Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

AZZS ČR a Nadační fond Kryštůfek podepsaly smlouvu, která umožní finanční pomoc pracovníkům ZZS

25.02.2020

AZZS ČR a Nadační fond Kryštůfek podepsaly smlouvu, která umožní finanční pomoc pracovníkům ZZS

 

 

Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a Nadační fond Kryštůfek na konci ledna podepsaly smlouvu, která umožní finanční pomoc současným i bývalým pracovníkům ZZS a jejich nejbližším.

 

 

Účelem nadačního fondu krom dalších aktivit je i podpora organizací, které jsou do zdravotnické záchranné pomoci zapojeny a poskytování podpory a pomoci v tíživé životní situaci současným i bývalým zaměstnancům zdravotnické záchranné služby dle zákona o ZZS a jejich rodinám. Nadační fond na základě této smlouvy koná veřejnou sbírku, jejímž účelem je: „Shromáždění finančních prostředků na podporu a pomoc pomoci v tíživé životní situaci současným i bývalým zaměstnancům.“

 

Z peněžních prostředků na Sbírkovém účtu budou výlučně na základě rozhodnutí a výslovného pokynu AZZS ČR vyplaceny formou příspěvku fyzickým osobám v následujících případech:

 • pozůstalé osobě z řad osob blízkých zdravotnickému pracovníku, která podala žádost Nadačnímu fondu, případně A ZZS ČR, a to v případě úmrtí zdravotnického pracovníka při poskytování zdravotnické záchranné služby, přičemž výše příspěvku může v takovém případě činit až 100 000,- Kč
 • zdravotnickému pracovníku, který při poskytování zdravotnické záchranné služby utrpěl pracovní úraz s vysokou pravděpodobností ztráty způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání ve zdravotnické záchranné službě, přičemž výše příspěvku může v takovém případě činit až 50 000,- Kč
 • zdravotnickému pracovníku, který při poskytování zdravotnické záchranné služby onemocněl nemocí z povolání s vysokou pravděpodobností ztráty způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání ve zdravotnické záchranné službě, přičemž výše příspěvku může v takovém případě činit až 50 000,- Kč
 • v případě zvláštního zřetele hodných podle rozhodnutí A ZZS ČR, přičemž výše příspěvku v takovém případě bude určena rozhodnutím A ZZS ČR

 

Jsem tomu osobně velmi rád, i když tato věc nepatřila mezi TOP 6 mezi pracovníky ZZS, kteří se účastnili ankety „Co vás pálí?“ na níž navázala 10. odborná konference KZ ZZS ČR, která nesla stejný název. Jsem tomu rád zejména proto, že já osobně jsem nadaci pro pracovníky ZZS postrádal už několik let a ve svém příspěvku na konferenci jsem založení nadace zařadil mezi tři TOP problémy, které jako nejpalčivější vnímám já, viz níže.

 1. Absence sociálního programu pro zaměstnance výjezdových skupin a operátorů ZOS v podobě výsluh, dřívějšího odchodu do důchodu, ozdravného pobytu v lázních, jednorázového odškodnění v případě odchodu ze ZZS pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání apod.
 2. Postrádám NADACI, která by pomohla pracovníkům ZZS a jejich rodinám s překonáním problémů spojených s nemocí, úrazem nebo smrtí. Nadaci, do které by každý zaměstnanec výjezdové skupiny ZZS a operátor ZOS odváděl ze svého platu třeba 0,5%.
 3. Problém ne nedostatečných, ale přímo směšných úhrad za poskytnutou péči ZZS ze strany zdravotních pojišťoven. Kapitační platba na občana.

 

AZZS ČR za tento počin DĚKUJI yes

 

Sigmund

 

 

 

 

Komentáře k článku
 • Zdeněk Reagovat 27.02.2020
  Trochu směšné částky ne, na dnešní dobu :D
  • Drahomír Sigmund Reagovat 27.02.2020
   Proti dosavadní NULE, to nevidím tak pesimisticky. Ale někdo vidí stejnou sklenici poloprázdnou, jiný naopak poloplnou. Nadační fond je potřeba nejdříve finančně naplnit.
 • Jan Kudela Reagovat 28.02.2020
  Uvádíte: Postrádám NADACI, která by pomohla pracovníkům ZZS a jejich rodinám... A nakonec je to pouze pro zdravotníky, na ostatní profese se jaksi zapomnělo. Komora záchranářů je určena pro NLZP, proč tedy podporujete lékaře a nikoliv THP, dělníky? Ano, tito zaměstnanci nemají nárok na nic.
  • Drahomír Sigmund Reagovat 28.02.2020
   Není to tak, že bychom apriori podporovali lékaře. Jsme skutečně komora pro NLZP. KZ ZZS ČR tu nadaci ani nezřídila, neměla na ta tom podíl a je to možná škoda. Zřídila ji AZZS ČR, která sdružuje všechny pracovníky ZZS. Je tedy potřeba se s dotazem obrátit na tuto organizaci. Pláčete pěkně, ale na špatném hrobě. Já jsem psal, že tuto nadaci vítám, neboť patřím mezi NLZP ze ZZS a na tom trvám. Pěkný den.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.