Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Aktuální znění zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání platné od 1. 9. 2017

01.09.2017

Aktuální znění zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání platné od 1. 9. 2017

 

V aktualitách ne webu komory jsem vás pravidelně informoval o průběhu přípravy, průběhu schvalovacího procesu a některých ustanovení X. novely zákona 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, která nabývá účinnosti právě dnes.

 

 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA ZDE

 

 

Novela vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech NLZP, nový katalog prací a vyhláška č. 39/200 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, jsou bohužel ještě nehotové a tak to po přechodnou dobu může vytvářet komplikace a nejasnosti.

 

Související články

 

X. novela zákona č. 96/2004 Sb. ruší kreditní systém pro získávání Osvědčení k výkonu profese bez odborného dohledu

 

Nový zákon o NLZP po 5 letech příprav nebude. Chystá se opět jen novela. Co nás čeká?

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku
 • Radek Svoboda Reagovat 05.09.2017
  Novela zákona zcela bezprecedentně nařizuje absolventům oboru zdravotnický záchranář nastoupit na rok do nemocnice na jim vyjmenované oddělení, než bude moci nastoupit k ZZS. Bohužel i těm, kteří studovat začínali dříve, než toto někoho vůbec napadlo. Retroaktivně se tedy mění podmínky pro tyto kolegy, z nichž někteří jsou již zaměstnanci ZZS na pozici řidiče a toto nařízení jim neumožní bez dalších ročních útrap postoupit na pozici zdravotnického záchranáře. Není možné tuto retroaktivitu napadnout?
  • Drahomír Sigmund Reagovat 06.09.2017
   To ustanovení je špatné, nicméně se bude vztahovat až na záchranáře, kteří zahájili studiím letos v září. Neplatí tedy zpětně.
   • Radek Svoboda Reagovat 07.09.2017
    Tak to je skvělé. Je to někde potvrzeno, že je toto ustanovení špatně nebo se bude ještě čekat na nějakou legislativní úpravu, která to v tom přijatelnějším znění popíše?
    • Drahomír Sigmund Reagovat 07.09.2017
     Musíte si přečíst zákon, je to tam:

     Cituji:

     "Ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, se nepoužije pro zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický záchranář přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona."
   • Drahomír Sigmund Reagovat 07.09.2017
    Omlouvám se za chybu. Nevztahuje se až na ty ZZ, kteří nabyli odbornou způsobilost před nabytím zákona. Tzn., že na studenty prváku, druháku a třeťáku se to bohužel vztahuje. Ne ale na ty, kteří dostudovali před 31. 8. 2017.
 • Radek Svoboda Reagovat 07.09.2017
  Nápad mám a myslím si, že z pera organizace, která zastupuje zdravotnické záchranáře by to mělo vyšší váhu. Jedná se o využití možnosti institutu "Odstranění tvrdosti" podle § 91b tohoto zákona. Snad to stojí za zvážení i odborům nebo AZZS. Přece jenom se jedná o kolegy, kterým momentálně stát hází klacky pod nohy.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.