Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

10 let projektu Časná defibrilace v Ústeckém kraji

14.04.2021

10 let projektu Časná defibrilace v Ústeckém kraji

 

Video spot: 10 let projektu Časná defibrilace v Ústeckém kraji 2011 2021

 

„Přijeďte rychle. Manžel je v bezvědomí a nedýchá!“ Začíná urgentní hovor na tísňové lince 155. Nyní rozhoduje každá minuta! Záchranář rychle zjišťuje adresu a ověřuje zdravotní stav. Okamžitě začíná přes telefon s volající ženou jejího muže resuscitovat. Zdravotnické operační středisko ihned aktivuje a vysílá nejbližšího first respondera s AED přístrojem. Po příjezdu na místo first respondeři nalepují oživovanému muži na hrudník speciální elektrody AED přístroje. Defibrilátor provádí analýzu srdečního rytmu. Reproduktor defibrilátoru oznamuje: „VÝBOJ DOPORUČEN!“ Co teď dál? Stisknout červeně blikající tlačítko se symbolem blesku. Výboj byl podán. „RESUSCITUJTE!“ Pokračuje hlas z defibrilátoru. Během několika minut přijíždí profesionální tým záchranářů ZZSÚK. Ihned zjišťují zdravotní stav a pokračují v rozšířené neodkladné resuscitaci. Také všichni sloužící záchranáři zdravotnického operačního střediska na lince 155 čekají na zprávu z místa. Ve vysílačce ze sanity se po několika minutách ozývá lékař: „JSME PO ÚSPĚŠNÉ RESUSCITACI! Zahajujeme transport pacienta do nemocnice.“

Další zachráněný život! Záchranný řetězec přežití zafungoval!

Projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji již deset let zachraňuje životy!

V roce 2000 byly publikovány první ucelené evropské doporučené postupy pro kardiopulmonální resuscitaci, kde je popisován významný přínos použití přístrojů AED. Vznikl nový medicínský algoritmus nejen pro poskytování laické resuscitace. Postupný rozvoj těchto doporučených postupů pro řešení maligních arytmií způsobujících a provázejících náhlou zástavu oběhu v následujících letech 2005 – 2010 kladou výrazný důraz na rychlé podání elektrického výboje automatizovaným externím defibrilátorem.

Pro nás profesionální záchranáře Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje se stal rok 2010 významným milníkem v řešení mimonemocniční náhlé zástavy oběhu. Uvědomujeme si, že dojezdové časy v městských aglomeracích jsou rychlé, avšak do vzdálenějších měst a obcí, vzdálených nepřístupných míst to několik minut trvá. Bojujeme o čas a zachráněné životy.

„Vznikla proto myšlenka a vize vytvořit síť rychle dostupného AED přístroje na místě události, její hlavní součástí budou tzv. first respondeři. Tedy proškolené osoby v laické kardiopulmonální resuscitaci včetně použití přístrojů AED, které by mohly být na místě události velmi rychle. Oslovili jsme tehdy ke spolupráci kolegy ze složek integrovaného záchranného systému a strážníky městských policií v Ústeckém kraji,“ říká k projektu jeho hlavní koordinátor Bc. Lukáš Vais.

Projekt jsme odstartovali v dubnu 2011. Mezi prvními first respondery jsou připravení a proškolení strážníci městské policie v Dubí, Krupce a Varnsdorfu. Kromě jejich proškolení nejen v problematice laické resuscitace s AED je zapotřebí také zajištění dostatečného množství těchto defibrilátorů. Významnou roli na vzniku a fungování projektu má Ústecký kraj, který již deset let poskytuje finanční zajištění pro rozvoj a udržitelnost projektu Časná defibrilace v Ústeckém kraji.

Následně se do projektu připojují útvary Policie ČR, HZS a SDH v Ústeckém kraji. Vzhledem k náročnému a členitému horskému terénu Krušných hor je do projektu zapojena také Horská služba působící na území našeho kraje. Všichni tito kolegové, policisté, strážníci, hasiči jsou již deset let pravidelně proškolovaní v problematice kardiopulmonální resuscitace s defibrilátorem a také v závažných stavech. Jejich velmi významný podíl poskytované šance na záchranu životů je v tomto projektu nedocenitelný.

Celosvětový význam použití AED přístrojů při poskytování laické kardiopulmonální resuscitace nás vede k dalšímu kroku a rozšíření projektu. Na vytipované lokality v našem kraji rozmisťujeme veřejně přístupné AED přístroje ve speciálních zelených boxech a sloupech. Boom defibrilátorů zaznamenáváme v posledních letech také na úřadech, u soukromých subjektů, v obchodních nebo sportovních centrech a v průmyslových podnicích po celém našem kraji.

„V letošním roce plánujeme zapojení do sítě first responder také Vodní záchrannou službu v Ústí nad Labem. Dále předpokládáme další možnosti a varianty rozšíření využitelnosti přístrojů AED nejen pro first respondery,“ říká k dalším plánům a vizím tohoto projektu jeho hlavní koordinátor Bc. Lukáš Vais.

Deset let projektu, který zachraňuje životy v našem Ústeckém kraji. Potlesk a gratulace oprávněně patří všem zúčastněným kolegům, strážníkům, policistům, hasičům, členům horské služby a zejména zakladatelům projektu ČASNÁ DEFIBRILACE V ÚSTECKÉM KRAJI.

DÍKY PROJEKTU JIŽ ZACHRÁNĚNO 162 lidí v Ústeckém kraji

Statistika aktivací First responderů a počet primárně a sekundárně přiživších osob s NZO v rámci projektu Časná defibrilace v Ústeckém kraji (Pozn.: Uvedená čísla vyjadřují pouze ty události, kde byla provedena aktivace a zásah First responderů)

 

Počet 2011/2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

k 6.4.2021

Aktivace

 

First Responder

 

 

68

 

 

90

 

 

126

 

 

185

 

 

171

 

 

193

 

 

224

 

 

213

 

 

199

 

 

63

Primárně

 

přeživší*

9 18 13 19 34 18 15 16 14 6

Legenda:

Aktivace First Responder – vyslaní First Responderů na místo události = celkem 1532 aktivací

*Primárně přeživší – osoby s úspěšnou resuscitací převezené do zdravotnického zařízení = 162 osob 

Registrované AED přístroje v systému ZZS ÚK = celkem registrujeme 190 AED přístrojů

Mobilní AED – first responder s přístrojem AED = celkem 97 přístrojů

  • Městská policie = 24 přístrojů AED
  • Policie ČR = 27 přístrojů AED
  • HZS = 38 přístrojů AED
  • Ostatní = 8 přístrojů AED

 

Stacionární AED – přístroje AED umístěné na pevné místo nebo v instituci = celkem 93 přístrojů

  • Veřejné sloupy s AED přístrojem = 18 (v majetku ZZS ÚK 13 veřejně přístupných sloupů s AED)
  • Domov důchodců, Domov pro seniory = 20 přístrojů AED
  • Ostatní = 55 přístrojů AED

Zdroj+foto: ZZS ÚK

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.