Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

16. 10. 2015 - Nová doporučení pro resuscitaci ERC 2015

16.10.2015

16. 10. 2015 -  Nová doporučení pro resuscitaci ERC 2015

 

 

 

 

 

Nová doporučení pro resuscitaci ERC 2015

Jenom v Evropě může být každoročně zachráněno 

více než 100 000 životů navíc!

 

Srdeční zástava postihuje v Evropě přibližně 500 000 lidí ročně. Poskytnutí pomoci těm, kteří jsou na umření ještě příliš mladí, je přitom velmi jednoduché. Při provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR) laickými zachránci se šance na přežití srdeční zástavy zvyšuje asi 2 až 3krát. V celé Evropě je ale v současné době poskytována laická resuscitace jenom u jednoho z pěti případů srdeční zástavy. Zvýšením počtu zahájených resuscitací můžeme v Evropě zachránit dalších 100 000 životů ročně navíc. Nové doporučené postupy pro resuscitaci vydávané Evropskou resuscitační radou (ERC) mají za úkol tohoto výsledku dosáhnout.

 

guidelines cpr 2015

 

Dne 15. října 2015 byly zveřejněna nová doporučení pro resuscitaci ERC 2015, která jsou založená na nových vědeckých důkazech publikovaných od poslední revize doporučení v roce 2010. Pro laické zachránce zůstává klíčová myšlenka velmi jednoduchá. Prof. Maaret Castrén, předsedkyně ERC, říká: “Okamžitě stlačujte hrudník do dostatečné hloubky a rychle! Neztrácejte drahocenný čas! Pokud postižený nereaguje a nedýchá normálně, stlačujte střed hrudníku do hloubky minimálně 5 cm frekvencí 100 až 120 stlačení za minutu.“

Stlačování hrudníku je v rámci resuscitace vůbec nejdůležitější činností. Zvládne to každý, dokonce i děti. 

Tento jednoduchý postup je bezpečný a velmi zvyšuje šanci na přežití. Laici, kteří jsou vyškoleni a mohou provádět umělé dýchání, střídají stlačování hrudníku s umělými vdechy v poměru 30 : 2. I v případech, kdy není umělé dýchání prováděno, je srdeční masáž nejdůležitější činností. Bez stlačování hrudníku dochází během 5 minut od kolapsu k nevratnému poškození mozkových buněk.

Při tvorbě nových doporučení pro resuscitaci bylo v roce 2015 zrevidováno mnoho studií, které se zabývaly účinností různých resuscitačních procesů. Všechny studie, které poskytly přesvědčivé vědecké důkazy nebo potvrdily možnost léčbu zjednodušit, byly do nových doporučení použity. Kromě kvalitní srdeční masáže a zvyšování dostupnosti automatizovaných externích defibrilátorů (AED), které dnes najdeme na řadě veřejně přístupných míst, je kladen důraz na kvalitní výcvik v základní neodkladné resuscitaci s případným použitím AED nebo bez něj. Nová doporučení ERC 2015 kladou velký důraz na používání AED, jehož obsluha je jednoduchá a díky hlasové nápovědě přístroj provede zachránce celým postupem až k dodání defibrilačního výboje, který je v časné fázi resuscitace velmi důležitý a mnoha lidem může zachránit život.

Doporučení pro resuscitaci ERC 2015 potvrzují význam dalších úkonů během resuscitace, které zajišťují profesionální zachránci. Mezi tyto postupy patří správné zajištění dýchacích cest, farmakologická léčba nebo terapeutická hypotermie po obnovení krevního oběhu. Cílená regulace tělesné teploty po dobu minimálně 24 hodin po obnovení spontánního oběhu značně zvyšuje šance na úplné zotavení mozkových funkcí.

Okamžitě zahájené a dostatečně hluboké komprese hrudníku, včasná defibrilace, zajištění dýchacích cest a cílená regulace tělesné teploty po resuscitaci mají v doporučených postupech pro resuscitaci 2015 svoje nezastupitelné místo. Prof. Castrén dodává: „Pokud by všichni laici i zdravotníci absolvovali správnou přípravu a dokázali používat získané znalosti a dovednosti v praxi, mohli bychom v Evropě zachránit navíc dalších 100 000 životů ročně.“

Další informace, originální znění doporučených postupů a léčebné algoritmy pro laické i profesionální zachránce budou k dispozici zdarma na resuscitace.cz nebo erc.edu.

European Resuscitation Council vzw

Zdroj: Česká resuscitační rada

 

Od MUDr. Ondřeje Fraňka na jeho webu zachrannasluzba.cz

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.