Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

27. 3. 2013 - Už zítra 5. konference a VIII. Sněm KZ ZZS ČR

27.03.2013

27. 3. 2013 - Už zítra 5. konference a VIII. Sněm KZ ZZS ČR


VIII. SNĚM KZ ZZS ČR

spojený s

5. odbornou konferencí na téma

Práce na ZZS z pohledu jednotlivých profesí,
z pohledu OUP a dalších složek IZS
Datum: 28.3. - 29.3.2013

Místo: Hrubá Voda - Hotel Akademie***


Program a časový harmonogram 5. odborné konference
a
VIII. Sněmu KZ ZZS ČR 28. 3. - 29. 3. 2013
Čtvrtek 28. 3. 2013 – program prvního dne, 5. odborná konference

08,30 – 09,30 hod. …registrace účastníků s občerstvením (coffeebreak)


09,30 – 09,45 hod. …zahájení 5. odborné konference KZ ZZS ČR
……….Bc. Drahomír Sigmund, prezident KZ ZZS ČR


09,45 – 10,30 hod. - I. blok přednášek
předsedající: Mgr. Martin Spurný, Ivana Rokosová, DiS.

09,45 – 10,15 hod. …Mimořádná událost Frenštát pod Radhoštěm – pohled záchranáře
………Pavel Schwarz, DiS., záchranář ZZS MSK a dobrovolný hasič

10,15 – 10,30 hod. …Mimořádná událost Frenštát pod Radhoštěm – pohled psychologa
………PhDr. Lukáš Humpl, psycholog, tiskový mluvčí a záchranář ZZS MSK

10,30 – 10,45 hod. …diskuze k I. bloku přednášek


10,45 – 10,55 hod. krátká přestávka


10,55 – 11,45 hod. - II. blok přednášek
předsedající: Mgr. Radek Benda, Bc. Denisa Fertö, DiS.

10,55 – 11,10 hod. …Co nabízí UP záchranné službě, OUP FN OL
………Bc. Michaela Gehrová, vrchní sestra OUP FN Olomouc

11,10 – 11,25 hod. …Přínosy urgentního příjmu - OUP FN OL
………Bc. Petr Kříž, záchranář ZZS OK a záchranář OUP FN OL

11,25 – 11,45 hod. …O záchranné službě /údolí suchých kostí/
………MUDr. Jiří Franz, lékař ZZS HMP, Bc. Linda Franzová, USZS SK

11,45 – 12,00 hod. …diskuze k II. bloku přednášek


12,00 – 13,00 hod. přestávka na oběd
výběr ze tří jídel, objednávky budou probíhat u registrace


13,00 – 14,30 hod. - III. blok přednášek
předsedající: Mgr. et Bc. Pavel Böhm, Lucie Plachá, DiS.

13,00 – 13,15 hod. …Není vše tak, jak se na první pohled může zdát
………Pavel Lampa, DiS., operátor KZOS a záchranář ZZS OK

13,15 – 13,30 hod. …Od banality k neúspěšné KPR v posádce RZP, kazuistika
………Bc. Lenka Santlerová, záchranář ZZS ZK

13,30 – 13,45 hod. … KPR v posádce RZP
………Mgr. Petr Matouch, záchranář, operátor a vedoucí odd. krizové přípravy ZZS OK

13,45 – 14,00 hod. … Nesmrtelnost operátora
………Bc. Helena Suchá, DiS., operátor KZOS ÚK

14,00 – 14,15 hod. …Pohled řidiče ZZS
………Bc. Martin Machala, DiS., záchranář a řidič ZZS OK

14,15 – 14,30 hod. …Odborná praxe na ZZS z pohledu studenta záchranáře
………Mgr. Marinella Danosová, DiS., Fakulta zdravotních věd UP OL

14,30 – 14,40 hod. …diskuze k III. bloku přednášek


14,40 – 14,55 hod. přestávka na občerstvení (coffeebreak)


14,55 – 15,55 hod. - IV. blok přednášek
předsedající: Mgr. Marinella Danosová, DiS., Bc. Tomáš Bortl, DiS.

14,55 – 15,10 hod. …Mezinárodní vyhledávací a záchranné týmy
………nprap. Dalibor Palička, inspektor PO HZS MSK

15,10 – 15,25 hod. … Záchranářská kynologie u MP
………Aleš Dvořák, vedoucí skupiny kynologie u MP Ostrava

15,25 – 15,40 hod. …V cizí kůži
………Ivana Rokosová, DiS., záchranář ZZS OK

15,40 – 15,55 hod. …Práce operátora ZOS aneb nejsme svičené opice
………Bc. Denisa Fertö, DiS., operátor KZOS ZZS OK

15,55 – 16,10 hod. …diskuze k IV. bloku přednášek


16,10 – 16,15 hod. krátká přestávka


16,15 – 17,05 hod. - V. blok přednášek
předsedající: Roman Pavelka, DiS., Pavel Lampa, DiS.

16,15 – 16,30 hod. … Kdo je a jak to vidí inspektor provozu ZZS
………Mgr. Radek Benda, inspektor provozu a záchranář ZZS ASČR Praha Západ

16,30 – 16,40 hod. … Specifika spolupráce s LZS
………Bc Aleš Koranda, vrchní sestra LZS, záchranář ZZS OK

16,40 – 16,55 hod. … Specializační vzdělávání v Oboru urgentní medicína
………Bc. Radomír Vlk, záchranář ZZS HMP

16,55 – 17,05 hod. …Krizové řízení jako součást ZZS
………Mgr. et Bc. Pavel Böhm, ČVUT v Praze, Katedra lékařských a humanitních oborů

17,05 – 17,15 hod. …diskuze k V. bloku přednášek


17,15 hod. přepokládané ukončení konference


19,00 – 01,00 hod. společenský večer s rautem, hudbou a tancem


Pátek 29. 3. 2013 – program druhého dne, jednání VIII. Sněmu KZ ZZS ČR


07,30 – 09,00 hod. snídaně


09,00 – 09,15 hod. …zahájení VIII. Sněmu KZ ZZS ČR
……….prezident KZ ZZS ČR, Bc. Drahomír Sigmund

09,15 – 12,00 hod. …jednání VIII. Sněmu dle schváleného programu


12,00 – 13,00 hod. přestávka na oběd


13,00 – 15,00 hod. … jednání VIII. Sněmu dle schváleného programu


15,00 – 15,30 hod. přestávka na občerstvení (coffeebreak)

15,30 hod. po občerstvení na cestu je přepokládaný konec VIII. Sněmu. Pokud dojde k vyčerpání bodů programu dřív, bude konec dřív.Informace a organizační pokyny:


1. Konference bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání dle platné legislativy jak pro aktivní, tak i pro pasivní účastníky konference a sněmu.

2. VIII. Sněmu komory s odbornou konferencí se jako i v letech předchozích mohou účastnit jen členové KZ ZZS ČR s řádně uhrazeným členským příspěvkem na rok 2013 (studenti a pasivní členové 300,- Kč a zaměstnanci 500,-Kč) ZVLÁŠŤ před registrací na sněm a konferenci klasicky na účet komory č. 35-5931400267/ 0100 nebo přes naši platební bránu PAYU. Nezapomeňte do variabilního symbolu napsat své číslo v komoře. Máte jej uvedeno na odznaku i na papírové registraci, které jste při vstupu do komory obdrželi. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu (max. 110 lidí) a kapacita ubytování přímo na hotelu je 76 osob (v případě vyššího počtu zájemců o ubytování, lze ubytování stejně jako v letech předchozích zajistit na zámku ve Velké Bystřici). Členové KZ ZZS ČR měli přednostní právo rezervace do 28. 2. 2013. Termín přednostní rezervace na odbornou konferenci (ne na sněm) pro členy sice vypršel, nicméně se mohou stejně jako nečlenové ještě o poslední volná místa ucházet.

3. POZOR NOVINKA Od 1. 3. 2013 se na konferenci mohou registrovat i NEČLENOVÉ KZ ZZS ČR. Na email konference@komorazachranaru.cz zašlou vyplněný FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY na 5. odbornou konferenci a provedou platbu konferenčního poplatku a případného nocležného dle počtu objednaných noclehů.

4. Členové komory při jakékoliv korespondenci s komorou uvádějte za jménem VŽDY i své registrační číslo v komoře

5. Registrace bude brána jako závazná a bude potvrzena až po uhrazení poplatků za konferenci a ubytování!!! Proto doporučujeme provést platbu hned po odeslání registrace na vzdělávací akci.

6. Konference a sněm jsou letos zpoplatněny pro členy KZ ZZS ČR částkou 499,- Kč + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) - členové budou mít v ceně 499,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek v podobě diagnostické svítilny, 3 x coffeebreak, 2 x oběd a společenský večer s rautem, hotelové služby. Z výčtu je patrné, že poplatek nepokryje ani skutečné náklady a členové komory budou mít opět část nákladů dotovaných z prostředků komory.

Pro nečleny KZ ZZS ČR účastníky konference jsme stanovili částku na 699,- Kč + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) - nečlenové mají v ceně 699,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek v podobě diagnostické svítilny, 2 x coffeebreak, 1 x oběd a společenský večer s rautem, hotelové služby. Ani u nečlenů není cena stanovena pro zisk komory, ale výhradně na úhradu skutečně vynaložených nákladů.


Ceník konference

Člen KZ ZZS ČR:
a) účast na obou dnech 499,- Kč + ubytování 600,- Kč/noc.
b) účast na konferenci 349,- Kč + ubytování 600,- Kč/noc.
c) účast jen na sněmu 149,- Kč

Nečlen KZ ZZS ČR
a) účast na konferenci bez společenského večera 499,- Kč + ubytování 600,- Kč/noc. (jedná se o nocleh ze středy na čtvrtek z 27. 3. - 28. 3. 2013)
b) účast na konferenci včetně společenského večera 699,- Kč + ubytování 600,- Kč/noc.

Platbu lze provést dvěma způsoby:
a) klasicky na účet KZ ZZS ČR č. ú.: 35-5931400267/0100, variabilní symbol 282932013
b) ON-LINE systémem PAYU na hlavní stránce webu komory, variabilní symbol 282932013


Registrace účastníka bude provedena až na základě provedené platby!!!

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY člena KZ ZZS ČR

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY nečlena KZ ZZS ČRStornopolatky

a) storno do 31. 1. 2013 návrat 80% z celkové uhrazené částky
b) storno do 28. 2. 2013 návrat 50% z celkové uhrazené částky
c) storno do 15. 3. 2013 návrat 25% z celkové uhrazené částky
d) storno po 15. 3. 2013 návrat 10% z celkové uhrazené částky


AKTUALITA – První oznámení sněmu
Pro připomenutí, jak to na akcích komory vypadá, vám zde vkládám odkazy na minulé sněmy, konference a společenské večery

fotky z I. Sněmu 2006 a večerního posezení
a
fotky z II. Sněmu 2007
a
fotky z III. Sněmu 2008
a
fotky z I. Odborné konference 2009 a společenského večeru a z IV. Sněmu 2009
a
Souhrnná zpráva z V. Sněmu spojeného s mezinárodním kongresem
fotky z mezinárodní konference 2010 a společenského večera po mezinárodní konferenci a fotky z V. Sněmu 2010
a
Souhrnná zpráva z VI. Sněmu spojeného s 3. odbornou konferencí s workshopy
Fotodokumentace z 3. odborné konference s workshopy a společenského večera a VI. Sněmu KZ ZZS ČR
a
Souhrnná zpráva z VII. Sněmu a fotodokumentace z VII. Sněmu 2012 a 4. odborné konferenceJménem vedení KZ ZZS ČR

zve a na osobní setkání se velmi těší


Bc. Drahomír Sigmund
prezident KZ ZZS ČR

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.