Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

1. 7. 2013. Rozdíly mezi zdravotnickými záchranáři

01.07.2013

1. 7. 2013. Rozdíly mezi zdravotnickými záchranáři

Jaký je rozdíl mezi zdravotnickým záchranářem
s vyšší odbornou školou a vysokoškolákem
a mezi zdravotnickým záchranářem
s odbornou a specializovanou způsobilostí?
Poslední dobou se na e-mail komory množí dotazy od zdravotnických záchranářů ve smyslu, jaký je rozdíl mezi zdravotnickým záchranářem z vyšší odborné školy a vysoké školy a také jaký je rozdíl mezi prvními dvěma jmenovanými záchranáři a záchranářem pro urgentní medicínu.


Myslím si, že to má souvislost s ukončením školního roku a příchodem nové várky zdravotnických záchranářů na pracovní trh. To mě vedlo k tomu, abych se pokusil nějak krátce a srozumitelně tuto problematiku objasnit na našem webu v aktualitě.

Odborná způsobilost

Rozdíl v odbornosti a kompetencích mezi záchranářem DiS., a záchranářem Bc., není dle § 18 zákona zákona 96/2004 Sb. žádný. Studium obojího slouží k získání odborné způsobilosti, jedná se o studium kvalifikační.
Jediný rozdíl, který v praxi absolventi pocítí je, že zdravotnický záchranář, který získal odbornou způsobilost vysokoškolským studiem, dosáhne dříve posunu v platovém stupni (ne v platové třídě), protože bude mít menší nebo žádný (dle zařazení do platové třídy dle katalogu prací) odpočet let.
Pro rychlejší hledání uvádím, že zdravotnický záchranář je v katalogu prací uveden na str. 272 pod číslem 2.19.26. Řidič vozidla ZZS je v katalogu prací uveden na str. 260 pod číslem 2.19.03. Tabulka s tarify je v příloze č. 3 k NV č. 564/2006 Sb.

Specializovaná způsobilost

Studiem specializace v oboru Urgentní medicína a splněním jeho praktické části logbooku, získá zdravotnický záchranář něco navíc, a sice specializovanou způsobilos. Je to obdobné, jako například u všeobecných sester. Vystudují nějakým typem studia odbornou způsobilost všeobecné sestry a poté si mohou dodělávat specializovanou způsobilost (klidně i pro více oborů), ony jich mají v nabídce víc.
Když se na webu komory v záložce Legislativa podíváte do záchranářských kompetencí uvedených ve vyhlášce 55/2011 Sb., tak sami uvidíte markantní rozdíl v kompetencích, které má v § 17 zdravotnický záchranář s odbornou způsobilostí a které má následně specialista v § 109 zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu, tedy zdravotnický záchranář se specializovanou způsobilostí.

Upozorňuji, že specializaci nelze studovat ihned po získání odborné způsobilosti, ale až po 36 měsících praxe v úvazku 1,0 a z těchto tří let musí být minimálně 12 měsíců na záchranné službě.

Výkon povolání bez odborného dohledu

To je další oblast, na kterou chodí od začínajících zdravotnických záchranářů nejvíce dotazů. Zdravotnický záchranář má ze zákona možnost, zažádat si o vydání Osvědčení k výkonu profese bez odborného dohledu hned po získání odborné způsobilosti. Pokud zažádá do 18 měsíců od ukončení studia, nemusí dokládat žádné kredity celoživotního vzdělávání (CŽV). Po tomto termínu už musí doložit patřičný počet kreditů a potřebnou část praxe dle zákona. Od chvíle, kdy je mu osvědčení vydáno, může začít sbírat kredity a praxi k žádosti pro další prodloužení. Pokud je mi známo, tak zaměstnavateli je osvědčení vyžadováno ještě před nástupem do zaměstnání.

Žádost s veškerými instrukcemi je ke stažení na NCO NZO – registr, což je Uznávací jednotka detašovaného pracoviště MZ ČR.Sigmund
Komentáře k článku
  • Štěpán Kušnierik Reagovat 12.07.2013
    Jsem registrovaný záchranář (bakalář). Je správné mé zařazení do 9. platové třídy? Pracuji na jednotce pooperační a resuscitační péče jedné fakultní nemocnice.
    Díky Štěán
    • Sigmund Reagovat 13.07.2013
      Z údajů, které jste poskytl to nelze dovodit. Je potřeba znát ještě minimálně obsah pracovní smlouvy a pracovní náplně.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.