Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

13. 3. 2014 PROGRAM 6. odborné konference KZ ZZS ČR

15.02.2014

13. 3. 2014 PROGRAM 6. odborné konference KZ ZZS ČR

 

 

 

 

 

 

**********

Program 6. odborné konference a IX. Sněmu - 2 dny

 

Program 6. odborné konference - 1 den

 

POZVÁNKA na 6. odbornou konferenci KZ ZZS ČR

 

 **********

 

 

IX. SNĚM  KZ ZZS ČR

 

spojený s

 

6. odbornou konferencí na téma

 

Problémy ZZS v ČR a hledání východisek

aneb

"Amatéři soupeří, profesionálové spolupracují"

 

 

 

Datum: 28. 3. - 29. 3. 2014

 

 

Místo: Olomouc  - Hesperia Hotel***

 

 

 

 

Předpokládaný harmonogram dvoudenní akce:

 

 

Pátek 28. 3. 2014 – 6. odborná konference

 

09,00 – 09,45 hod.          registrace účastníků s občerstvením (coffeebreak)

 

09,45 – 10,00 hod.          zahájení konference a přivítání hostí

 

10,00 – 11,00 hod.          I. blok přednášek – postavení lékaře v systému ZZS ČR

 

11,00 – 12,15 hod.          panelová diskuze k I. bloku přednášek

 

12,15 – 13,30 hod.          přestávka na oběd

 

13,30 – 14,30 hod.          II. blok přednášek – postavení zdravotnického záchranáře/všeobecné                                                                                                                                                                                                           sestry v systému ZZS ČR

 

14,30 – 15,15 hod.          panelová diskuze k II. bloku přednášek

 

15,15 – 15,30 hod.          přestávka

 

15,30 – 16,00 hod.          III. blok přednášek – postavení řidiče ZZS v systému ZZS ČR

 

16,00 – 16,30 hod.          diskuze k III. bloku přednášek

 

16,30 – 16,45 hod.          přestávka s občerstvením (coffeebreak)

 

16,45 – 17,45 hod.          IV. blok přednášek – paradoxní situace

 

17,45 – 18,00 hod.          diskuze k IV. bloku přednášek

 

18,00 hod.          závěr konference

 

 

19,00 – 01,00 hod. společenský večer s rautem

 

 

 

 

Sobota 29. 3. 2014 – IX. Sněm KZ ZZS ČR

 

 

07,30 – 09,00 hod.          snídaně

 

09,00 – 09,15 hod.          zahájení IX. Sněmu KZ ZZS ČR

 

09,15 – 12,00 hod.          jednání IX. Sněmu dle schváleného programu

 

12,00 – 13,00 hod.          přestávka na oběd

 

13,00 – 15,00 hod.          jednání IX. Sněmu dle schváleného programu

 

15,00 – 15,30 hod.           přestávka na občerstvení (coffeebreak)

 

15,30 – 17,30 hod.          jednání IX. Sněmu dle schváleného programu

 

 

 

 Organizační pokyny:

 

1. Nastávající IX. Sněm KZ ZZS ČR jsme se usnesli na zasedání vedení KZ ZZS ČR dne 3. 10. 2013 a i přesto, že sněm letos bude volební, tak jsme se rozhodli akci uspořádat stejně jako v minulých letech ve dvou dnech. První den bude vyhrazen pro 6. odbornou konferenci a druhý den pro jednání IX. Sněmu.  Bližší harmonogram a seznam přednášek a přednášejících bude upřesněn cca 14 dní před akcí. Už nyní ale předestíráme, že na konferenci budeme zvát mnoho velmi zajímavých hostí z oblasti ZZS, PNP, MZ ČR, ČLK, Zdravotního výboru PS PČR, Asociace krajů a další, se kterými bychom měli nalézt východiska pro zlepšení postavení ZZS a jejich zaměstnanců.

2. Samozřejmě, že konference bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání dle platné legislativy jak pro aktivní, tak i pro pasivní účastníky konference a sněmu.

3. IX. Sněmu komory s odbornou konferencí se jako i v letech předchozích mohou účastnit jen členové KZ ZZS ČR s řádně uhrazeným členským příspěvkem na rok 2014 (studenti a pasivní členové 300,- Kč a zaměstnanci 500,-Kč) k termínu do konce měsíce února na účet komory č. 35-5931400267/ 0100 tak, aby jejich platba byla vidět ve výpisu z banky ještě před konáním akce. Nezapomeňte do variabilního symbolu napsat své číslo v komoře. Máte jej uvedeno na odznaku i na papírové registraci, které jste při vstupu do komory obdrželi. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu max. 140 lidí. Kapacita ubytování přímo na hotelu by měla být dostačující pro všechny zájemce. Členové KZ ZZS ČR mají přednostní právo rezervace do 28. 2. 2014, kterou provedou na email konference@komorazachranaru.cz. Zašlou vyplněný FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY a provedou platbu konferenčního/sněmovního poplatku a případného nocležného dle počtu objednaných noclehů.

4. POZOR NOVINKA  - Od 1. 3. 2014 se na konferenci mohou registrovat i NEČLENOVÉ KZ ZZS ČR a letos i lékaři. Registraci provedou na email konference@komorazachranaru.cz zašlou vyplněný FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY na 6. odbornou konferenci a provedou platbu konferenčního poplatku a případného nocležného dle počtu objednaných noclehů. 

5. V případě zájmu aktivní účasti tuto konzultujte co NEJDŘÍVE emailem na info@komorazachranaru.cz, abychom mohli dávat dohromady odborný program konference. Téma konference je „Problémy ZZS v ČR a hledání východisek“. Chtěli bychom diskutovat zejména setrvalý úbytek lékařů v systému ZZS ČR a následné přenášení indikací a odpovědnosti na NLZP v posádkách RZP, jaké to přináší situace a co s tím do budoucna. Nastavení systému poměru lékařů v systému a nastavení systému odpovídajícího vzdělávání pro NLZP ze ZZS.

Aktivní účast (přednášející) nehradí konferenční poplatek. Hradí si jen případné ubytování dle počtu objednaných noclehů.

6. Žádáme členy komory, aby při jakékoliv korespondenci s komorou uváděli za svým jménem VŽDY i své registrační číslo v komoře. Je to pro nás veliké usnadnění práce.

7. Registrace bude brána jako závazná a bude potvrzena až po uhrazení poplatku za konferenci a ubytování!!!

8. Konference a sněm jsou letos stejně jako vloni zpoplatněny pro členy KZ ZZS ČR částkou 499,- Kč (350,- Kč konference a 149,- Kč sněm) + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) - členové budou mít v ceně 499,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek, 3 x coffeebreak, 2 x oběd, společenský večer s rautem a hotelové služby. Z výčtu je patrné, že poplatek nepokryje ani skutečné náklady a členové komory budou mít opět část nákladů dotovaných z prostředků komory. Právě proto je důležité, aby ještě před akcí měli uhrazen členský příspěvek na rok 2014.

Pro nečleny KZ ZZS ČR účastníky konference jsme stanovili částku na 699,- Kč (499,- Kč konference a 200,- Kč společenský večer) + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) - nečlenové mají v ceně 699,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek, 2 x coffeebreak, 1 x oběd, společenský večer s rautem a hotelové služby. Ani u nečlenů není cena stanovena pro zisk komory, ale výhradně na úhradu skutečně vynaložených nákladů.

 

 

Ceník konference

 

Člen KZ ZZS ČR:

a) účast na obou dnech 499,- Kč + ubytování se snídaní *650,- Kč/noc.

b) účast na konferenci 350,- Kč + ubytování se snídaní *650,- Kč/noc.

c) účast jen na sněmu 149,- Kč

 

Nečlen KZ ZZS ČR:

a) účast na konferenci bez společenského večera* 499,- Kč + ubytování se snídaní *650,- Kč/noc.

b) účast na konferenci + společenský večer 699,- Kč + ubytování se snídaní *650,- Kč/noc.

*Možnost bez společenského večera je určena zejména pro ty, kterým bude účast na vzdělávací akci hradit zaměstnavatel nebo škola. Společenský večer si pak účastník může jednoduše doplatit sám poté, co mu konferenční poplatek zaměstnavatel nebo škola uhradí.

*Cena je proti běžnému ceníku hotelu pro účastníky konference snížena o 25%, ale pouze za předpokladu objednání a uhrazení nocležného přes KZ ZZS ČR.

 

 

Platbu lze provést dvěma způsoby:

a) klasicky na účet KZ ZZS ČR č. ú.: 35-5931400267/0100, variabilní symbol 282932014

b) ON-LINE systémem PayU na hlavní stránce webu komory, variabilní symbol členské číslo (jen u členů KZ ZZS ČR, ostatní a zapomnětliví členové nezadávají nic)

 

Registrace účastníka bude provedena až

na základě uskutečněné platby!!!

 

Formulář přihlášky člena ZDE

 

Formulář přihlášky nečlena ZDE

 

 

Stornopolatky:

 

a) storno do 31. 1. 2014 návrat 80% z celkové uhrazené částky

b) storno do 28. 2. 2014 návrat 50% z celkové uhrazené částky

c) storno do 15. 3. 2014 návrat 25% z celkové uhrazené částky

d) storno po 15. 3. 2014 návrat 10% z celkové uhrazené částky

 

 

Fotografie ze všech minulých akcí KZ ZZS ČR naleznete na

webu komory ve FOTOGALERII

 

 

 

Jménem vedení KZ ZZS ČR

 

zve a na osobní setkání se velmi těší

 

 

Bc. Drahomír Sigmund

prezident KZ ZZS ČR

 

 

 

Přidáno 15. 2. 2014 - SBORNÍK KONFERENCE

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

vzhledem k tomu, že letošní, již 6. odborná konference bude přinášet mnoho zajímavých informací a přednášející budou hlavně z řad pozvaných hostí, nebude příliš prostoru pro „běžná“ sdělení plénu. Věříme však, že mnozí z Vás byste se chtěli podělit o zajímavosti z Vaší praxe či výzkumu s celou odbornou společností. Přichystali jsme pro Vás možnost prezentace.

K aktivnímu přednesu Vašeho příspěvku možná nedojde, ale Váš příspěvek zařadíme do Sborníku abstrakt z 6. Odborné konference KZ ZZS ČR. Sborník bude opatřen ISBN číslem a zařazen do systému Národní knihovny ČR, jak již bylo činěno v předchozích letech.

Abychom podpořili budoucí záchranáře, kteří se blíží k ukončení studia, nebo již záchranáře, kteří studium v posledních třech letech ukončili (ať na vysoké nebo na vyšší odborné škole), připravili jsme do sborníku sekci Závěrečných prací. V této sekci můžete prezentovat formou abstraktu či výtahu svoji závěrečnou práci. Doporučujeme hlavně studentům, kteří se chystají ke státním závěrečným zkouškám či absolutoriu.

 

Sborník bude rozdělen do těchto sekcí:

-          vyžádané příspěvky

-          sekce urgentní medicína a medicína katastrof

-          sekce vzdělávání v oblasti přednemocniční a nemocniční neodkladné péče

-          sekce krizového řízení a ochrany obyvatelstva

-          sekce ekonomika a management v oblasti PNP a nemocniční neodkladné péče

-          sekce výsledků závěrečných prací

-          posterová sekce z 6. odborné konference KZ ZZS ČR

-          varia

 

Pro zaslání příspěvku do sborníku nemusíte být členem Komory záchranářů ZZS ČR.

Komora záchranářů ZZS ČR si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek.

 

Pokyny pro zpracování příspěvku do sborníku

 ke stažení

 

Příspěvky zasílejte do 28. 3. 2014 na e-mail:

Pavel-bohm@centrum.cz nebo Pavel.bohm@fbmi.cvut.cz

 

Kontaktní osoba pro zpracovávání příspěvků a sborníku:

Mgr. Pavel Böhm

E-mail: Pavel.bohm(at)fbmi.cvut.cz

Tel.:   +420 224 357 946

 

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, Česká republika

 

                                                                                          

 

 

Komentáře k článku
 • bohouš Reagovat 07.01.2014
  bc a mgr plno jinak je to na h...o
 • Denisa Fertö Reagovat 31.03.2014
  Vážení účastníci, přijměte od nás poděkování za Vaši účast na 6. odborné konferenci a IX. Sněmu, které si velmi vážíme. Podařilo se nám spoluvytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru a z ní plynoucí přínosnou debatu. Delegátům IX. Sněmu děkujeme za jejich účast i ve druhém dni při hlasování o volbě nového předsednictva. Doufáme, že celá akce splnila Vaše očekávání a proběhla ku Vaší spokojenosti.

  V následujících dnech bude zde na webu prezentováno shrnutí celé akce i pro ty z Vás, kteří se jí nemohli zúčastnit, a v sekci fotogalerie následně naleznete fotografie dokumentující průběh obou dnů.

  Doufáme, že jste v Olomouci načerpali nové poznatky a zamyšlení a že se s Vámi v příštím roce opět shledáme.

  vedení KZ
  • Klára Reagovat 08.04.2014
   Jen se chci zeptat jaká firma tam vystavovala ty batohy?

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.