Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Budou se na Slovensku konat nová VŘ na poskytovatele ZZS? Európska komisia pri povoleniach pre záchranky ukazuje na zdravotné poisťovne

28.07.2020

Budou se na Slovensku konat nová VŘ na poskytovatele ZZS? Európska komisia pri povoleniach pre záchranky ukazuje na zdravotné poisťovne

 

Minister zdravotníctva Marek Krajčí v májovom rozhovore pre ZdN na margo povolení pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) povedal, že podľa stanoviska Európskej komisie (EK) nie je náš zákon v súlade s európskou smernicou a budeme ho musieť zmeniť. Povolenia na šesťročné obdobie vlani vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo výberovom konaní presne podľa novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prijatej za éry ministerky Andrey Kalavskej.S otázkou, či je tento postup v súlade s európskymi pravidlami verejného obstarávania, sa Úrad pre verejné obstarávanie obrátil na Brusel. „Licencie mali byť predmetom verejného obstarávania. To znamená, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou mal postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, a nie podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,“ zdôrazňuje dnes minister Krajčí s odvolaním sa na stanovisko EK.

Zdravotnícke noviny si ho vyžiadali v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám (stiahnuť si ho môžete tu). Explicitné tvrdenie o nesúlade nášho zákona s európskou smernicou o verejnom obstarávaní v texte nie je. EK zdôrazňuje úlohu zdravotných poisťovní, ktoré majú dodržiavať pravidlá verejného obstarávania.

Podľa platnej slovenskej legislatívy Úrad pre dohľad vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zdravotné poisťovne sú povinné uzatvoriť zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí toto povolenie získali. Výšku platieb pre jednotlivé typy záchraniek presne určuje ministerstvo cenovým opatrením. K súťaži o najvýhodnejšiu ponuku teda nedochádza.


Výhrady

EK v stanovisku týkajúcom sa záchraniek upozorňuje, že verejné zákazky môžu byť uzatvorené len vtedy, ak im predchádza súťažné konanie. „Pravidlá verejného obstarávania EÚ sú záväzné pre slovenskú Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, keďže sa zdá, že ide o verejného obstarávateľa alebo verejnoprávnu organizáciu, a potenciálne aj pre zvyšné dve súkromné zdravotné poisťovne pri zabezpečení záchrannej zdravotnej služby,“ uvádza sa v liste z Bruselu.

Európska komisia sa domnieva, že VšZP ani súkromné zdravotné poisťovne nedodržiavajú pravidlá verejného obstarávania pri zabezpečení služieb záchraniek. Odporúča preveriť, či tieto pravidlá sú dodržiavané pri dopravnej zdravotnej službe a inej preprave pacientov sanitkami.

„EÚ vo svojej výhrade vyslovene uvádza, že tento princíp je potrebné uplatňovať široko, a nielen na záchrannú zdravotnú službu. Keďže list sa týka sanitiek, ako ďalší príklad uvádza EÚ dopravnú zdravotnú službu. Ak však Slovenská republika bude akceptovať pripomienky EÚ, bude musieť VšZP obstarávať napríklad aj ambulantných lekárov v jednotlivých obciach na Slovensku či nemocnicu univerzitného typu v Bratislave,“ upozorňuje Matej Polák z Asociácie záchrannej zdravotnej služby, ktorá má vážne výhrady k medializovaným vyjadreniam ministra. Polák tvrdí, že z listu EÚ nevyplýva žiadny právny dôvod na rušenie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ktoré v roku 2019 vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí minulý týždeň zopakoval, že bude nutné zmeniť našu legislatívu tak, aby nebola v rozpore s európskou. „Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby sa bude musieť zopakovať,“ zdôraznil s dôvetkom, že terajším prevádzkovateľom sa povolenia nemôžu odňať „zo dňa na deň“ a bude nutné sa s nimi dohodnúť, akým spôsobom budú službu poskytovať.

 


Minister avizuje reformu poistného systému

Stanovisko Európskej komisie týkajúce sa záchrannej zdravotnej služby môže odštartovať zmeny doterajšieho nastavenia systému v oblasti zdravotníctva. „Je potrebná legislatíva, ktorá nastaví jasné pravidlá v súlade s európskym právom, ktoré zadefinujú a zaistia transparentné a férové konanie a zaobchádzanie so všetkými subjektmi v oblasti zdravotníctva a s verejnými zdrojmi, ktoré sa v tejto oblasti prerozdeľujú,“ povedal predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák.

Jeho úrad už začal kontrolu tzv. záchrankového tendra a vyžiadal si kompletnú dokumentáciu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj všetkých zdravotných poisťovní. Túto kontrolou M. Hlivák označil za najdôležitejšiu v histórii ÚVO.

Krajčí avizuje prijatie zákona, ktorý zadefinuje potrebu verejného obstarávania. Zdôraznil, že verejné zdravotné poistenie je súčasťou sociálneho zabezpečenia štátu a zdravotné poisťovne musia verejne obstarávať. „To, ako je nastavený systém zdravotného poistenia na Slovensku, je veľmi problematické. Máme pred sebou veľa práce, ako zreformovať celý systém zdravotného poistenia na Slovensku, keďže potrebujeme naozaj upratať a nastaviť rovnocenné podmienky medzi štátnou poisťovňou a súkromnými poisťovňami,“ uviedol.

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dve novely zákonov - o zdravotných poisťovniach a o zdravotnom poistení. Okrem iného majú zaviesť všeobecnú definíciu výdavkov zdravotnej poisťovne na prevádzkové činnosti, ustanoviť pravidlá na použitie rezervného fondu zdravotnej poisťovne a upraviť prerozdeľovací mechanizmus tak, aby sa zvýšila miera spravodlivosti pri výkone verejného zdravotného poistenia. 

Zdroj: mediwebhnonline.sk

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.