. 

 

Předpokládaný nástup k 1.1.2024.

 

Kontaktní osoba pro případné dotazy a další informace: 

Mgr. Jitka Linhartová, hlavní sestra 

 

Zdroj: zzsvysocina

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.