Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

3.4.2015 - Informace z X. Sněmu KZ ZZS ČR a 7. mezinárodní konference KZ ZZS ČR - 10.4. přidáno video - TV

03.04.2015

3.4.2015 - Informace z X. Sněmu KZ ZZS ČR a 7. mezinárodní konference KZ ZZS ČR - 10.4. přidáno video - TV

 X. Sněm KZ ZZS ČR se

7. mezinárodní odbornou konferencí

jsou už minulostí

 

V pátek 27. 3. 2015 proběhl na Hrubé Vodě v příjemném Hotelu Akademie*** výroční  X. Sněm KZ ZZS ČR se 7. mezinárodní odbornou konferencí KZ ZZS ČR na téma „10 let s vámi a pro vás aneb budoucnost záchranářů je v komoře“. Po rezignacích prezidenta a viceprezidenta a řádném ukončení mandátu RKK byl letošní sněm volební.

 

Letos po dlouhé době proběhlo jednání X. Sněmu KZ ZZS ČR a 7. mezinárodní odborné konference v jednom dnu, což ale celé akci vůbec neubralo na důstojnosti, atraktivitě a zejména na kvalitě. Dokonce si dovolím tvrdit, že ta letošní akce patřila mezi vůbec ty nejlepší.

VIDEO - TV

Jednání sněmu bylo vedeno v naprosto pracovním duchu, bylo věcné a skončilo dosažením všech stanovených cílů a naplněním všech bodů programu. Zahraniční hosté odborné konference z Velké Británie a Polska byli vynikající a po jejich vyčerpávajících prezentacích ještě následovala smršť otázek, které hosté ochotně zodpověděli. K atraktivitě jejich sdělení přispěli i překladatelé, kdy zejména Bc. Tomáš Ježek, krom doplňování odborných termínů překladu z anglického jazyka svým výjimečným a nikým jiným nenapodobitelným vystoupením překládal kolegy z Polska (ač sám dle sdělení polsky neumí). Zde mu zase v případě nejasností pomáhal další člen komory a delegát sněmu a konference Piotr Forwarczny.

Celý sněm se jako obvykle řídil schváleným PROGRAMEM

Po navolení pracovních orgánů sněmu (viz Usnesení) přednesl dosluhující prezident komory Bc. Drahomír Sigmund ZPRÁVU O ČINNOSTI za rok 2014 a uplynulé období.

Poté delegáti sněmu vyslechli a bez připomínek přijali zprávu o hospodaření za rok 2014. Plánovaný a schválený rozpočet na rok 2014 byl na stránce příjmů naplněn v celkové výši 106,36 %. Plánované příjmy byly překročeny o více jak šest procent. Z celkových příjmů bylo vyčerpáno pouze 21,12 %, což je druhý nejlepší výsledek v historii. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že z velké míry to bylo dáno skutečností, že v roce 2014 jsme podruhé zpoplatnili účast na konferenci a sněmu a také jsme na konferenci umožnili účast nečlenům - samoplátcům. Z údajů je patrné, že vedení komory i v loni hospodařilo opět maximálně úsporně. Uspořené finanční prostředky jsou ukládány na spořicí účet komory.

Následně byli delegáti seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2015. Rozpočet komory na rok 2015 byl po dvou schválených návrzích drobných změn delegáty sněmu jako celek přijat.

Po schválení rozpočtu na rok 2015 byla provedena kontrola plnění Usnesení delegátů IX. Sněmu s konstatováním, že delegáti loňského sněmu nepřijali žádný úkol, jehož plnění či splnění by mohlo být delegáty letošního sněmu kontrolováno.

Protože v letošním roce končil mandát členům Revizní a kontrolní komise (RKK) a z důvodu, že na své funkce rezignovali prezident a viceprezident, pokračoval program sněmu volbou orgánů, konkrétně volbou prezidenta, viceprezidenta, volbou předsedy RKK a členů RKK. Prezident a viceprezident byli už podruhé za sebou voleni přímo všemi delegáty. U předsedy a členů RKK se o přímou volbu jednalo poprvé.

Volba prezidenta a viceprezidenta na období 2015 – 2017 dopadla takto:

 

Prezidentka KZ ZZS ČR:

Mgr. Marinella Danosová, DiS.

 

Viceprezident KZ ZZS ČR:

Mgr. Josef Škroch

 

Členové předsednictva: (2014 – 2017, tito byli zvoleni už vloni a pokračují)

Bc. Denisa Fertö

Mgr. Martin Spurný

Bc. Vladimír Jarušek

 

Volba předsedy RKK a členů RKK na období 2015 – 2018 dopadla takto:

 

Předseda RKK:

Bc. Oldřich Škorňák

 

Členové RKK:

Bc. Radomír Vlk

Bc. Drahomír Sigmund

 

Dosavadní historicky jediný prezident KZ ZZS ČR Bc. Drahomír Sigmund po své rezignaci na funkci již pochopitelně nekandidoval. Z trojice zakládajících členů tak jako poslední ukončil svoji činnost v předsednictvu komory (nikoliv v komoře) a vedení komory tímto aktem bylo od otců zakladatelů předáno do rukou nových, mladších, vzdělaných a neopotřebovaných kolegů. Bc. Drahomír Sigmund sice ještě byl delegáty X. Sněmu zvolen za člena RKK, to ale zejména proto, aby mohlo dojít k bezproblémovému předání veškeré rozsáhlé agendy nové prezidentce a předsednictvu. Postupně leč bezodkladně dojde k předání statutárního orgánu, dokumentace, archivu a kontaktů, které se za deset let své činnosti v komoře shromáždily.

Dalším bodem programu sněmu bylo jednání o návrzích delegátů sněmu, které v průběhu jednání předložili návrhové komisi. Celkem byly podány tři návrhy (viz Usnesení). Z toho byly dva návrhy delegáty sněmu přijaty a jeden návrh přijat nebyl.

 

Na závěr bylo přijato USNESENÍ X. Sněmu KZ ZZS ČR

 

Po vyčerpání programu X. Sněmu KZ ZZS ČR a přestávce na občerstvení začala dle přepokládaného časového harmonogramu v 15,30 hod. 7. mezinárodní odborná konference KZ ZZS ČR. Letošní mezinárodní konferenci jsme svým zaměřením pojali od předchozích let naprosto odlišně už tím, že se konala v den jednání sněmu. Chtěli jsme, aby byla oslavou 10. výročí KZ ZZS ČR. Proto jsme se snažili získat pár velmi zajímavých zahraničních hostů. Kolegyni ze západní Evropy, kterou byla MSc. Stefanie Frances Cormack, ředitelka Nadace Paramedických věd z Velké Británie a kolegy z východní Evropy, kterými byli pro změnu dva pánové prezident Polské Rady Ratowników Medycznych, Mgr. Klaudiusz Nadolny a mluvčí Polské Rady Ratowników Medycznych, Mgr. Ireneusz Szefraniec a jako správní hostitelé jsme každému z nich vyčlenili na přednesení sdělení a zodpovězení dotazů celou hodinu. Správnost našeho rozhodnutí potvrdili samotní delegáti konference, protože čas vyčleněný dotazům se nestal časem ticha, ale byl dotazy delegátů a odpověďmi přednášejících hostů ze zahraničí zcela naplněn. I z toho se dá dovodit, že jsme zaměření konference a hosty zvolili správně. Delegáti si odnesli velkou spoustu užitečných informací a měli neopakovatelnou možnost posoudit rozdíly mezi vzděláváním a výkonem profese zdravotnického záchranáře na „echt“ západě, kde historický vývoj nebyl narušen socialistickým inženýrstvím a v sousední východní zemi, která od sklonku roku 1989 začala stejně jako my na nové startovací čáře. Mohli jsme posoudit, co se nám více líbí u nich a co naopak jim u nás. Delegáti konference z obou vystoupení také zjistili, že tak, jak jsme měli uvedeno i v názvu konference je skutečně budoucnost zdravotnických záchranářů v profesní komoře  a je jedno, jestli na západě nebo na východě.

Začátek a závěr mezinárodní odborné konference patřil domácím přednášející. V úvodu konference vystoupil Bc. Drahomír Sigmund, který shrnul 10 let činnosti KZ ZZS ČR. Naopak na závěr konference vystoupil Bc. Ivo Novák z LZS Hradec Králové a mluvčí ZZS Královehradeckého kraje, který ve svém vystoupení poukázal na to, že ZZS jsou sice základní složkou IZS, nicméně jen ve chvílích, kdy je potřeba práce. V případě ohodnocení a uznání tomu tak už není. Také přednesl zajímavou myšlenku v podobě ujednocení stejnokrojů napříč všemi ZZS v ČR.

Po skončení programu mezinárodní konference, která se protáhla až do 18,50 hodin, následoval hned od 19,00 hodin společenský večer s rautem a zejména s živou hudbou, která byla pro všechny přítomné velmi příjemným překvapením a možná i proto se zábava protáhla až do třetí hodiny ranní.

 

V závěru bych rád poděkoval všem, kteří se konference a sněmu účastnili. Ještě jednou děkuji Davidovi Kloučkovi, který zajistil a v průběhu akce se staral o hosta z Velké Británie a Bc. Tomáši Ježkovi, který domluvil delegaci z Polska. Samostatné poděkování patří kolegovi Mgr. Josefu Škrochovi, který po celou dobu sněmu seděl u PC v roli zapisovatele a poté při konferenci seděl u PC a obsluhoval přednášky. Další samostatné poděkování si zaslouží i Daniel Hron, který celou akci fotil. Zvláštní poděkování směřuji dne suž bývalému členu RKK Pavlu Lampovi, DiS., za zvládnutí administrativní části přípravy konference a sněmu, za vyrobení certifikátů, vizitek a grafického návrhu všech dokumentů. V neposlední řadě děkuji vedení a personálu Hotelu Akademie, za vytvoření vynikajících podmínek pro naše jednání a reprezentativní pohoštění delegátů i našich hostí.

 

FOTOGALERIE

 

VIDEO - TV

Sigmund

Komentáře k článku
 • Bára Kvapilová Reagovat 11.04.2015
  VÁŽNÉ - NEVÁŽNÉ ZAMYŠLENÍ ZE SLUŽBY… ANEB KDYŽ SE ČEKÁ NA VÝJEZD…

  Přátelé, kamarádi!
  Tak je dneska krásný jarní slunečný den (kupodivu i v Rožnově pod Radhoštěm). Čekám na výjezd, stejně tak, jak mnoho z vás (já už marně 10 hodin ), což jste na tom mnozí asi hůře. A když už tak čekám, tak si v horizontální poloze přemýšlím, vážně – nevážně nad těmi 10 roky života Komory. Deset let není málo a není hodně – v životě člověka 1/8, 1/9 životní pouti. Mám dvojčata (Klárku a Ondráška) a je jim také deset let, a tak srovnání se nabízí. První krůčky mají dvojčata i Komora za sebou. Předškolní léta jsme rovněž zvládli bez větších komplikací a nastala léta školní. Přibyli noví kamarádi a i členská základna se pomalu rozrůstala a určitě přibudou i další. Tak jak se rodila naše profese v sanitních vozech a sestry z ARO se měnily za zdatné záchranáře, bylo dobré a potřebné založit i profesní sdružení. Profesní komoru, která se bude měnit s potřeby nás – záchranářů. Měnit tak, aby ji bylo slyšet tam, kde je třeba, měnit tak, aby ji bylo vidět, tam kde je třeba. Měnit tak, aby byla pomocníkem a rádcem nás všech a obhájcem našich práv. Je to moc, nebo málo?
  Malinko jsem na letošním jubilejním srazu postrádala „známé tváře“ z minulosti. Je to škoda. Už jen proto, že mnozí z nich velmi aktivně připojili ruku k dílu a byli komoře zdatnými „vychovateli“. Bylo by dobré slyšet, že se jim dařilo. Chápu, že dnešní doba je velmi náročná a sama jsem se neúčastnila všech sněmů, ale přeci jen X. sněm, samotné číslo, vybízí k určité sebereflexi. A tak mne tak napadá, když už jsme u toho toku myšlenek… ať si každý zkusí popřemýšlet, jak sám přispěl k „výchově“ v desetiletém životu Komory.
  Myšlenka mimo: Návštěvníci na sněmu z ciziny – super nápad! Jen tak dál! Osobně se mi nejvíc líbil Mgr. Klaudiusz Nadolny (telefonní číslo už mám ).
  Tečka na závěr. Kdo jste byl na sněmu, slyšel jste, že Bára hýřila mnoha nápady a připomínkami a tak jeden poslední na závěr…slibuji jen jeden… Volba orgánů Komory… nijak nekomentuji, kdo chtěl, mohl se vyjádřit na Sněmu. Ale nápad pro příští volební období: nebylo by možná špatné, aby se jednoho volebního období ujal vždy jeden KRAJ. Jeden kraj revizní komise, druhý kraj orgány. Vyzkoušet si budou moci všichni aktivní práci pro Komoru, každý kraj po určité období bude mít za Komoru zodpovědnost, zodpovědnost i za členskou základnu, která by se tak mohla navýšit. Ať každý kraj předvede, co umí. Ať si zvolí do vedení ty, které považuje za nejschopnější a zcela určitě by byla snazší i organizace práce z jednoho místa republiky. Možná jen nápad, možná nápad k zamyšlení. To už nechám na každém z vás.
  Za chvilku mi končí směna a s dvojčaty jdu psát úkol a vám všem jsem napsala toto vážné nevážné jarní zamyšlení… Komoře a vám všem hodně zdaru v nelehké práci a pěkný jarní víkend Bára
  • Lucie Plachá Reagovat 17.04.2015
   Ahoj Baru,

   pokusím se jen stručně ozvat k Tvému nápadu, který by se mi byl býval i líbil - přesto bude však moje reakce ze soudku "hledá důvody, proč to nejde".
   Především bychom museli dost zásadně změnit volební řád, celý jeho demokratický charakter. Možná si tu konkrétní cestu umí představit někdo z Vás, kdo máte formální věci komory víc pod kůží, mně to však moc nejde.
   Dalším problémem je dosud obrovsky disproporční zastoupení krajů v celé členské základně - v případě krajů, které by daly potřebný počet lidí dohromady s odřenýma ušima, se dá jen těžko s čistým svědomím operovat v rovině: "svěříme odpovědnost za chod KZZ do těch nejlepších z dostupných rukou". No a pak jsou tu kraje, kde nelze ani to.
   Snad je mi rozumět.

   Ať je v Rožnově pořád hezky! :)
   Lucie

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.