Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

15. listopadu vyšla novela zákona č. 96/2004 Sb. Řidičům ZZS, kteří při práci dostudují záchranáře, odpouští praxi na ARO, JIP a OUP.

17.12.2018

15. listopadu vyšla novela zákona č. 96/2004 Sb. Řidičům ZZS, kteří při práci dostudují záchranáře, odpouští praxi na ARO, JIP a OUP.

 

 

 

Poslední, myslí, že už jedenáctá novela zákona č. 96/2004 Sb. vyšla ve sbírce zákonů. Jedná se o malou novelu, která měla za cíl odstranit zejména ustanovení týkající se čínské medicíny, které se do zákona dostalo při loňské velké novelizaci k 1. 9. 2017. Jednalo se terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny.

 

 

Z novely vyplývá:

  1. že zdravotnický záchranář, který získal odbornou způsobilost po 1. 9. 2017, musí i nadále absolvovat praxi u lůžka.
  2. že zdravotnický záchranář získal automatickou odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka
  3. že řidič ZZS, který si během výkonu profese dostudoval zdravotnického záchranáře a získal odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře, nebude muset podstoupit roční praxi u lůžka

Změny jsem vyznačil přímo v textu níž.

Zejména ustanovení o řidičích velmi mírně zmírnilo tvrdost a nesmyslnost odst. 4 § 18. Řidičům, kteří si dostudují při práci zdravotnického záchranáře a získají místo zdravotnického záchranáře, nebudou muset odejít ze ZZS do nemocnice na praxi nebo nebudou muset mít dvě zaměstnání, a to na ZZS jako řidič a v nemocnici jako záchranář pro získání praxe.

Nicméně KZ ZZS ČR požadovala v rámci této novelizace naprosté zrušení odst. 4, nebo alespoň umožnění získání praxe i na ZZS pod odborným dohledem v posádkách s lékařem. Více v aktualitě ze zasedání vedení, kde jsou přesná znění požadavků.

 

§ 10

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka se získává absolvováním a) akreditovaného zdravotnického bakalářského nebo magisterského studijního oboru sociálního zaměření,

 b) studia

1. na vyšších odborných školách v oborech nebo programech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo

2. na vysokých školách v oborech se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku a akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotně-sociální pracovník, akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotně-sociální pracovník, podmínka absolvování, akreditovaného kvalifikačního kurzu neplatí, jde-li o osobu s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky nebo zdravotnického záchranáře

c) specializačního studia v oboru zdravotně-sociální péče po získané odborné způsobilosti všeobecné sestry podle § 5. (2) Za výkon povolání zdravotně-sociálního pracovníka se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se zdravotněsociální pracovník podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta.

 

§ 18

 Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře se získává absolvováním a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů, b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019, nebo c) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický záchranář, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999.

(2) Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra podle § 5 a specializovanou způsobilost v oboru sestra pro intenzivní péči a byl členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech.

(3) Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné, léčebné a diagnostické péči.

(4) Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu, tato podmínka neplatí, pokud odbornou způsobilost podle odstavce 1 získal zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle § 35 a toto povolání vykonával v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby nejméně po dobu 5 let v posledních 7 letech předcházejících odborné způsobilosti podle odstavce 1

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.